Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Şebnem Yücel

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık lisans eğitimini tamamladıktan sonra, devlet bursu ile gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998 yılında University of Cincinnati Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve 2003 yılında Arizona State University ‘de doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı yıl mecburi hizmetini tamamlamak üzere yardımcı doçent olarak atandığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde akademik görevine başlamıştır. 2012 yılında YÖK’ten Mimarlık Kuram Yöntem Eleştiri alanında doçent ünvanını alan Şebnem Yücel halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta sebnem.yucel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8139  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Arizona State University
Tez Adı: The Routes: Cultural Identity and Architecture of Turkey, 1980-2000 (1950)
Tez Danışmanı: Nan Ellin
1998 - 2003

Yüksek Lisans

/ University of Cincinnati
1996 - 1998

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
1989 - 1993

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

/
2014

DOÇENT

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2012

YARDIMCI DOÇENT

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2003

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Arizona State University / interdisciplinary program in humanities
2001

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Arizona State University /
2000

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
PINAR KUTLUAY The metaphor of curtain wall in the modern architectural discourse İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013
UYGAR BOZTEPE AEG & peter behrens: Symbolism in the first corporate identity İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2012
Doktora Tezleri
SİNEM DEMİREL ÖZER Environmental discourse in Turkish architecture İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014
ÇELEN AYŞE ÇELİK Effect of urban geometry on pedestrian level wind velocity İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011
BİLGEN DÜNDAR Against style: Re-reading "new architecture" in Early Republican Period in Turkey (1931-1940) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011
AHENK YILMAZ Architectural memorialisation of war: Ars Memoriae and the landscape of Gallipoli battles İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2008
ERDAL UZUNOĞLU The constitution of power relations in spaces of industrial production: The case of four Sümerbank campuses in the Aegean region İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2008

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Demirel Özer Sİnem,YÜCEL ŞEBNEM “Environmental challenges and developmental angst: Mimarlık and the early environmental discourse in Turkish architecture.” Journal of Architecture, 23(2), 249-264. (AHCI) 2018
YÜCEL ŞEBNEM Minority heterotopias: the cortijos of İzmir Architectural Research Quarterly, 20(03), 245-256. (AHCI) 2016
Sebnem Yucel Feminist Practices Interdisciplinary Approaches to Women in Architecture Book review Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 4(19), 552-553. (SSCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YÜCEL ŞEBNEM Aga Khan Award for Architecture International Journal of Islamic Architecture, 7(1), 207-223. Scopus, Avery, API, ESCI, ... 2018
Datta Ayona, Yucel Young Sebnem Suburban Development and Networks of Mobility Sites in Izmir Turkey Global Built Environment Review, 6(1), 44-55. Endekste taranmıyor 2014
sebnem yucel young, ufuk ersoy Leaving the Twentieth Century Behind World Architecture, 241(7), 16-22. API 2010
Ufuk Ersoy, Sebnem Yucel Young Adapting Technology to Local Conditions Inventing the Particular by means ofthe Ordinary World Architecture, 241(7), 23-25. API 2010
YÜCEL ŞEBNEM Hyper Traditions Hip Villages Traditional Dwellings and Settlements Review, 18(22), 29-41. API, Avery 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
YÜCEL ŞEBNEM Mythologizing the Region A Critique of Regionalism IASTE 2012 (Working Paper Series) 2012
YÜCEL ŞEBNEM Eco trade Eco tourism and the Discourse on Tradition IASTE 2008 (Working Paper Series) 2008
YÜCEL ŞEBNEM Location of Regionalism CSAAR 2007
YÜCEL ŞEBNEM Hyper Traditions Hip Villages IASTE 2006 (working Paper Series) 2006
YÜCEL ŞEBNEM The City and Its Minarets IASTE 2004 2004
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
YÜCEL ŞEBNEM Architecture Culture Interpretation Paideia 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YÜCEL ŞEBNEM Yeni Nesil Yazlık Mi Costa Mimarlık, 52(386), 47-50. Avery Index, DAAI 2015
YÜCEL ŞEBNEM Scott Lawrie ile Söylesi Bir Tasarim Ofisinin Kurulus Oyküsü The Story of Establishment of a Design Office Ege Mimarlık, 22(80), 14-15. DAAI 2012
YÜCEL ŞEBNEM İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Mimari Proje Yarışması Kolokyumu Ardından Ege Mimarlık, 21(76), 14-15. DAAI 2011
YÜCEL ŞEBNEM Sıradışı Evler Ege Mimarlık, 17(63), 17-0. DAAI 2007
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
YÜCEL ŞEBNEM Ötekinin Yeri Rejyonel Modernler ve Modernin Müphemliği Dosya, (33), 22-31. 2014
YÜCEL ŞEBNEM Bir Nefes Opera Mimarlık, 356(), 79-80. 2010
YÜCEL ŞEBNEM Kahraman Hibrid Özcü Kendine Karşı Arredamento Mimarlık, 208(), 55-60. 2007

9. İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2014

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2014

Enstitü Müdür Yardımcısı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2013 - 2013

Dekan Yardımcısı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2004 - 2009

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu (4T)

2005 - 2014

Mimarlar Odası İzmir Şubesi

2004 -

International Association for the Study of Traditional Environments

2004 -

ACSA

2012 -

Mimarlar Odası İzmir Şubesi

2014 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 110 (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 115 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 363 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 120 (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 260 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 222 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 110 (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 115 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 363 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR