Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Esen Kara

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Yaşar Üniversitesi'nde başladığı akademik görevine halen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

  • Eposta esen.kara@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8830  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Claiming the Right to the City: Representations of Los Angeles in the Transnational American Novel (2018)
Tez Danışmanı: ESRA ÇÖKER
2009 - 2018

Yüksek Lisans

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: The Use of the Female Doppelganger in Shirley Jackson's Fiction (2009)
Tez Danışmanı: Esra Çoker
2006 - 2009

Lisans

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
2001 - 2005

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2013 -

Öğrt.Gör.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008 - 2013

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARA ESEN Rewriting the City as an Oeuvre in Karen Tei Yamashita’s Tropic of Orange Interactions, 27(1-2), 75-89. MLA 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARA ESEN Contested Spaces and the Right to the City: Representations of Los Angeles in the Transnational American Literature Kent School of Architecture: ”Writing Buildings” 2016
KARA ESEN Transgressing National, Cultural, and Disciplinary Boundaries in Teaching Anglophone Literatures and Cultures in Turkey American Comparative Literature Association Annual Meeting 2015
KARA ESEN The Anti Heroines as the Return of the Repressed in Shirley Jackson s Fiction Hero in Western Literature: BAKEA 2010 2013
KARA ESEN Spaces of Power and Resistance: Remapping the Borderlands in Luis Alberto Urrea’s Into the Beautiful North 58th BAAS Annual Conference 2013
KARA ESEN,ULUÇAY DİLEK MELİKE Social Media and the Transformation of Civic Participation: A Turkish Demonstration Case 8th Biennial Conference of The Society for Multi Ethnic Studies 2012
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARA ESEN ”Crossing the Threshold of the City: Urban Refugees in Hector Tobar’xxs The Tattooed Soldier” (Sözlü Sunum) Yaşar University English Language and Literature Seminar Series 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KARA ESEN,İÇÖZ FULYA Erendiz Atasü Edebiyatı Can Yayınları 2014

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Alternatif Bilişim Derneği

2012 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ENGL 063 AMERICAN FICTION: 1900-1950 (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ENGL 081 TURCOPHONE LITERATURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ENGL 113 ACADEMIC WRITING I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ENGL 114 ACADEMIC WRITING II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ENGL 082 TURCOPHONE LITERATURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ENGL 318 19TH CENTURY BRITISH NOVEL II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ENGL 081 TURCOPHONE LITERATURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

ENGL 063 AMERICAN FICTION 1900-1950 (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ENGL 113 ACADEMIC WRITING I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ENGL 082 TURCOPHONE LITERATURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

ENGL 318 19TH CENTURY BRITISH NOVEL II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ENGL 114 ACADEMIC WRITING II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ENGL 111 ENGLISH GRAMMAR I (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

ENGL 113 ACADEMIC WRITING I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

ENGL 063 AMERICAN FICTION 1900-1950 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

ENGL 081 TURCOPHONE LITERATURE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE I (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR