Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Berrin Özyurt

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen ve Edebiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji Alanında Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde başladığı psikologluk görevine uzman psikolog olarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı'nda devam etmiştir. Ardından, Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak devam etmiştir. Daha sonra Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla akademik çalışmalarına bu üniversitede devam etmiştir. yılında . Sırasıyla Uludağ ve Yaşar Üniversiteleri’nde idari görevleri olmuştur. Yaşar Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümünde kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmış ve 2007 yılında bu üniversitede göreve başladığından bu yana üniversitenin Psikolojik Danışma Birimi'nin de sorumluluğunu yürütmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8845  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Bilgi verici danışmanlığın kanser hastalarının ailelerinin sosyal destek becerileri üzerine etkisi (2001)
Tez Danışmanı: Uğur Öner
1994 - 2001

Yüksek Lisans

PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Emotional and social adjustment of immigrant children remigrated to the home country (1990)
Tez Danışmanı: Doğan Eker
1986 - 1990

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1981 - 1986

Akademik Unvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007 - 2012

YARDIMCI DOÇENT

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2003 - 2007

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1994 - 2003

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SENA İREM TAŞTABANOĞLU THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA EXPOSURE AND RECEPTIVE LANGUAGE DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD: THE ROLE OF SOCIAL INTERACTION Yaşar Üniversitesi 2023
CEREN ÇAKIR Examining cyber dating abuse through adult attachment, emotion regulation and big five personality traits in young adults Yaşar Üniversitesi 2022
AYTEN BURÇAK YEŞİLTAŞ The role of mothers' and fathers' emotion regulation and parenting on their preschoolers' emotion regulation Yaşar Üniversitesi 2021
MAXI GUELAY Comparison of privacy between German and Turkish adolescents and its outcome on parent-child-relationship and depressive symptoms Yaşar Üniversitesi 2020
AYŞE IRAZ KURAL The relationship between university adjustment, attachment, personality and perceived stress Yaşar Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri
MELİKENAZ YALÇIN Suça Sürüklenen Ergenlerde Öfke Kontrolüne Yönelik Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği ve İyileştirici Faktörler Ege Üniversitesi 2021

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Gülçimen Yurtsever, Berrin Özyurt, Z BenAsher Gender differences in buyer seller negotiations Emotion regulation strategies Social Behavior and Personality: an international journal, 41(4), 569-575. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZYURT BERRİN,Kural Ayşe Iraz The Associations between University Adjustment, Adult Attachment Styles, Personality Traits, and Perceived Stress American International Journal of Social Science, 7(2), 43-54. DRJI 2018
KÖSE SEZEN,Kalyoncu Tuğba,ÖZYURT BERRİN,ÖZBARAN NAZLI BURCU Psychometric Properties of the Turkish Version of “Inventory of Callous-Unemotional Traits-Youth Form” The Journal of Pediatric Research, 4(3), 123-129. TR DİZİN 2017
ÖZYURT BERRİN,DUYAN VELİ The Comparison of Grandparents Parents and Young People s Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Turkey Journal of GLBT Family Studies, 0(0), 1-16. Academic Search Premier (EBSCO); Child Welfare Information Gateway; CINAHL Plus; Consumer Health Complete; Education Research Product Family; Elsevier Scopus; Family & Society Studies Worldwide; Family Index Database; Family Violence & Sexual Assault 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALTINTOPRAK AYŞE ENDER,Donuk Tuğba,ÖZYURT BERRİN CHARACTERISTICS OF IN PATIENTS WITH ADHD ANDSUBSTANCE USE DISORDER A RETROSPECTIVE STUDY 16TH INTERNATIONAL SOCIETY OF ADDICTION MEDICINE ANNUAL MEETING 2014
Donuk Tuğba,ALTINTOPRAK AYŞE ENDER,ÖZYURT BERRİN Prevalence and characteristics of inpatients with ADHD and SubstanceUse Disorder A retrospective study 3rdEUNETHYDISINTERNATIONALCONFERENCE ON ADHD 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Berrin Eylen, Veli Duyan, Füsun Akkoyun, Süleyman Doğan, Fidan Korkut Danışma Psikolojisi Kuramları Kitap Bölümü:Psikanalitik Kuram Sayfa (83-104) Kitap Bölümü Nobel 2014
Berrin Eylen, Veli Duyan, Füsun Akkoyun Psikolojik Danışmaya Giriş Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model Kitap Bölümü:Aşama III. Eylem Programları.Psikolojik Danışmaya Giriş: Sayfa (139-177) Kitap Bölümü Nobel Yayın Dağıtım 2014
KORKUT OWEN JR. FİDAN,ÖZYURT BERRİN,DUYAN VELİ,AKKOYUN PAPPAS FÜSUN Psikolojik Danışmaya Giriş Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model Kitap Bölümü:Son Söz Sayfa (178-183) Kitap Bölümü Nobel Yayın Dağıtım 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOK EMİNE SEVİNÇ,ÖZYURT BERRİN The predictive factors of risky alcohol consumption in university students Yeni Symposium, 53(1), 1-10. EMBASE, Scopus, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PsycINFO, Türkiye Citation Index, Genamics-Journal Seek, CIRRIE Database of International Rehabilitation Research, Türk Medline, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) 2015
Oya Sevi, Berrin Eylen Özyurt Otomatik Düşünceler Ölçeği nin Şizofreni Hastalarının Olumsuz Otomatik Düşüncelerini Değerlendirmede Geçerlik ve Güvenirliğine Dair Bir Ön Çalışma AnatolianJournal of Clinical Investigation, 7(1), 1-9. Türkiye Atıf Dizini, Turk Medline, J-Gate 2014
ÖZYURT BERRİN EYLEN Kanser Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyine İlişkin Betimsel Bir Çalışma A.Ü. Kriz Dergisi, 15(1), 1-15. Türk Psikiyatri Endeksi, Dergiler Veri Tabanı 2007
ÖZYURT BERRİN EYLEN Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği nin Geçerlik Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 109-117. Akademia Sosyal Bilimler Endeksi 2002
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KÖSE SEZEN,Donuk Tuğba,ÖZBARAN NAZLI BURCU,ÖZYURT BERRİN Katı Duygusuz Özellikleri Tarama Ölçeği Geçerlik Formu Türkçe Formu nun Psikometrik Özellikleri Ön Sonuçlar () 25. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2015
Okan Gültekin, Bilal Çelebi, Berrin Eylen, S Narlı Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Öğrenim Gören 1 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması () II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 2001
Berkem Nuri,İpek Meral,ÖZYURT BERRİN,Berkem Gülşahi,Sürücü Hatice,Özçarıkçı Nefise,Güler Sabri,Atlıakın Mürşit,Saadet Aşmen,Biçen Gülfer Bursa İli Merkez İlçeleri ilköğretim II Basamak ve Lise Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Yaygınlığı Bilgi Tutum ve Davranış Belirlenmesi Araştırması () 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2001
Gülşahi Berkem, Hatice Sürürcü, Nuri Berkem, Murşit Atlıakın, Berrin Eylen, Nefise Özçarıkçı, Sabri Güler,Gülfer Biçen, Meral İpek,Saadet Aşmen Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı () 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Kitapçığı 2001
Okan Gültekin, Orhan Doğan, Ayşegül Doğan, Berrin Eylen Futbol Sahalarında Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma () 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu 2000
Berrin Eylen Öğrencilerin AIDS le İlgili Bilgi ve Davranışlarını Belirlemede Bir Ön Çalışma () III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 1996
Çetin Bozkaya, Berrin Eylen, Serap Bozkaya, Bülent Coşkun Türkiye deki Psikologların Mesleki Sorunları () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Bülent Coşkun, Tolunay Özçam, Berrin Özyurt, Çetin Bozkaya Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Hasta Sevk Sistemi () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Çetin Bozkaya, Berrin Eylen, Tolunay Özçam, Bülent Coşkun, A Özcanlı Zihinsel Özürlü Çocukların Ailelerine Götürülecek Psikolojik Yardım Hizmetleri () XXV. Ulusal Psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitapçığı 1989
Eriş Bilaloğlu, Çetin Bozkaya, G Fırat, Bület Cşkun, Berrin Eylen, Tolunay Özçam İlkokul Öğrencilerinin Psikolojik Uyum Sorunları () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Berrin Eylen, Safiye Kurdoğlu, Bülent Coşkun Türkiye de Eğitim ve Hizmet Alanlarında Alkol Problemiyle İlgili Çalışmaların Derlenmesi () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Tolunay Özçam, Bülent Coşkun, Berrin Özyurt, Çetin Bozkaya Türkiye de Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Durumu () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Sabri Yurdakul, Demir Tan, İhsan Kuşcu, Berrin Eylen, Bülent Coşkun Ankara Numune Hastane sinde Çalışan Doktorların Stres ile Başa Çıkma Yöntemleri ile Sigara İçme Davranışları Arasındaki İlişki () XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
Bülent Coşun, Figen Gökdoğan, Güner Oymak, M Aslan, Levent Küey, Berrin Eylen S S Y B da Sigaranın Zararlarından Korunma Çalışmalarına Örnek Şehirlerarası Yolcuların Sigara İçilmesiyle İlgili Görüşleri () 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1987
Mehmet Doğan, Okan Gültekin, Ayşegül Doğan, Berrin Eylen Bursaspor Takımının Taraftar Özellikleri Üzerine Bir Araştırma () II. Futbol Ve Bilim Kongresi 0200
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZYURT BERRİN,Satmış Nevzat Ruh Hastalıklarının Sevk ve Ayaktan Takipleri Adana Sağlık, 2(4), 23-24. 1993
ÖZYURT BERRİN Temel Sağlık Hizmetleri ve Ruh sağlığı Ruh Sağlığı Bülteni, (), 0-0. 1993
ÖZYURT BERRİN,EROL NEŞE,Satmış Nevzat Temel Sağlık Hizmetleri Kanalıyla Çocuğun Psiko Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi Ruh Sağlığı Bülteni, (), 44-48. 1993
Diğerleri
Berrin Eylen, Jale Eldeleklioğlu, Şermin Külahoğlu, Ersin Altıntaş Gelişim ve Öğrenme Kitap Bölümü:Cinsel gelişim Kitap Bölümü Akınoğlu Matbaacılık Ltd Sti 2014
Berrin Eylen Özyurt, Deniz Deryakulu, Yıldız Kuzgun, Ali Şimşek, Binnur Yeşilyaprak, Metin Pişkin,Fatma Hızır Bıkmaz Eğitimde Bireysel Farklılıklar Kitap Bölümü:Cinsiyet Kitap Bölümü Nobel 2014
Berrin Eylen Özyurt, Yaprak Engin Üstün, Didem Müge Siyes, Zeynep Deniz Yöndem, Mehmet E Sardoğan, Tevfik Fikret Karahan, Nermin Çiftçi, Özlem Özcan, Yüksel çırak, Aslı Uz Baş, Hakan M Gündoğdu, Alim Kaya, Mehmet Ali Çakır, Canani Kaygusuz, Zekavet T Eğitim Psikolojisi Kitap Bölümü:Gelişim Konularına Genel Bakış Kitap Bölümü Pegem Akademi Yayıncılık 2007
Ayşen Bulut, Hacer Nalbant, Muhtar Çokar, Arzu Akalın, Berrin Eylen, Aynur Oksal, Işık Gürşimşek,Hülya Hamurcu OGRETMEN VE OGRETMEN ADAVLARI iCiNCiNSEL SAGLIK EGiTiMi Kitap Bölümü:Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişiklikler Kitap Bölümü İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Ceren Yayın Dağıtım Lmt.Sti. 2006
Nuri Berkem, Meral İpek, Berrin Özyurt, İlker Ercan, Gülşahi Berkem, Hatice Sürücü, Nefise Özçarıkçı, Saadet Aşmen,Orhun Kalkan, Sabri Güler, Mürşit Atlıakın, Gülger Biçen Öğrenciler Arasında Madde Kullanımı Yaygınlığı ve Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :5 2002
Hatice Sürücü, Nuri Berkem, Nefise Özçarıkçı, Güişahi Berkem, Mürşit Atlıakın, Meral İpek,Saadet Değirmenci,Gülger Biçen, Sabri Güler, Berrin Eylen Gebelik Dönemi OkuluRuhsal Ve Fiziksel Yönleriyle Gebelik Dönemi Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :13 2002
Üniversite Dışı Deneyim
T.C. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü Danışman 1995 2002
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hİzmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı Psikolog/Uzman Psikolog 1987 1994
Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Psikolog 1986 1989

Projeler

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Müzakerede cinsiyetin rolü

TÜBİTAK PROJESİ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 -

Bölüm Başkan Yardımcısı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2007

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

1995 -

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

2001 -

Ödüller

En iyi Bildiri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2001

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR