Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Işık Özkan

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, Doktora öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme anabilim dalında tamamladı(1987). E.Ü.Basın Yayın Yüksekokulu’nda Araştırma görevlisi olarak 1982 yılında göreve başladı. Doktora sonrası 1987-1988 öğretim yılında bir yıl süreyle London College of Printing ve North East London Polytechnic’ te alanıyla ilgili araştırma çalışmaları yaptı. Basım ve Yayımcılık anabilim dalında 1989 yılında Doçent, 1995 yılında Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği bilim alanında, Profesör ünvanını aldı. E.Ü.İletişim Fakültesinde 1987- 2002 tarihleri arasında, Gazetecilik Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık (1998-2001) görevlerinde bulundu. 2002-2006 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı yaptı. 2006-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde tam zamanlı öğretim üyeliği ve 2016 Eylül ayından itibaren de Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8420  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Basım Endüstrisinde Maliyetlendirme (1987)
Tez Danışmanı: AHMET TUNA TANER
1982 - 1987

Yüksek Lisans

MUHASEBE PR. / EGE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/MUHASEBE PR./
İŞLETME FAKÜLTESİ
1978 - 1980

Lisans

MUHASEBE PR. / EGE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/MUHASEBE PR./
İŞLETME FAKÜLTESİ
1974 - 1978

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2013 -

PROFESÖR

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2006 - 2013

PROFESÖR

Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK
2002 - 2006

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1995 - 2003

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1989 - 1995

YARDIMCI DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1989 - 1989

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1983 - 1989

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ÖZGE ERGİN Kurumsal Sanat Etkinliklerinin Çeşitli İletişim Ortamlarındaki Duyurum Çalışmalarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi: Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi Örneği Yaşar Üniversitesi 2021
ÜLKEM IRMAK ŞİMŞEK Tüketim kültürü bağlamında benlik sunumları ve reklam ilişkisi Yaşar Üniversitesi 2020
FİKRİ KEKİLLİ Nuri Bilge Ceylan films editing Yeditepe Üniversitesi 2019
SEDA TUNALI Kurum kültürünün çalışanlara benimsetilmesinde kurum içi iletişimin önemi: KOBİ'ler üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2018
BUSE LAHOĞLU Özel öğretim kurumlarında paydaş odaklı halkla ilişkiler (İzmir ili içindeki özel ilköğretim kurumları üzerine bir araştırma) Yaşar Üniversitesi 2017
TUĞÇE ŞEHNAZ BİNGÖL Football and television broadcasting rights Yeditepe Üniversitesi 2011
BORA TAMUSTA Preferences of audience during development of Turkish cinema 1950 - 1980 Yeditepe Üniversitesi 2010
ÖZER ANAR An evaluation of primary school students' television viewing habits Yeditepe Üniversitesi 2009
ELVİRA BUDAICHIEVA The role of globalization in private TV news broadcasting policy. Kyrgyzstan (Channel 5) and Turkey (FOX TV) examples Yeditepe Üniversitesi 2009
ZEYNEP ERCAN Yazılı basında 2007 Cumhurbaşkanlığı seçim süreci: Cumhuriyet,Zaman ve Hürriyet gazetelerinin içerik analizi- Nisan- Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos 2007 Yeditepe Üniversitesi 2009
ÇİĞDEM BATU Gümrük Birliği'nden sonra Türk basın sektörünün ekonomik yapısı Ege Üniversitesi 2000
İ. PELİN DÜNDAR Basın işletmelerinde dağıtım sisteminin yapısı ve özellikleri Ege Üniversitesi 1998
DİLEK GÜRKAN (ARDA) Basın işletmelerinin sermaye yapısının tekelleşmeye etkileri Ege Üniversitesi 1996
NUR ÜNDEY "Turizm işletmelerinde reklam faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasında kitle iletişim araçlarının rolü" Ege Üniversitesi 1994
NAHİDE GÖKALP(KARABAY) Türkiye'deki basın işletmelerinde istihdam sorunları Ege Üniversitesi 1993
Doktora Tezleri
NEZAHAT İŞBİLİR YÜCEIŞIK The impact of customer experiences in virtual environment on purchasing behavior in brand communications process Yeditepe Üniversitesi 2018
İPEK ÇANKAYA A critical view of the relations of art capital, public sphere and art initiatives in Turkey Yeditepe Üniversitesi 2017
FİLİZ ARSLAN NİZAM Store brands role in creating customer loyalty around the uses and gratifications theory framework within the retail brand communication process Yeditepe Üniversitesi 2015
DİLEK ARDA GÜRKAN Basın işletmelerinde kaynak sorunu Ege Üniversitesi 2003
İ. PELİN DÜNDAR Yazılı basın işletmelerinin pazarlama sürecinde toplam kalite yönetimi Ege Üniversitesi 2003
İSMAİL KIZILBAY Türk yazılı basınında haber üretim sürecini etkileyen kavram ve yapılar (1995-1997 dönemine eleştirel bir yaklaşım) Ege Üniversitesi 2002
AHSEN ARMAĞAN Koşulsallık yaklaşımıyla basın işletmelerinde formel yapı ve karar sürecinin incelenmesi Ege Üniversitesi 1999
SELDA AKÇALI Türkiye`de araştırmacı gazetecilik ve sorunları Ege Üniversitesi 1998
NAHİDE KARABAY Türk basın işletmelerinde pazarlama yönetimi uygulamaları Ege Üniversitesi 1998
NUR ÜNDEY Siyasi iktidarların kazanılması veya kaybedilmesinde propagandanın rolü Ege Üniversitesi 1998
NESRİN DALKIRAN Kamuoyu araştırmalarının seçim sonuçları üzerindeki yanılgılarının değerlendirilmesi (27 Mart yerel seçimlerinin incelenmesi) Ege Üniversitesi 1996
SELMA COŞKUN GÜLEÇ Halkla ilişkiler kampanyalarının planlanması (Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. için bir öneri) Ege Üniversitesi 1994
AHMET İMANÇER Türk gazeteciliğinde basın fotoğrafçılığının kamuoyu oluşturmasındaki rolü Ege Üniversitesi 1993
YAVUZ ÖZKOL Üniversitelerde halkla ilişkilerin önemi ve Ege Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik halkla ilişkiler çalışmaları ile bu faaliyetlerin basındaki yansımaları Ege Üniversitesi 1993
OĞUZHAN KAVAKLI Türk basınının tekelleşmeye iten faktörler tekelleşme eğilimleri ve sonuçları Ege Üniversitesi 1991

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
YOĞURTÇU GÖKÇE, TOKER HURİYE, ÖZKAN IŞIK International Women’s Day: Ostensible Celebrations or Historical Milestone of Women’s Emancipation Voprosy Istorii, 12(2), 150-165. (AHCI) 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN IŞIK, DİKER CAN, TAMUSTA BORA, BORAZANCI TUBA, ERDEMİR SİMİN COMMON POLICIES ON SPONSORSHIP IN TURKISH CINEMA 10. WORLD MEDIA ECONOMICS AND MANAGEMENT CONFERENCE 2012
ÖZKAN IŞIK GELİŞEN YAYINCILIK SİSTEMLERİ VE DEĞİŞEN EĞİTİM İHTİYAÇLARI RATEM AKADEMİ PROJESİ ÇALIŞTAYI 2012
ÖZKAN IŞIK, TURDUBAEVA ELVİRA Development and Problem of Online Journalism in Kyrgyztan I.COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES IN THE PROCESS OF SOCIAL AND CULTURAL INTERACTION SYMPOZYUM 2005
ÖZKAN IŞIK TÜKETİM TOPLUMU OLMA EŞİĞİNDEKİ KIRGIZİSTAN VE MEDYA I. ULUSLARARASI İPEKYOLU TARİH VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU 2004
ÖZKAN IŞIK MEDIA IN MULTI CULTURAL AND MULTI LINGUAL SOCIETIES 5. OSCE MEDIA CONFERENCE 2003
ÖZKAN IŞIK GAZETECİLİĞİN VE ENFORMASYONUN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ KIRGIZİSTAN'DA GAZETECİLİK EĞİTİMİ VE SORUNLARI KONFERANSI 2002
ÖZKAN IŞIK MEDYANIN SORUNLARI DÜNYA BASIN KONSEYİ BİRLİĞİ VII. ULUSLARARASI KONGRESİ 1998
ÖZKAN IŞIK JOINT ENTREPRENEURSHIP IN RADIO AND TELEVISION WITH CENTRAL ASIAN TURKISH REPUBLICS THE ECO MASS MEDIA SEMINAR 1994
ÖZKAN IŞIK, DİKER CAN, Tamusta Bora, Erdemir Ayşe Simin, BORAZANCI TUĞBA Common Policies on Sponsorship in Turkish Cinema WORLD MEDIA ECONOMICS & MANAGEMENT CONFERENCE 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZKAN IŞIK, ARBAK HANDE Paradigm Shifts Within The Communication World Kitap Bölümü:Media Performance: From the Perspective of The Comparative Advantage Theory Sayfa (19-30) Kitap Bölümü NOVA Science Publishers Inc. Newyork 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZKAN IŞIK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi Finansal Kiralama Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi -, (Yıl:7 Sayı:6), 24-33. Endekste taranmıyor 1993
ÖZKAN IŞIK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi Basım İşletmelerinde Maliyet Sistemi Seçimi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, (Yıl:3 Sayı:3), 8-17. Endekste taranmıyor 1989
ÖZKAN IŞIK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi İşletmelerde Muhasebe Sisteminin Etkinliğinin Arttırılmasında Bilgisayar Kullanımı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, (Yıl:1 Sayı:1), 15-27. Endekste taranmıyor 1987
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZKAN IŞIK REKLAM VE TÜKETİM () KRİZDE REKLAM YÖNETİMİ PANELİ 1999
ÖZKAN IŞIK YEREL GAZETECİLİK VE SORUNLARI () YEREL GAZETECİLİK VE RADYOCULUKTA MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ 1998
ÖZKAN IŞIK MEDYADA KADIN TEMSİLİ () MEDYA VE KADIN PANELİ 2000
ÖZKAN IŞIK TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ŞİDDET () TELEVİZYON DA ŞİDDET VE MÜSTEHCENLİĞİN ÇOCUK VE AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PANELİ 1998
ÖZKAN IŞIK TÜRK MEDYASININ YAPILANMASI () TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA MEDYA PANELİ 2000
ÖZKAN IŞIK MEDYA VE ETİK () MEDYA ETİĞİ PANELİ 2008
ÖZKAN IŞIK YEREL BASININ EGE BÖLGESİ DEĞERLENDİRMESİ () YEREL BASIN SEMİNERİ 1998
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZKAN IŞIK Televizyon Yayıncılığının Karakteristiği İki Ürün İki pazar Pİ -Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, (Yıl 10, Sayı:39 Kış 2012), 5-9. 2012
ÖZKAN IŞIK Krizde Reklam Yönetimi İzmir Reklamcılar Derneği Sektör Dergisi, (Ocak Şubat 2001), 55-59. 2001
Diğerleri
ÖZKAN IŞIK,ARBAK HANDE İletişimde Serbest Yazılar Kitap Bölümü:Sürdürülebilir Rekabet için Kurumsal İtibar Kitap Bölümü Literatürk Academia 2016
ÖZKAN IŞIK RADYO TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ 1994
ÖZKAN IŞIK, SÜAR TÜLAY İŞLETME EKONOMİSİ VEYÖNETİMİ TANIK MATBAASI 1994
ÖZKAN IŞIK, SÜAR TÜLAY İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ TANIK MATBAASI 1992
ÖZKAN IŞIK BASIM VE BASIN İŞLETMECİLİĞİ BİLGEHAN BASIMEVİ 1989
Üniversite Dışı Deneyim
IŞIK YEDEK PARÇA SANAYİİ İŞVEREN 1976 1982
EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIK DANIŞMANI 1982 1982

Projeler

Paradigm Shifts Within the Communication Realm

Avrupa Birliği

İnternet Gazeteciliği Ege Üniversitesi İletişim FakültesiGazetecilik Bölümü Araştırma Projesi 1997 İLTF001 nolu proje

ARAŞTIRMA PROJESİ

Gazete Dağıtım Sistemlerinin Tiraj Üzerine Etkisi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Araştırma Projesi 1995 İLTF002 nolu proje

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bölüm Başkanı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2013

Rektör Yardımcısı Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2005 - 2006

Bölüm Başkanı Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2002 - 2006

Dekan Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi

2002 - 2005

Bölüm Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2002

Dekan EGE ÜNİVERSİTESİ

1998 - 2001

Anabilim Dalı Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1993 - 2002

Dekan Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1992 - 1998

Bölüm Başkan Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1989 - 1992

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1989 - 1992

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

2006 - 2013

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

2006 - 2013

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

2011 - 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN YÜKSEK OKULU

1989 - 2013

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

2008 - 2013

Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Yayın ve Bunlara Bağlı Sanayii Meslek Komitesi

1993 - 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

2001 - 2002

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU

1993 - 2002

Basın İlan Kurumu

2001 - 2002

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı

2001 - 2002

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Genel Kurulu

1998 - 2001

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1992 - 1998

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

1998 - 1998

Devlet Planlama Teşkilatı 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilgisayar Enformasyon ve Haberleşme Politikaları Kitle İletişim Özel İhtisas Komisyonu

1993 - 1994

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE KURULU

2013 -

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

2015 -

ECREA

2019 -

İletişim Araştırmaları Derneği

1998 -

İzmir Halkla İlişkiler Derneği

1998 -

İzmir Gazeteciler Cemiyeti

1995 -

İzmir Serbest Muhasabeci ve Mali Müşavirler Odası

1997 -

EUPRERA

2019 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MARKETING COMMUNICATIONS (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

ADVERTISING CAMPAIGN (2022-2023)

Haftalık Saati : 10

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ADVERTISING CAMPAIGN (2021-2022)

Haftalık Saati : 10

MARKETİNG COMMUNICATIONS (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ORGANIZATIONAL COMMUNICATION (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ADVERTISING CAMPAIGN (2020-2021)

Haftalık Saati : 10

MARKETING COMMUNICATIONS (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR