Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu

Araştırma Uygulama Merkezleri / Ulus. Hukuk Uygulama ve Araş.Mrk.

Kısa Özgeçmiş

Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Yaşar Üniversitesi, Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisidir. Doktorasını “Federalism and Conflict Management: The Cases of Nigeria and South Africa” (Federalizm ve Çatışma Yönetimi: Nijerya ve Güney Afrika Örnekleri) başlıklı tezi ile tamamlamış, hemen ardından doktora sonrası çalışmalarını TÜBİTAK bursiyeri olarak Cape Town Üniversitesi, Afrika Araştırmaları Merkezi’nde (Güney Afrika) gerçekleştirmiştir. İlgi alanları arasında Afrika siyaseti, Türkiye-Afrika ilişkileri, yükselen güçler ve Afrika, Uluslararası İlişkiler eğitimi, Uluslararası İlişkiler müfredatı, postkolonyal kuram ve Uluslararası İlişkiler kuramları gelmektedir. Aynı konular üzerinde makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır.

  • Eposta elem.eyrice@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8870  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Federalism and conflict management: The cases of Nigeria and South Africa (2013)
Tez Danışmanı: PROF. DR. NAZİF MANDACI
2008 - 2013

Yüksek Lisans

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/
Tez Adı: Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi (2008)
Tez Danışmanı: TANJU TOSUN
2004 - 2008

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2004

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM African Studies in Turkey Uluslararası İlişkiler, 13(50), 3-19. (SSCI) 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Book Review: Africa and the Expansion of International Society: Surrendering the Savannah by John Anthony Pella Journal of Modern African Studies, 53(3), 488-489. (SSCI) 2015
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,Tok Evren,Basher Syed Turkish and BRICS Engagement in Africa: Between Humanitarian and Economic Interests The Journal of Sustainable Development and Policy, 8(2), 48-66. Thomson Reuters 2017
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Economic Relations between Turkey and Africa: Challenges and Prospects The Journal of Sustainable Development Law and Policy, 8(1), 1-33. Thomson Reuters 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Jorgensen Knud Erik,ERGÜL JORGENSEN FERİDE ASLI,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,TEPECİKLİOĞLU ALİ ONUR The English School Goes to Africa 9th Pan-European Conference onInternational Relations: The Worlds of Violence, Sicily/ITALY 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Decolonizing Knowledge African Voices and Alternative Worlds 9th Pan-European Conference onInternational Relations: The Worlds of Violence, Sicily/ITALY 2015
TEPECİKLİOĞLU ALİ ONUR,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,ERGÜL JORGENSEN FERİDE ASLI,Jorgensen Knud Erik English School Goes to Africa ODTÜ: The 14th Metu Conference on InternationalRelations: Area Studies and International Relations – Intersecting Dimensions 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM African Studies in Turkish IR ODTÜ: The 14th Metu Conference on InternationalRelations: Area Studies and International Relations – Intersecting Dimensions 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Turkey-African Economic and Commercial Relations Hamad Bin Khalifa University: Natural Resource Governance in Africa, Doha/QATAR 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is it Post or Still Colonial Looking at the World throughPostcolonial Lenses ODTÜ: The 13th Metu Conference on International Relations: MultipleParadigms, Multiple Worlds 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Nigerian Revenue Allocation System and Managementof Conflicts in Niger Delta Resource Curse or Blessing EISA: Second EuropeanWorkshop in International Studies 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is Globalization in Crisis The Rise of Anti Globalist Critique 8th Pan-EuropeanConference on International Relations: One International Relations or Many? MultipleWorlds, Multiple Crisis, Warsaw/POLAND 2013
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM The Development of Postcolonial Theory ECPR (European Consortium for PoliticalResearch) Graduate Conference, Bremen/GERMANY 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM The Promise of Federalism for Africa ECPR (European Consortium for PoliticalResearch) Graduate Conference, Bremen/GERMANY 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Globalization in Crisis: The Rise of Anti Globalist Movements ODTÜ: The 11th METUConference on International Relations: The World in Crisis 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is an African Renaissance Possible Africa The Rising Continent Africa-Berlin International Conference: Africa in the 21st Century – The Challenges of Globalization, Environmental Degradation and Global Terrorism, Berlin/GERMANY 2011
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is the World Deglobalizing : A New Challenge to the Current World Order 8th CEEISA (Central and East European International Studies Association) Convention 2011
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Post Colonial International Relations Theory ODTÜ: The 10th METU Conference onInternational Relations: Rethinking International Relations: Theory and Practice 2011
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM The New Hegemonic Race in Africa US China Rivalry Africa in the Age of Globalization: Conceptions and Misconceptions, Ontario/CANADA 2010
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is It Possible to Create a Mediterranean Community North African Perspectives ODTÜ: The 9th METU Conference on International Relations: The Mediterranean in the WorldSystem – Structures and Processes 2010
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM An Evaluation of the Scientific Approach in International Relations Discipline Empirical Studies in Social Sciences 2010
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM The Concept of Other after 9 11 5th EuPRA (European Union Peace and ResearchAssociation) General Conference, Challenges of Peace and Democracy in Europe 2007
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Turkey s Recent Engagement in Africa A New Player Università per Stranieri di Perugia ((Erasmus Teaching Staff Mobility Program), ITALY 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Turkish Foreign Policy towards the Middle East and Central Asia Università per Stranieri di Perugia (Erasmus Teaching Staff Mobility Program), ITALY 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Turkish Foreign Policy towards the Middle East Central Asia and Africa Cracow University of Economics (Erasmus Teaching Staff Mobility Program), POLAND 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Armenian Question and Turkish Armenian Relations Cracow University of Economics, (Erasmus Teaching Staff Mobility Program), POLAND 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Current Issues in Turkish Politics The Tension between Kemalism and Political Islam Cracow University of Economics (Erasmus Teaching Staff Mobility Program), POLAND 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM South African Federalism: Twenty Years on Seminar Series of Centre for African Studies, University of Cape Town, SOUTH AFRICA 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Beyond the Big Three: Africa’s Economic Relations with Brazil, India, the Gulf States, Turkey, and Japan Woodrow Wilson Center, Washington D.C/USA 2018
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM The Challenge of Globalization Environmental Degradation and Terrorism in Africa Mediateam IT Educational Publishers 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MANDACI NAZİF,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Whither Nigerian Federalism? Federal Arrangements as Conflict Management Devices Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 399-418. TR DİZİN 2018
TEPECİKLİOĞLU ALİ ONUR,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Teoriden Pratiğe: Suriye Krizi ve Uluslararası Toplum Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(1), 161-191. TR DİZİN 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM What is Turkey Doing in Africa African Opening in Turkish ForeignPolicy ResearchTurkey, 4(4), 95-106. Endekste taranmıyor 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Post Kolonyal Kuram: Dekolonize Bir Uluslararası İlişkiler Disiplini Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 80-97. TR DİZİN 2013
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi Lisans ve Lisansüstü DersProgramlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi Ege Akademik Bakış, 13(3), 303-306. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2013
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye Afrikaİlişkileri Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, 1(2), 59-94. Endekste taranmıyor 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Is it Possible to Create a Mediterranean Community? North African Perspectives Spectrum Journal of Global Studies, 4(1), 69-89. Endekste taranmıyor 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM South African Federalism: Consitutitonal Negotiations and the Decline of the Federalism Debate Journal of Yaşar University, 13(50), 164-175. TR DİZİN 1900
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Afrika Türk Dış Politikasına Ne Kadar Uzak? 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü: Antalya 2. Türk Dış Politikası Çalıştayı 2016
Tok Evren,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Political Economy of Turkey Sub Saharan Africa SSA Relationsunder AKP Koç University: TIPES Interdisciplinary Workshop: The Political Economy ofContemporary Turkey 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Metodolojik Çalışmaların Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Yeri ve Türkiye deki Durumu Dördüncü Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi 2011
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,TEPECİKLİOĞLU ALİ ONUR Uluslararası İlişkiler Kuramları Eğitiminde TürkçeTerminoloji Sorunsalı Üçüncü Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi –Uluslararası İlişkiler Konseyi 2009
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Turkey in Africa An Emerging Power EKOAF Seminar Series 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Türkiye nin Afrika ya Açılım Politikası ve 2000 Sonrası Türkiye Afrika İlişkiler EKOF Seminer Serisi 2012
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Büyük Güçler ve Afrika Panel: Yükselen Afrika: Türkiye ve Büyük Güçler, 2017
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Somali Somali Özelinde Doğu Afrika’ya Yönelik Stratejik Yaklaşımlar Paneli, Genelkurnay Başkanlığı 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM (Invited) Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ve Somali Genelkurmay Başkanlığı: Somali Özelinde Doğu Afrika’ya Yönelik StratejikYaklaşımlar Paneli 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Dünya Siyasetinde Latin Amerika I Nobel Yayıncılık 2017
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,TEPECİKLİOĞLU ALİ ONUR Dünya Siyasetinde Afrika IV Nobel Yayıncılık 2017
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Dünya Siyasetinde Afrika III Nobel Yayıncılık 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası Kripto 2016
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Dünya Siyasetinde Afrika II Nobel Yayıncılık 2015
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Dünya Siyasetinde Afrika I Nobel Yayıncılık 2014
EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM,HÜRSOY SİRET Kalite Üzerine Nobel Yayıncılık 2012
ERDOĞAN TOSUN GÜLGÜN,EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ELEM Siyaset Bilimi Orion Kitabevi 2011

8. Projeler

Türk Dış Politikasında Afrika Açılımı: Afrika Ülkeleriyle İlişkilerin Geliştirilmesi için Öneriler

ARAŞTIRMA PROJESİ

11. Ödüller

Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yayın Teşvik

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2017

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2014

Doktora Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2009

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR