Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Melis Gültekin

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

  • Eposta melis.gultekin@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8985  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

FİNANS (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Essays on Financial Markets (0)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2015 - -

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim (2015)
Tez Danışmanı: MEHMET UMUTLU
2014 - 2015

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZSİZ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (YL) (TEZSİZ)/
2013 - 2014

Lisans

EKONOMİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/EKONOMİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)/EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2004 - 2009

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜLTEKİN MELİS,UMUTLU MEHMET Çeşitli Yatırımcı Gruplarının Hisse Senedi Net Alım İşlem Hacimleri ve Pazar Getirisi Arasındaki Etkileşim Ege Akademik Bakış, 16(3), 451-460. TR DİZİN 2016

9. İdari Görevler

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR