Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Senem Sönmez Selçuk

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimine yine Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam eden Dr. Sönmez-Selçuk, siyaset bilimi alanındaki doktora derecesini küresel dönüşümü farklı boyutları ile analiz etmeye çalıştığı tezi ile 2011 yılında almaya hak kazanmıştır. 2008 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Uluslararası Ticaret ve Finansman” bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunan Dr. Sönmez-Selçuk, küresel ekonomi-politik dönüşümü, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ticaret ilişkilerini konu alan dersler vermektedir.

  • Eposta senem.sonmez@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8638  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU YÖNETİMİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Küresel Dönüşümün Kimlik Boyutu: Öteki'nin İnşası (2011)
Tez Danışmanı: PROF. DR. TÜLAY ÖZÜERMAN
2004 - 2011

Yüksek Lisans

KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türkiye’de Siyasal Kültürün Siyasal Katılmaya Etkileri (2004)
Tez Danışmanı: TÜLAY ÖZÜERMAN
2001 - 2004

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1997 - 2001

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2008 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Dünden Bugüne Milliyetçilik Küresel Dünyada Yükselen Sesler Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 117-136. Econlit, Ebscohost, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı 2012
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Milliyetçilik Üzerine Bir Literatür Taraması Journal of Yaşar University, 23(6), 3855-3865. EBSCO 2011
TÜRKER DUYGU, SÖNMEZ SELÇUK SENM Which Factors Affect Entrepreneurial Intention of University Students Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159. Scopus 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim, (34), 174-201. ULAKBİM 2014
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Postmodern Dönemde Farklılığın Kutsanması ve Toplumun Parçacıllaştırılması Öteki ve Ötekileştirme Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(2), 77-99. TÜBİTAK ULAKBİM 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÖNMEZ SELÇUK SENEM Değişen Bugünün Değişmeyen Gerçeği Milliyetçilik () 3. Karaburun Bilim Kongresi 2008
SÖNMEZ SELÇUK SENEM, SELÇUK GÜVEN Resmi Türk Kimliğinin İnşası Bağlamında Kimlik Krizleri ve Türkiye de Vatandaşlık Bilmecesi () Türk Sosyal Bilimler Derneği, 10. Sosyal Bilimler Kongresi 2007

İdari Görevler

Bölüm Staj Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2018

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

European Union and Turkish Foreign Trade (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

International Sales and Negotiation Techniques (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Global Economic Flows (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

International Sales Management (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

History of World Trade (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

History of Western Civilization I (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

International Trade Environments (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Global Trade in the Modern World (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

Dünya ve Türk Siyasal Tarihi (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Uygarlık Tarihi (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

International Competitive Analysis (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

International Sales Management (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

European Union and Turkish Foreign Trade (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Enerji Politikaları ve Enerji Yönetimi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Multinational Corporations and Global Strategy (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

International Sales and Negotiation Techniques (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

International Trade Environment (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Global Economic Flows (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

History of Western Civilization (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKALARI (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR