Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Tuğba Akdemir Kamalı

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2002-2013 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. 2013 mart ayı itibarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu arada Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Fikrî Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi konulu teziyle 2014 yılında tamamladı. 2015 Şubat ayı itibarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına başlayan KAMALI, şu anda doktora eğitiminin tez aşamasında olup, 2016 yılı Ekim ayından bu yana Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve Medeni Hukuk ile Fikrî ve Sınaî Haklar alanlarında uzmanlaşmaya çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8540  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Biyoteknolojik Buluşlara İlişkin Lisans Sözleşmesi (0)
Tez Danışmanı: MAYA TURGUT ÖZ
2015 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Bilgisayar programlarındaki değişikliklerin Fikrî Hukuk kapsamında değerlendirilmesi (2014)
Tez Danışmanı: EMRE CUMALIOĞLU
2012 - -

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
1997 - 2001

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU /
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (ÜCRETLİ)
2013 - 2016

Yayınlar

7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKDEMİR KAMALI TUĞBA SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN PERSONEL YAPILANMASI VE 663 SAYILI KHK (Sözlü Sunum) Sağlık Bakım Hizmetlerinin Hukuki Boyutu ve Hemşireliğin Rolü Sempozyumu 2017
AKDEMİR KAMALI TUĞBA Hemşirelerin Tıbbi Müdahalede Karar Verme Yetkisi ve Konumu (Sözlü Sunum) Hemşirelerin Tıbbi Müdahale Yetkisi Ne zaman Başlar 2016
AKDEMİR KAMALI TUĞBA Bilgisayar Programlarının İkinci El Devri Hususunda Tükenme Prensibi ve ABAD USEDSOFT/ORACLE Kararı’nın İncelenmesi (Sözlü Sunum) 4. ULUSLARARASI “BİLİŞİM HUKUKU” KURULTAYI 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
AKDEMİR KAMALI TUĞBA Fikrî Hukuk Kapsamında Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Sonuçları Seçkin Yayınevi 2019
Üniversite Dışı Deneyim
Kamalı Hukuk Bürosu Avukat 2004 2013
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 2011 2013
JTI Pazarlama A.Ş. Hukuk Departmanı Hukukçu Uzman 2010 2011

İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR