Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. İsmail Türkan

Tarım Bilimleri ve Teknoloji. Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8317  

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1994 -

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
1989 - 1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MERVE KESKİNOĞLU Tuz stresi sırasında çeltik (Oryza sativa) bitkisinde sodyum (Na+) taşıyıcılarının epigenetik düzenlenmesi Ege Üniversitesi 2021
BERİVAN ÖZLEM GÜMÜŞ Arabidopsis thaliana'nın endoplazmik retikulum stresine verdiği yanıtta cle peptidlerinin rolünün araştırılması Ege Üniversitesi 2021
HASAN HASKİRLİ Arabidopsis thaliana' da melatoninin UV stresini iyileştirici etkisinin araştırılması Ege Üniversitesi 2019
OĞUZHAN YILMAZ Arabidopsis thaliana'nın süksinat dehidrogenaz (SDH) (kompleks II) eksik bitkilerinde tuz stresi altında hücresel redoks düzenlemesinin araştırılması Ege Üniversitesi 2019
OSMAN DELİAVCI Arabidopsis'te kuraklık stresinin negatif düzenleyicilerinden olan bazı sitokinin sinyal bileşenlerinin reaktif oksijen türleri (ROS) düzenlemesi üzerindeki etkisinin araştırılması Ege Üniversitesi 2018
GÖNÜL DÜNDAR Selenyumun Arabidopsis thaliana' nın fotosentez ve antioksidan savunma sistemi üzerine etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2015
TURGUT YİGİT AKYOL Derin ekilen buğday çeşitlerinin gövde uzamasında reaktif oksijen türleri (ROS) ve bazı antioksidant enzimlerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2015
MÜGE ŞENARISOY Temozolomid'in biyolojik aktivitesinin ayrımsal tanımlanması Ege Üniversitesi 2013
TOLGA YALÇINKAYA Tohum çimlenmesinin iyileştirilmesinde reaktif oksijen türlerinin rolünün araştırılması Ege Üniversitesi 2013
ZEHRA ÖZGECAN TANYOLAÇ Tuz stresi uygulanan yabani ve fosfatidik asit eksik arabidopsis mutantlarında fosfatidik asit ve antioksidan savunma sistemi arasındaki etkileşimin araştırılması Ege Üniversitesi 2012
BARIŞ UZİLDAY Kuraklık stresinin C3 bitkisi Cleome spinosa ve C4 bitkisi Cleome gynandra'nın antioksidant enzim sistemi üzerine etkisi Ege Üniversitesi 2010
MERVE SARAY Vitamin B6'nın tuz stresine maruz bırakılan arabidopsis mutantı (pdx1.3) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2009
BURCU SEÇKİN Mannitolün tuz stresine maruz bırakılan buğday fidelerinin antioksidant enzim düzeyleri üzerindeki etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2005
ZERRİN ÜST Glisinbetainin tuz stresine maruz bırakılan çeltik fidelerindeki bazı bitkisel hormon içerikleri üzerine etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2005
IŞIN YAZICI Farklı semizotu (Portulaca oleracea L.) genotiplerinde tuz stresine bağlı olarak bazı fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerin araştırılması Ege Üniversitesi 2005
ÖZNUR GÖKÇEK Bir bitki aktivatörünün (Huwa - San) tuz stresi altındaki domates fideleri üzerindeki bazı biyokimyasal ve fizyolojik etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2005
TİJEN DEMİRAL Genç pirinç fidelerine dışarıdan glisinbetain uygulanmasıyla tuza (NaCl) toleransının arttırılmasında antioksidant enzim aktivitesinin rolünün araştırılması Ege Üniversitesi 2003
TÜRKAN ÖZAYDIN Bazı buğday (Triticum spp. )çeşitlerinin alüminyuma karşı toleranslarının araştırılması Ege Üniversitesi 2001
NİLÜFER ÜZEL Sıcaklığın farklı ekim zamanlarında ekilen bazı çeltik çeşitlerinin, tohum sterilitesi üzerine olan etkileri Ege Üniversitesi 1998
Z.IŞIN YAZICI Kuraklık stresinin Kızılçam (Pinus brutia) fidanlarının büyüme ve bazı fizyolojik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması Ege Üniversitesi 1996
ÜMMÜHAN ÇELİK İzmir Aliağa Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik endüstrisi çevresinde yetişen bitkilerde ağır metal kirlenmesinin araştırılması Ege Üniversitesi 1993
AYŞEN DİLEK ELİTEZ 2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid'in buğdayın (Triticum aestivum cv. cumhuriyet 75) büyüme özellikleri ve işsel giberellin düzeyi üzerindeki etkileri Ege Üniversitesi 1993
Doktora Tezleri
TOLGA YALÇINKAYA Reaktif karbonil türlerinin (RECS), glikofitik Arabidopsis thaliana ve halofitik Eutrema parvulum'da antioksidan savunma sistemi ve reaktif oksijen türleri (ROS) sinyallemesi üzerine etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2019
BARIŞ UZİLDAY Kuraklık stresinin karboksilasyon yolları farklı flaveria türlerinin hücre redoks dengesi üzerine etkisinin araştırılması Ege Üniversitesi 2015
RENGİN ÖZGÜR UZİLDAY Arabidopsis'de bazı abiyotik stres koşulları altında endoplazmik retikulum stresi ve reaktif oksijen türleri arasındaki ilişkinin araştırılması Ege Üniversitesi 2015
HÜLYA CEYLAN Coronatin (Cyclopropanecarboxylic acid, 2-ethyl-1-[(6-ethyl-2,3,3a,6,7a hexahydro-1-oxo-1h-inden-4-yl)]carbonyl amino)'in kuraklık ve sıcaklık stresine maruz bırakılan nohut (Cicer arietinum L.) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araşt Ege Üniversitesi 2011
ÖZLEM YILMAZ Azot ve kükürt beslenmesinin Triticum dicoccoides'de çinko alımı ve taşınmasına etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2011
BURCU SEÇKİN Tuzluluk stresinin bazı arpa (Hordeum spp)türleri üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2010
CEYDA ÖZFİDAN Ekzojen ABA uygulamasının kuraklık stresi (PEG-6000) altındaki yabani ve ABA-eksik arabidopsis mutantları üzerindeki biyokimyasal ve fizyolojik etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2010
TÜRKAN ERCAN ÖZAYDIN İlköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersinde 5E öğrenme halkası ve bilimsel süreç becerileri doğrultusunda uygulanan etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik tutumlarına etkisi Ege Üniversitesi 2010
AŞKIM HEDİYE SEKMEN ESEN Tuz stresinin farklı tuz toleransına sahip iki plantago türünün fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkisinin araştırılması Ege Üniversitesi 2009
TİJEN DEMİRAL Brassinosteroidin tuz stresine maruz bırakılan arabidopsis mutantı (det2) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2007
MURAT ARDIÇ Bor toksisitesinin nohut (Cicer arietinum L.)bitkisinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal özellikler üzerindeki etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2006
KÖKSAL KÜÇÜKAKYÜZ Alüminyum (Al3+)'a dayanıklı (Tam 202) ve duyarlı (Tam 105) buğday (Triticum aestivum L. ) çeşitlerinin köklerinde Al'un toksik etkilerinin araştırılması Ege Üniversitesi 2002
SİMİN ULAŞ Cyanobacterium synechocystis PCC 6803'de orf genlerinin rolünün aydınlatılması Ege Üniversitesi 2001
OKAN ACAR Kurağa dayanıklı bazı arpa türlerinde (Hordeum spp.) süperoksit dismutaz aktivitelerinin araştırılması Ege Üniversitesi 1999
ÜMMÜHAN ÇELİK Denizli İl merkezi ve çevre yolları kenarında yetişen bitkilerde trafik kökenli ağır metal kirlenmesinin araştırılması Ege Üniversitesi 1997
Üniversite Dışı Deneyim
Hokkaido University Konuk Profesör 2010 2010
The International Education of GRACIUS Program Konuk Profesör 2009 2009
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Araştırmacı 2006 2007
Goho Life Science Foundation Araştırma Bursu Araştırmacı 1996 1997
UNEP Bursu Araştırmacı 1995 1995
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bursu Araştırmacı 1993 1993
Avrupa Topluluğu Bursu Araştırmacı 1993 1993
Japonya Milli Eğitim Bakanlığı Bursu Araştırmacı 1989 1990
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yüksek Lisans ve Doktora bursu 1981 1984
TÜBA, Temel Bilimler Öngörü Projesi Biyoloji Alanı Komite Üyesi 2007 0
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği COST Aksiyon Yönetim Komitesi Komite Üyesi 2009 0
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği COST Aksiyonu, COSTFAO605 Proje Koordinatörü Komite Üyesi 2009 0
TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu,Bilim Olimpiyatları Hazırlık Kurslarında Görevli Ders Anlatımı 1996 0

İdari Görevler

Dekan EGE ÜNİVERSİTESİ

1999 - 2002

Anabilim Dalı Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2006

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

THE FEDERATION OF EUROPEAN SOCIEITIES OF PLANT BIOLOGY

2006 -

Ödüller

TÜBİTAK Bilim Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2020

TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP)

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR