Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör.Dr. Simge Demir Bayram

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam burslu olarak aldığı lisans eğitimini onur derecesi ile 2014 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl zorunlu yasal stajına başlamış ve 2015 yılında stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almıştır. 2015-2017 Yılları arasında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tam burslu olarak aldığı yüksek lisans eğitimini “Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu” konulu tezini başarıyla savunarak tamamlamıştır. 2018 Yılında Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı’nda tam burslu olarak başladığı doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK bursuyla Deutsches Forschungsinstitut Für Öffentliche Verwaltung'ta misafir araştırmacı olarak bulunmuş ve doktora tez araştırmaları yapmıştır. 2023 Yılında “Kamu Hizmetinde Dijital Dönüşüm ve E-ihale Süreci” konulu tezini başarıyla savunarak doktora eğitimini tamamlamıştır. 2015 Yılından beri Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu akademik görevine araştırma görevlisi doktor olarak devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8555  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Kamu hizmetinde dijital dönüşüm ve e-ihale süreci (2023)
Tez Danışmanı: Oğuz Sancakdar
2018 - 2023

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu (2017)
Tez Danışmanı: OĞUZ SANCAKDAR
2015 - 2017

Lisans

HUKUK PR. (TAM BURSLU) / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (TAM BURSLU)/
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2015 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR BAYRAM SİMGE Sağlık Kamu Hizmetinin Dayanağı Olan Ve Sağlık Hakkını Güvence Altına Alan Düzenlemeler İle İlkeler Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 175-240. TR DİZİN 2021
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR BAYRAM SİMGE İdare Hukukunda Yeni Bir Kavram Olarak E-İdari İşlem Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu 2023
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR BAYRAM SİMGE Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Uygulanan İdari Ve Cezai Yaptırımlar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 1711-1746. TR DİZİN 2021
DEMİR SİMGE İdare Hukuku Açısından Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmeti Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(), 455-492. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR BAYRAM SİMGE Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu (Sözlü Sunum) Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Online Seminerler Serisi 2021
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DEMİR SİMGE Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu Seçkin Yayıncılık 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung Misafir Araştırmacı 2021 2021
Kuşkucu Hukuk Bürosu Avukatlık Stajı 2015 2015
Güven Hukuk Bürosu Avukatlık Stajı 2014 2015

İdari Görevler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

/ TÜRKİYE
2021

TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

/ TÜRKİYE
2020

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

/ TÜRKİYE
2018

TÜBİTAK 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Bursu

/ TÜRKİYE
2018

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Onur Belgesi

/ TÜRKİYE
2014

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR