Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Sabah Balta

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Turizm Rehberliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Sabah BALTA Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme Bölümü Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı “Yönetim ve Organizasyon” Bilim Dalında Yüksek Lisans ve “Turizm ve Otel İşletmeciliği” Bilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Anadolu Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, sonra Ege Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Sırasıyla Anadolu Üniversitesi’nde Şile Turizm Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi, Yaşar Üniversitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı, Bilim Kültürü Bölüm Başkanlığı, Merkez Müdürlüğü idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İİBF Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sabah.balta@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7500  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Seyahat acentelerinde tur düzenleme ve dışa yönelik turların (outgoing) başarısı için gerekli koşulların belirlenmesini amaçlayan bir araştırma (1998)
Tez Danışmanı: PROF.DR. DAVUT AYDIN
1995 - 1998

Yüksek Lisans

YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Büyük otel işletmelerinde önbüro yönetimi ve beş yıldızlı otel işletmelerinde önbüro yönetimi ile ilgili uygulama (1994)
Tez Danışmanı: PROF.DR. İNAN ÖZALP
1991 - 1994

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLİM KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ
2005

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
2005

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BALTA SABAH,BENGİSU MURAT Employment of the Workforce with Disabilities in the Hospitality Industry Journal of Sustainable Tourism, (), 0-0. (SSCI) 2011
BALTA SABAH,ERCAN AHMET TUNCAY,ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ The Use of Internet Resources by University Students During Their Course Projects Elicitation A Case Study Tojet: The Turkish Online Journal of Educational Technology, (), 0-0. (SSCI) 2010
BALTA SABAH,AKOĞLAN KOZAK MERYEM,GÜÇLÜ NERGİZ HATİCE Ethical Approaches and Their Application in Hotel Managers Decision Making European Journal of Social Sciences, (), 0-0. (SSCI) 2009
BALTA SABAH,ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ Distance Education Techniques to Assist Skills of Tourist Guides Educational Technology & Society, (), 0-0. (SSCI) 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
BALTA SABAH Community Services as a Common Effect Outcomes of an Improving Training Program 47th EUCEN Conference 2015
ZİNCİR İBRAHİM,RANA TOHİD AHMED,BAŞARICI SAMSUN MUSTAFA,BALTA SABAH Analysis of e Learning Outcomes at Higher Education A Case Study ECEL 13th European Conference on e-Learning 2014
BALTA SABAH,RANA TOHİD AHMED Improving Employee Performance using Web Based Application for Public Services ECEG 12th European Conference on e-Government 2012
BALTA SABAH,ZİNCİR İBRAHİM,BAŞARICI SAMSUN MUSTAFA A Proposal for Turkish German Cross Language Q A System ECEG 12th European Conference on e-Government 2012
BALTA SABAH,ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,ERCAN AHMET TUNCAY Reliable Internet Resources Use by University Students in Course Projects IETC 10th International Educational Technology Conference 2010
ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,BALTA SABAH,ERCAN AHMET TUNCAY An Indispensable Contributor to Effective Time Management in Class Remote Presenter IETC 9th International Educational Technology Conference 2009
BALTA SABAH,BENGİSU MURAT Employment of the Disabled Workforce in the Hospitality Industry ”, BEST Education Network Think Tank VIII: Sustaining Quality of Life through Tourism 2008
BALTA SABAH,YENİPINAR UYSAL Event Tourism Mega Events and Development of the Cities The 23rd Summer Universiade 2005 İzmir 6th International Conference on Sports: Economic, Management and Marketing Aspects, Athens Institute for Education and Research, Issues on Tourism Policy 2007
BALTA SABAH New Technologies to Assist Training in Hospitality Sector IETC 7th International Educational Technology Conference 2007
BALTA SABAH The Satisfaction and Motivation of Hospitality Employees Related to Their Jobs A Study at Altınyunus Resort Hotel in Çeşme İzmir International Tourism Conference: New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future 2006
ŞAHİN YAŞAR GÜNERİ,BALTA SABAH Tour Operation Management for Tourism Guidance Using Interactive Training Methods in Turkey s Tour IETC 6th International Educational Technology Conference 2006
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BALTA SABAH İnsan Kaynakları Yönetimi NOBEL 2017
ERİŞ ENGİN DENİZ,ÖMÜRİŞ ECE,TOZKOPARAN GÜLER,SAYĞAN TUNÇAY SAHRA,BALTA SABAH,ÖZGEN IŞIL,YILMAZ ÖZGÜR DEVRİM,PALA MORKOÇ TUĞBA,ÇAKIR ÖZLEM,SARIİPEK DOĞA BAŞAR,GÜLER BURCU,GÜNLÜ EBRU,DÖNMEZ BERİL İnsan Kaynakları Yönetimi Nobel Akademik Yayıncılık 2017
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BALTA SABAH,BİLGE AYŞEGÜL,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,yılmaz senem Otel İşletmelerinde Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), 0-0. TR DİZİN 2017
BİLGE AYŞEGÜL,BALTA SABAH,ŞENUZUN AYKAR FİSUN,yılmaz senem İşyerinde Öfke Kontrolü Eğitiminin Etkililiği: Otel İşletmeleri Çalışanları İle Yapılan Bir Araştırma Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 0-0. TR DİZİN 2017
BALTA SABAH,ÖZARSLAN YASİN Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Deneyimi Kurumsal Temel Derslerin Çevrimiçi Oluşturulması Yönetimi ve Sunumu EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, (), 0-0. SSCI 2014
BALTA SABAH,ÇULHA OSMAN Sektör Beklentileri ve Öğrenci Niteliklerinin Kıyaslanması Önbüro Bölümünde Eğitim Alan Meslek Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama SOID: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (), 0-0. SSCI 2010
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BALTA SABAH Konukların İçten Dostluğunu Ve Bağlılığını Kazanmanın Yolu Şikâyet Politikaları Geliştirme ”, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi 2008
BALTA SABAH Konaklama İşletmeciliğine Yönelik Mesleki Eğitim Alan Yeni Mezunların Sahip Olması Gereken Yeterliliklerinin Delhpi Tekniği İle İrdelenmesi Çeşme Konaklama Sektörü Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal MYO Sempozyumu 2005
BALTA SABAH Turizm Eğitimi Almış Mezunların Turizm Sektörü Yerine Başka Sektörlere Yönelme Eğilimlerinin Nedenleri Üzerine Bir Çalışma Uygulama Eğitiminin Sorunları ”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal MYO Sempozyumu 2005
BALTA SABAH Hizmetiçi Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkin Bir Eğitim Modeli Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Kongresi 1992
BALTA SABAH Meslek Yüksek Okullarında Turizm Programı ve Anadolu üniversitesi EMYO Turizm ve Otelcilik Ders programı Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Kongresi 1992
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BALTA SABAH Konukların İçten Dostluğunu ve Bağlılığını Kazanmanın Yolu Şikayet Politikaları Geliştirme 1 YİYDER dergisi, F&B Gastronomi Platformu, (), 0-0. 2008
BALTA SABAH Konukların İçten Dostluğunu ve Bağlılığını Kazanmanın Yolu Şikayet Politikaları Geliştirme 2 YİYDER dergisi, F&B Gastronomi Platformu, (), 0-0. 2008
BALTA SABAH Balıklıova ”, ACENTE Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yayını, (), 0-0. 2005
BALTA SABAH Dalyanköy ACENTE Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yayını, (), 0-0. 2004
BALTA SABAH Resepsiyonist İçin Mükemmelliğin Yolu Kültürel Farkındalığın Hassasiyeti HOTEL Türkiye Otelciler Birliği Yayını, (), 0-0. 2004
BALTA SABAH Turizm İşletmelerinin Yaşanan Kriz Dönemlerindeki Tutumları ACENTE Ege Sigorta Acenteleri Derneği Yayını, (), 0-0. 2004
BALTA SABAH Oteller ve Seyahat Acentalarının Ortaklığı işbirliği HI-TECH Hotel Restaurant Food Dergisi, (), 0-0. 1999
BALTA SABAH Otellerde Etkili İletişimin Anahtarı Ön Büro Hotel Haber, TÜROB Türkiye Otelciler Birliği Aylık Bülteni, (), 0-0. 1999
BALTA SABAH Otel Rezervasyonları Otel Yönetiminde Rezervasyonun Yeri ve Önemi Anatolia Turizm ve Çevre Kültürü Dergisi, (), 0-0. 1993
Diğerleri
BALTA SABAH TURİST REHBERLİĞİ ARAŞTIRMALARI ÖNGÖRÜLER VE UYGULAMALAR DETAY 2017
BALTA SABAH,ALTINTAŞ VOLKAN Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Anadolu Üniversitesi Yayını 2012
BALTA SABAH Seyahat Acentalarında Tur Düzenleme Anadolu Üniversitesi EMYO Yayını 1999
BALTA SABAH Otel işletmelerinde Ön büro Yönetimi Anadolu Üniversitesi EMYO Yayını 1998
BALTA SABAH Ön büro Yönetimi Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını 1996

8. Projeler

Otel İşletmelerinde Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi ile İnsan Kaynakları Geliştirme İzmir deki Büyük Otellerin Önbüro Ekibi ile Araştırma

TÜBİTAK PROJESİ

Çevrimiçi Genel Kültür Derslerinin Tasarımı Sunumu ve Konuşan Kitaplar

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2014

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 03-06 Nisan 2014, Kuşadası

2013 - 2014

International Tourism Week Conference Series-V (ITW), 2013, Antalya-Türkiye

2013 - 2013

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010, Nevşehir

2010 - 2010

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO)

2008 - 2008

TÜSEM KONSEYİ-TÜRKİYE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ KONSEYİ

2014 -

Bilgi Köprüleri Atılım Derneği (BİLKAD)

2008 -

Scientific Committee of World Cultural Tourism Association (WCTA)

2008 -

11. Ödüller

Konaklama Sektörü Çalışanlarının Mesleklerine Yönelik Motivasyon ve Memnuniyetinin Ölçümü: İzmir Çeşme Altınyunus Araştırması, Araştırma Ödülü

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) / TÜRKİYE
2006

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

TURİZM MEVZUATI (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR