Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Berrin Özyurt

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik ÜniversitesiFen ve Edebiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji Alanında Yüksek Lisans ve Ankara Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde başladığı psikologluk görevine uzman psikolog olarak Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı'nda devam etmiştir. Ardından, Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak devam etmiştir. Daha sonra Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla akademik çalışmalarına bu üniversitede devam etmiştir. yılında . Sırasıyla Uludağ ve Yaşar Üniversiteleri’nde idari görevleri olmuştur. Yaşar Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümünde kurucu bölüm başkanı olarak görev yapmış ve 2007 yılında bu üniversitede göreve başladığından bu yana üniversitenin Psikolojik Danışma Birimi'nin de sorumluluğunu yürütmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta berrin.ozyurt@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8845  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Bilgi verici danışmanlığın kanser hastalarının ailelerinin sosyal destek becerileri üzerine etkisi (2001)
Tez Danışmanı: Uğur Öner
1994 - 2001

Yüksek Lisans

PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Emotional and social adjustment of immigrant children remigrated to the home country (1990)
Tez Danışmanı: Doğan Eker
1986 - 1990

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/
1981 - 1986

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007

YARDIMCI DOÇENT

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2003

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1994

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞE IRAZ KURAL The relationship between university adjustment, attachment, personality and perceived stress Yaşar Üniversitesi 2017
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Gülçimen Yurtsever, Berrin Özyurt, Z BenAsher Gender differences in buyer seller negotiations Emotion regulation strategies Social Behavior and Personality: an international journal, 41(4), 569-575. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KÖSE SEZEN,Kalyoncu Tuğba,ÖZYURT BERRİN,ÖZBARAN NAZLI BURCU Psychometric Properties of the Turkish Version of “Inventory of Callous-Unemotional Traits-Youth Form” The Journal of Pediatric Research, 4(3), 123-129. TR DİZİN 2017
ÖZYURT BERRİN,DUYAN VELİ The Comparison of Grandparents Parents and Young People s Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Turkey Journal of GLBT Family Studies, 0(0), 1-16. Academic Search Premier (EBSCO); Child Welfare Information Gateway; CINAHL Plus; Consumer Health Complete; Education Research Product Family; Elsevier Scopus; Family & Society Studies Worldwide; Family Index Database; Family Violence & Sexual Assault 2016
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Donuk Tuğba,ALTINTOPRAK AYŞE ENDER,ÖZYURT BERRİN Prevalence and characteristics of inpatients with ADHD and SubstanceUse Disorder A retrospective study 3rdEUNETHYDISINTERNATIONALCONFERENCE ON ADHD 2014
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Berrin Eylen, Veli Duyan, Füsun Akkoyun, Süleyman Doğan, Fidan Korkut Danışma Psikolojisi Kuramları Nobel 2014
Berrin Eylen, Veli Duyan, Füsun Akkoyun Psikolojik Danışmaya Giriş Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model Nobel Yayın Dağıtım 2014
KORKUT OWEN JR. FİDAN,ÖZYURT BERRİN,DUYAN VELİ,AKKOYUN PAPPAS FÜSUN Psikolojik Danışmaya Giriş Kişilerarası İlişkiler Kurmada ve Kişisel Yardım Hizmeti Vermede Sistematik Bir Model Nobel Yayın Dağıtım 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOK EMİNE SEVİNÇ,ÖZYURT BERRİN The predictive factors of risky alcohol consumption in university students Yeni Symposium, 53(1), 1-10. EMBASE, Scopus, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), PsycINFO, Türkiye Citation Index, Genamics-Journal Seek, CIRRIE Database of International Rehabilitation Research, Türk Medline, Directory of Research Journal Indexing (DRJI) 2015
Oya Sevi, Berrin Eylen Özyurt Otomatik Düşünceler Ölçeği nin Şizofreni Hastalarının Olumsuz Otomatik Düşüncelerini Değerlendirmede Geçerlik ve Güvenirliğine Dair Bir Ön Çalışma AnatolianJournal of Clinical Investigation, 7(1), 1-9. Türkiye Atıf Dizini, Turk Medline, J-Gate 2014
ÖZYURT BERRİN EYLEN Kanser Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyine İlişkin Betimsel Bir Çalışma A.Ü. Kriz Dergisi, 15(1), 1-15. Türk Psikiyatri Endeksi, Dergiler Veri Tabanı 2007
ÖZYURT BERRİN EYLEN Kanser Hastası Sosyal Destek Ölçeği nin Geçerlik Güvenirlik ve Faktör Yapısı Üzerine Bir Çalışma Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 109-117. Akademia Sosyal Bilimler Endeksi 2002
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Berkem Nuri,İpek Meral,ÖZYURT BERRİN,Berkem Gülşahi,Sürücü Hatice,Özçarıkçı Nefise,Güler Sabri,Atlıakın Mürşit,Saadet Aşmen,Biçen Gülfer Bursa İli Merkez İlçeleri ilköğretim II Basamak ve Lise Öğrencileri Arasında Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanım Yaygınlığı Bilgi Tutum ve Davranış Belirlenmesi Araştırması 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2001
Gülşahi Berkem, Hatice Sürürcü, Nuri Berkem, Murşit Atlıakın, Berrin Eylen, Nefise Özçarıkçı, Sabri Güler,Gülfer Biçen, Meral İpek,Saadet Aşmen Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Kitapçığı 2001
Berrin Eylen, Safiye Kurdoğlu, Bülent Coşkun Türkiye de Eğitim ve Hizmet Alanlarında Alkol Problemiyle İlgili Çalışmaların Derlenmesi XXV. Ulusal psikoloji ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1989
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZYURT BERRİN,Satmış Nevzat Ruh Hastalıklarının Sevk ve Ayaktan Takipleri Adana Sağlık, 2(4), 23-24. 1993
ÖZYURT BERRİN Temel Sağlık Hizmetleri ve Ruh sağlığı Ruh Sağlığı Bülteni, (), 0-0. 1993
ÖZYURT BERRİN,EROL NEŞE,Satmış Nevzat Temel Sağlık Hizmetleri Kanalıyla Çocuğun Psiko Sosyal Gelişiminin Desteklenmesi Ruh Sağlığı Bülteni, (), 44-48. 1993
Diğerleri
Berrin Eylen, Jale Eldeleklioğlu, Şermin Külahoğlu, Ersin Altıntaş Gelişim ve Öğrenme Akınoğlu Matbaacılık Ltd Sti 2014
Berrin Eylen Özyurt, Deniz Deryakulu, Yıldız Kuzgun, Ali Şimşek, Binnur Yeşilyaprak, Metin Pişkin,Fatma Hızır Bıkmaz Eğitimde Bireysel Farklılıklar Nobel 2014
Berrin Eylen Özyurt, Yaprak Engin Üstün, Didem Müge Siyes, Zeynep Deniz Yöndem, Mehmet E Sardoğan, Tevfik Fikret Karahan, Nermin Çiftçi, Özlem Özcan, Yüksel çırak, Aslı Uz Baş, Hakan M Gündoğdu, Alim Kaya, Mehmet Ali Çakır, Canani Kaygusuz, Zekavet T Eğitim Psikolojisi Pegem Akademi Yayıncılık 2007
Ayşen Bulut, Hacer Nalbant, Muhtar Çokar, Arzu Akalın, Berrin Eylen, Aynur Oksal, Işık Gürşimşek,Hülya Hamurcu OGRETMEN VE OGRETMEN ADAVLARI iCiNCiNSEL SAGLIK EGiTiMi İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Ceren Yayın Dağıtım Lmt.Sti. 2006
Nuri Berkem, Meral İpek, Berrin Özyurt, İlker Ercan, Gülşahi Berkem, Hatice Sürücü, Nefise Özçarıkçı, Saadet Aşmen,Orhun Kalkan, Sabri Güler, Mürşit Atlıakın, Gülger Biçen Öğrenciler Arasında Madde Kullanımı Yaygınlığı ve Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :5 2002
Hatice Sürücü, Nuri Berkem, Nefise Özçarıkçı, Güişahi Berkem, Mürşit Atlıakın, Meral İpek,Saadet Değirmenci,Gülger Biçen, Sabri Güler, Berrin Eylen Gebelik Dönemi OkuluRuhsal Ve Fiziksel Yönleriyle Gebelik Dönemi Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayınları. No :13 2002

8. Projeler

Müzakerede cinsiyetin rolü

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 -

Bölüm Başkan Yardımcısı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2007

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Psikologlar Derneği

1995 -

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

2001 -

11. Ödüller

En iyi Bildiri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2001

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR