Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Kılıç

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini (2007-2011) tamamladıktan sonra, İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programında Yüksek Lisans eğitimini (2012-2015)tamamlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Ekim 2012de başladığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta gizem.kilic@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8559  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Sürücü Asistan Sistemli Taşıtlarda Sorumluluk Sigortası (0)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2015 - -

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (0)
Tez Danışmanı: Sevilay Uzunallı
2012 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (2015)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2012 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

/
2012

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KILIÇ GİZEM Karar İncelemesi: Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrılmaması ve Alınan Kararlara Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(Özel Sayı), 2299-2313. ULAKBİM 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
KILIÇ GİZEM Bitcoinin Hukuki Niteliği 1.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi 2018

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR