Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Tuğba Akdemir Kamalı

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2002-2013 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. 2013 mart ayı itibarıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu arada Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını Bilgisayar Programlarındaki Değişikliklerin Fikrî Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi konulu teziyle 2014 yılında tamamladı. 2015 Şubat ayı itibarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına başlayan KAMALI, şu anda doktora eğitiminin tez aşamasında olup, 2016 yılı Ekim ayından bu yana Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve Medeni Hukuk ile Fikrî ve Sınaî Haklar alanlarında uzmanlaşmaya çalışmaktadır.

  • Eposta tugba.kamali@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8540  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Bilgisayar programlarındaki değişikliklerin Fikrî Hukuk kapsamında değerlendirilmesi (2014)
Tez Danışmanı: EMRE CUMALIOĞLU
2012 - -

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Biyoteknolojik Buluşlara İlişkin Lisans Sözleşmesi (0)
Tez Danışmanı: MAYA TURGUT ÖZ
2015 - -

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1997 - 2001

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (ÜCRETLİ)
2013 - 2016

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Çevre Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Tüketicinin Korunması Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Fikri Haklar (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Hayvan Hakları Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Design Law (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Law of Contracts (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme 2 (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme 4 (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme 6 (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ÇEVRE HUKUKU (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Çevre Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Introduction to Law (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Hayvan Hakları Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Fikri Haklar (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Law of Contracts (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR