Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Gizem Kurt

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Gizem Kurt, 2015 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, lisans ve yüksek lisans düzeyinde işletme ve pazarlama dersleri vermektedir. 2007-2015 yılları arasında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Lisans derecesini 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi’nden alan Gizem Kurt, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2008 ve 2013 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden almıştır. Doktora öğrenimi sırasında, 2010-2011 öğretim yılında İtalya Pisa Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. Ayrıca, 2012-2013 öğretim yılında, TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı dâhilinde University of California, Irvine (UCI)’da konuk doktora öğrencisi olarak doktora tez çalışmalarını yürütmüştür. 2014-2015 öğretim yılında, Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile San Diego State University’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Başlıca akademik araştırma ve ilgi alanları; tüketici davranışları ve tüketici kültürü teorisi ve uluslararası pazarlamadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8937  

Öğrenim Bilgisi

Post Doktora

/ San Diego State University
Collage of Business Administration
Collage of Business Administration
2014 - 2015

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Duygusal Süreçler Bağlamında Tüketici Davranışları: Genç Tüketicilerin Teknolojik Ürün Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (2013)
Tez Danışmanı: MUSTAFA TANYERİ
2008 - 2013

Yüksek Lisans

PAZARLAMA (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Mağaza atmosferinin müşteri sadakati oluşturmadaki rolü: büyük ölçekli gıda perakendeciliğinde bir araştırma (2008)
Tez Danışmanı: İKBAL AKSULU
2005 - 2008

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1999 - 2004

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2015 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007 - 2015

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Gülçimen Yurtsever, Gizem Kurt, Güngör Hacıoğlu Buyer Seller Negotiations A Comparison of Domestic and International Conditions in a Pilot Study with International Business Students Psychological Reports, (), 0-0. (SSCI) 2010
Gizem Kurt, Güngör Hacıoğlu Ethics as a Customer Perceived Value Driver in the Context of Online Retailing African Journal of Business Management, 4(5), 672-677. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gizem Kurt The Impact of E retailers Ethics on Customer Loyalty Perceived Trust and Perceived Satisfaction as Mediators Journal of Internet Applications and Management, (), 0-0. ULAKBIM, EBSCO 2014
Güngör Hacıoğlu, Gizem Kurt Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı Kabulü Ve Tutumları İzmir İli Örneği Business and Economics Research Journal, (), 0-0. EBSCOhost 2012
Ömer Baybars Tek, Gizem Kurt The Dynamics of Turkish Brands Global Expansions A Comparative View International Journal of Business, Management, and Economics, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HACIOĞLU GÜNGÖR,KURT GİZEM The Relationships between Turkish Consumers’ Ethnocentrism, Consumer Animosity against Greece, Judgments Regarding and Willingness to Buy Greek Products 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Osman Çulha, Güngör Hacıoğlu, Gizem Kurt Otel Müşterilerinin E Şikayetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 6(4), 42-49. EBSCOhost, Index Copernicus ve ASOS 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Gizem Kurt, Güngör Hacıoğlu Sanal Perakendecilik Etiğinin Tüketici Davranışlarına Etkileri () 13. Ulusal Pazarlama Kongresi
Osman Çulha, Güngör Hacıoğlu, Gizem Kurt Konaklama İşletmelerine Yönelik Müşteri E Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi () 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi
Gizem Kurt Şans Olgusuna İnanç ile Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma () 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
Osman Gök, Gizem Kurt Pazarlamada Etik Yaklaşımlar Kitap Bölümü:Ürünlerle İlgili Uygulama ve Karar Süreçlerinde Etik Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2010
Üniversite Dışı Deneyim
San Diego State University Doktora Sonrası Araştırmacı 2014 2015
University of California, Irvine Araştırmacı 2013 2014
Dublin Institute of Technology, Society and Sustainability Research Centre Ziyaretçi Araştırmacı 2014 2014
Senkromec Automotive Parts Trade Co. Pazar Araştırma Uzmanı 2006 2007
Wikpol Sp. z o.o. AIESEC Stajyeri 2005 2005

Projeler

Women s Managerial Advancement European Commission The Lifelong Learning Programme LLP Intensive Programme IP

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Staj Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Pazar ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

2012 - 2015

American Marketing Association

2013 -

Ödüller

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2014

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR