Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Kılıç

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini (2007-2011) tamamladıktan sonra, İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık stajını tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programında Yüksek Lisans eğitimini (2012-2015)tamamlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Ekim 2012de başladığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta gizem.kilic@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8559  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

/
2012 - -

Yüksek Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (0)
Tez Danışmanı: Sevilay Uzunallı
2012 - -

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

/
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR