Yaşar University | Curriculum Vitae

Lecturer (PhD) Senem Sönmez Selçuk

Vocational School / Logistics Prog.

Short CV

Following the graduation from the Department of Public Administration in Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Dr. Sönmez-Selçuk continued her studies in the same university on political sciences. She earned her PhD degree on political sciences in 2011 with a thesis that analyzes the different dimensions of global transformations. Dr. Sönmez-Selçuk has been giving lectures in Yaşar University since 2008 on globalization, global politic-economic transformations, Turkey’s trade relations with the European Union and energy politics.

  • Email senem.sonmez@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8638  

Education

Phd

KAMU YÖNETİMİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Thesis Name: Küresel Dönüşümün Kimlik Boyutu: Öteki'nin İnşası (2011)
Thesis Advisor: PROF. DR. TÜLAY ÖZÜERMAN
2004 - 2011

Master

KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Türkiye’de Siyasal Kültürün Siyasal Katılmaya Etkileri (2004)
Thesis Advisor: TÜLAY ÖZÜERMAN
2001 - 2004

Bachelor

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/
1997 - 2001

Academic Titles

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2008 -

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Dünden Bugüne Milliyetçilik Küresel Dünyada Yükselen Sesler Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 117-136. Econlit, Ebscohost, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı 2012
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Milliyetçilik Üzerine Bir Literatür Taraması Journal of Yaşar University, 23(6), 3855-3865. EBSCO 2011
TÜRKER DUYGU, SÖNMEZ SELÇUK SENM Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159. Scopus 2009
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim, (34), 174-201. ULAKBİM 2014
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Postmodern Dönemde Farklılığın Kutsanması ve Toplumun Parçacıllaştırılması Öteki ve Ötekileştirme Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(2), 77-99. TÜBİTAK ULAKBİM 2012
7.6 Published Conference Proceedings National
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Değişen Bugünün Değişmeyen Gerçeği Milliyetçilik () 3. Karaburun Bilim Kongresi 2008
SÖNMEZ SELÇUK SENEM, SELÇUK GÜVEN Resmi Türk Kimliğinin İnşası Bağlamında Kimlik Krizleri ve Türkiye de Vatandaşlık Bilmecesi () Türk Sosyal Bilimler Derneği, 10. Sosyal Bilimler Kongresi 2007

9. Administrative Duties

Bölüm Staj Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2018

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

European Union and Turkish Foreign Trade (2018-2019)

Weekly Hour : 8

International Sales and Negotiation Techniques (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Global Economic Flows (2018-2019)

Weekly Hour : 3

International Sales Management (2018-2019)

Weekly Hour : 3

History of World Trade (2018-2019)

Weekly Hour : 6

History of Western Civilization I (2018-2019)

Weekly Hour : 4

International Trade Environments (2018-2019)

Weekly Hour : 8

Global Trade in the Modern World (2018-2019)

Weekly Hour : 6

Dünya ve Türk Siyasal Tarihi (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Uygarlık Tarihi (2017-2018)

Weekly Hour : 2

International Competitive Analysis (2017-2018)

Weekly Hour : 3

International Sales Management (2017-2018)

Weekly Hour : 3

European Union and Turkish Foreign Trade (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Uluslararası Enerji Politikaları ve Enerji Yönetimi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Multinational Corporations and Global Strategy (2017-2018)

Weekly Hour : 3

International Sales and Negotiation Techniques (2017-2018)

Weekly Hour : 3

International Trade Environment (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Global Economic Flows (2017-2018)

Weekly Hour : 3

History of Western Civilization (2017-2018)

Weekly Hour : 2

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKALARI (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Dünya ve Türk Siyasal Tarihi (2016-2017)

Weekly Hour : 2

European Union and Turkish Foreign Trade (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Global Economic Flows (2016-2017)

Weekly Hour : 3

History of Western Civilization (2016-2017)

Weekly Hour : 2

International Competitive Analysis (2016-2017)

Weekly Hour : 3

International Sales and Negotiation Techniques (2016-2017)

Weekly Hour : 3

International Sales Management (2016-2017)

Weekly Hour : 3

International Trade Environments (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Multinational Corporations and Global Strategy (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR