Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Simge Demir Bayram

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam burslu olarak aldığı lisans eğitimini Onur Derecesi ile 2014 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl zorunlu yasal stajına başlamış ve 2015 yılında stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. 2015 Yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tam burslu eğitim görmeye başlamasının ardından aynı yıl Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta simge.demir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8555  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018 - -

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu (2017)
Tez Danışmanı: OĞUZ SANCAKDAR
2015 - 2017

Lisans

HUKUK PR. (TAM BURSLU) / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (TAM BURSLU)/
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2015 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR SİMGE İdare Hukuku Açısından Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmeti Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1-1), 455-492. TR DİZİN 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DEMİR SİMGE Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu Seçkin Yayıncılık 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Kuşkucu Hukuk Bürosu Avukatlık Stajı 2015 2015
Güven Hukuk Bürosu Avukatlık Stajı 2014 2015

İdari Görevler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

2211-A Genel Yurt İçi Doktora Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2018

Onur Belgesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR