Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Melis Gültekin

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

  • Eposta melis.gultekin@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8985  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Essays on Financial Markets (0)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2015 - -

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim (2015)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2014 - 2015

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZSİZ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZSİZ)/
2013 - 2014

Lisans

EKONOMİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2004 - 2009

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2018

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜLTEKİN MELİS,UMUTLU MEHMET Çeşitli Yatırımcı Gruplarının Hisse Senedi Net Alım İşlem Hacimleri ve Pazar Getirisi Arasındaki Etkileşim Ege Akademik Bakış, 16(3), 451-460. TR DİZİN 2016

9. İdari Görevler

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR