Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Burak Sarıyar

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

  • Eposta burak.sariyar@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8554  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklıktan Çekinme Hakkı (0)
Tez Danışmanı: MUSTAFA RUHAN ERDEM
2018 - -

Lisans

HUKUK PR. (%50 BURSLU) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (%50 BURSLU)/
2012 - 2017

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2019 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR