Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Kılıç

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini (2007-2011) tamamladıktan sonra, İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programında Yüksek Lisans eğitimini (2012-2015)tamamlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Ekim 2012de başladığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta gizem.kilic@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8559  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Sürücü Asistan Sistemli Taşıtlarda Sorumluluk Sigortası (0)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2015 - -

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (0)
Tez Danışmanı: Sevilay Uzunallı
2012 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (2015)
Tez Danışmanı: SEVİLAY UZUNALLI
2012 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

/
2012 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KILIÇ GİZEM Karar İncelemesi: Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrılmaması ve Alınan Kararlara Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(Özel Sayı), 2299-2313. ULAKBİM 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KILIÇ GİZEM Bitcoinin Hukuki Niteliği 1.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi 2018

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2016

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR