Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Ali Timur Demirbaş

Faculty of Law / Faculty of Law

  • Email timur.demirbas@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8525  

Education

Integrated Phd

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
Thesis Name: Türk Ceza Hukukunda Özel Tahrik Halleri (1983)
Thesis Advisor: Sahir ERMAN
1977 - 1983

Bachelor

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
1972 - 1976

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016 -

Prof.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ /
2011 - 2016

Thesis Superviser

Master Thesis
EDA SALMAN Eşe karşı cinsel saldırı suçu Bahçeşehir Üniversitesi 2009
GÜNER HANDE ULUTÜRK Türk Ceza Hukukunda akıl hastalığı ve kusur yeteneğine etkisi Bahçeşehir Üniversitesi 2009
KORAY DOĞAN Göçmen kaçakçılığı suçu Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
MÜGE ÖZKESKİN Türk Ceza Kanunu'nda saldırganlık sarhoşluk suçu Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
İLKER UÇDU Askeri Ceza Hukukunda yetkili merciin emrini ifa Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
BEHİYE EKER Türk Ceza Kanununda yankesicilik suretiyle hırsızlık suçu Dokuz Eylül Üniversitesi 2002
MEHMET NİHAT KANBUR Türk Ceza Kanununda kendiliğinden hak alma suçu (TCK. m. 308) Dokuz Eylül Üniversitesi 2001
AYŞIL KULALI Aile efradına fena muamele suçu Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
DOĞAN GEDİK Türk Ceza Hukukunda müsadere Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
SALİH ÇOKAL T.C.K`da uyuşturucu madde kullanma suçu Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
FAİK ARICAN Polisin silah kullanma yetkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 1997
VELİ KAFES Türk Hukukunda şartla salıverme Dokuz Eylül Üniversitesi 1997
METİN CEMAL BAĞATUR Orman yakma suçları Dokuz Eylül Üniversitesi 1996
ADNAN YAĞCI Ceza Muhakemesinde suçtan zarar görenin görevi Dokuz Eylül Üniversitesi 1993
VELİ ÖZER ÖZBEK Ceza Muhakemesi Hukukunda koruma tedbiri olarak arama Dokuz Eylül Üniversitesi 1991
PhD Thesis
BEHİYE KAZANCI TCK'da ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
ADNAN YAĞCI Ceza Muhakemesi Hukukunda tanık Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlarda Ceza Muhakemesi ve Sorunları Ankara Barosu Uluslarrarası Hukuk Kurultayı, (C.2), 341-356. 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Cezaevlerinin Evrimi Hapishane Kitabı, editörler: Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun,, (), 150-0. 2005
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı Uluslararası Askeri Yargı Sempozyumu 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Çocuk Gelinler ve Türk Ceza Kanunu Uluslararası Kriminoloji Sempozyumu 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Çocuk Gelinler ve Türk Ceza Hukuku Hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararası Konferansı 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Adil Yargılanma Hakkı Savunma ve Özel Yetkili Mahkemeler İstanbul Barosu, Sınır Tanımayan Gazeteciler 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Şüphelinin İfadesinin Alınması Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Muhakemesi Hukuku 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Adil Yargılanma Hakkı ve Özel Görevli Mahkemeler Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yargı ve Medya İlişkileri tartışmacı CEHAMER-DAAD Uluslararası Workshop, Kültür Üniversitesi, 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Mücke Fall Alman Anayasa Mahkemesinin kararının değerlendirilmesi (Kültür Üniversitesi-DAAD, Yaz Akademisi 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avrupa Ceza İnfaz Kuralları ve Türk Hukuku Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Avrupa Ceza Hukuku Standart Kuralları ve Türk Ceza Hukuku, Yeditepe Üniversitesi 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukuna İlişkin Yeni Gelişmeler AB Sürecinde Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Suç Korkusu ve Aile İçi Şiddet Uluslararası Fransızca Konuşan Kriminologlar Derneği) X. Kollokyumu, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR 2003 Türk Ceza Kanunu Tasarısının İşkence Suçu Açısından Değerlendirilmesi Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004 2004
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Hapishanelerin Tarihçesi Hapishaneler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Cezaevlerindeki Yabancılar 3. Göç, Kültür Çatışması, Suç ve Terör Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Mahkum Hakları 2003 Yaz Akademesi, Antalya 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avrupa İnfaz Hukukunun Esasları Mukayeseli Ceza Hukuku Günleri-3, İstanbul Goethe Enstitüsü 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Sorgu Psikolojisi ve Terör Terör, Örgütlü Suçla Mücadele ve İnsan Hakları, 16.Hukuk İhtisas Semineri 2002
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Bireysel Silahlanmaya Kriminolojik Açıdan Bakış Uluslararası Bireysel Silahsızlanma Sempozyumu 2002
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Örgütü Ele Veren Tanık Düzenlemesi Pişmanlık Yasası Organize Suçlulukla Mücadele Olanakları ve Sınırları Uluslar arası Kollokyumu 2001
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevlerinde Yeniden Sosyalleştirme Sorunları İnfaz Hukukunun Sorunları Semineri 2000
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ölüm Cezası Yerine İkame Edilebilecek Cezanın Türü Hukuk Kurultayı 2000
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Oto Durdurma Arama ve Anayasa Uluslararası Workshop-Ceza Hukuku Reformu 1999
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Die Vernehmung des Beschuldigten im türkischen Strafverfahrensrecht Max-Planck Enstitüsü, 1992
7.6 Published Conference Proceedings National
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı () Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10.Yıl Uluslararası Sempozyumu 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Şüphelinin İfadesinin Alınması CMK () CMK Eğitim Semineri 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukunun da Güncel Sorunlar () Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi- konferans 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İş Kazalarında İşverenin Cezai Sorumluluğunun Dayanakları () İzmir Barosu İş Hukuku Günleri III 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukunun Güncel Sorunları () İEÜ Hukuk Fakültesi Semşneri 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Aşamasında Görev ve Yetkiler () Edirne Barosu 2013
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukuna İlişkin Son Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin İnfaz Sistemi Üzerine Etkisi () Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Silah Kanun Tasarısı panelist () Ankara Barosu 2013
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukunda Son Gelişmeler () 8.yılında yeni ceza adalet sistemi smpozyumu, Yaşar Üniversitesi 2013
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR TCK da Kadına Yönelik Şiddet () İzmir Barosu Kadın Merkezi 2013
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Yargılamasında Bilirkişilik () İTO Bilirkişilik Eğitim Programı 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Bilişim Suçları () İTO Bilirkişilik Eğitim Semineri 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Bireysel Silahlanma ve Suç () Uyuşturucu ve Silahlanmaya Karşı Omuz Omuza Paneli, Gaziemir Kent Konseyi 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Dünyada ve Ülkemizde İnfaz Sisteminin Oluşum ve Gelişimi () Adalet Bakanlığı Dönmezer Eğitim Merkezi 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Suç Korkusunun Yanısması Bakımından Şiddet Haberleri () UMUT Vakfı, Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Balıkesir/Bandırma Yerel Medya Semineri 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Çocukların Cinsel İstismarı () Elsa-Yaşar Üniversitesi 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması () TCHD, Anayasa ve Ceza Hukuku Çalışyatı 2012
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yakalama İzmir Barosu Ceza Muhakemesinde Yeni Gelişmeler () İzmir Barosu, Ceza Muhakemesinde Yeni Gelişmeler 2010
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Suç Korkusunun Yansıması Bakımından Medyada Şiddet Haberleri () UMUT Vakfı, Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Gaziantep Yerel Medya Semineri 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Suç Korkusunun Yansıması Bakımından Medyada Şiddet Haberleri () UMUT Vakfı, Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri Yerel Medya Kars Semineri 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yağma Suçu () Yargıtay Uygulamaları Işığında TCK Özel Hükümler Çalışması, İzmir Barosu 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İfade Alma ve Müdafiinin Rolü () Van Barosu-IGUL CMK Semineri 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Özel Yaşamın Gizliliğini İhlal Suçları () Rize Barosu-IGUL Semineri 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu () 4. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi, Özel Hayatın Korunması, Uygulamada Yaşanan Sorunlar,Çözüm Yolları 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İfade Alma ve Müdafii () Şanlı Urfa Barosu-IGUL CMK Semineri 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Terör Şüphelilerinin Sorgulanması () Bahçeşehir Üniversitesi İGUL Direktörlüğü 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Özel Durumdaki Hükümlüler () TBB, İnfaz Hukuku ve Özel Durumdaki Hükümlüler Sempozyumu, Antalya 2008
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevi Sorunları () Türk Ceza Hukuku Derneği, Pazartesi Forumları 2008
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Homisid () 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Soruşturma Evresinde Savunma İfade Alma ve Sorgu () İzmir Barosu Sempozyumu 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Genel Değerlendirmesi () Birinci Yılı Dolarken Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, İzmir 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Nakil Araçlarında Yapılan Aramaların Özellikleri () Arama Yönetmeliği, 21. Hukuk İhtisas Semineri, İstanbul 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hazırlık Soruşturmasında Savunma () Denizli Barosu Avukatlar Günü 2003
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Hukuku Açısından Namus Cinayetleri () Şiddet Kıskacında Kadınlar, İzmir Barosu 2002
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avukatın İfade Alma Sırasında Hazır Bulunması konusunda Avrupa Standartları () Yakalama ve Gözaltına Alma Sırasında Sanık Haklarının Kullandırılması Konulu Bilimsel Anketin Değerlendirme Toplantısı 2002
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Çağdaş Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlülerin İyileştirilmesi Bakımından Temel İlkeler ve Türkiye Uygulaması () Ceza ve Tedbirlerin İnfazında İnsan Haklarının Korunması, 15.Hukuk İhtisas Semineri 2002
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Af Tartışmaları ve 4616 sayılı Kanun () Anayasa Yargısı Sempozyumu 2001
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yargının Yapısal Sorunları () Yargı Reformu 2000 zmir 2000
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Kara Avrupası Devletleri İnfaz Sistemlerinde İnsan Haklarının Gelişimi () 21. yüzyıla girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu 2000
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukuku ve Ceza Tutukevleri () Türkiye Barolar Birliği 1999
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Adli Kolluk ve İfade Alma () Antalya Barosu ve Marmara Üniversitesi 1997
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hazırlık Soruşturmasında Savunma () Denizli Barosu 1994
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması ve Delil Yasakları () İzmir Barosu 1994
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Einführung in das turkische Strafvollzugsrecht () IMPRS-CC Konferenz-und Studienprogramm 2010
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR 6552 sayılı Kanun un Ceza Hukuku Yönünden İrdelenmesi ve Sulh Ceza Hakimlikleri Konferansı () TBB Yasa İzleme Merkezi 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Güncel Gelişmeler () ELSA Yaz Okulu 2014
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hapishanelerin Tarihsel Gelişlimi Işığında Kamu Politikaları (Davetli Konuşmacı) Türkiye’xxde Mahpus Olmak 2 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Göç ve Risk Altındaki Çocuklar () ntakya 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türkiye de Suçun Nedenleri ve Suçluluğun Önlenmesine Kriminolojik Yaklaşım () A. Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu, Diyarbakır 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Soruşturma Evresinde Müdafilik (Davetli Konuşmacı) Adalet Kurultayı Çanakkale 2017
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevlerinin Tarihi Gelişimi (Davetli Konuşmacı) İnfaz Hukuku Paneli, Erciyes Üniversitesi Hukuk Topluluğu 2017
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu () TOBB Üni. Hukuk Fakültesi 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sorunlar () Avukatlık Haftası Etkinlikleri 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik () , Aydın Barosu, CMK Semineri 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Duruşmadan Sonuç Çıkarma Bölümünde Hüküm Verlirken Beyan Delilllerin Doğruluk Açısından Değerlendirilmesi () TBB Özel Eğitim Çalışmalar: Çapraz Sorgu 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında İspat ve Deliller Sempozyumu II () Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında İspat ve Deliller Sempozyumu-II 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçu TCK m 90 () Sağlık Hukuku ve Adli Tıp Semineri, Reform-İzmir Barosu 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Şiddet Suçları () . Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, İMDAT, MEF Üniversitesi 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukukunun Sorunları () TBB Çanakkkale Eğitim Semineri 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hukuk Devleti ve Ölüm Cezası Konulu Panel () İstanbul 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hukuka Aykırı Deliller, Yasak Sorgu Yöntemleri, Sanığın Soergusu (Davetli Konuşmacı) TBB Meslek İçi Eğitim Semineri, Anlattırıcı Soru/Çapraz Sorgu 2016
7.7 Other Publications
Journals
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Nefret Söylemi ve Nefret Suçları DEÜHFD Prof.Dr.Şeref Ertaş’xxa Armağan, 19(), 2693-2701. 2017
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza İnfaz Kurumklarında Doluluk Sorunu Güncel Hukuk, (), 0-0. 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevlerinin Tarihi Gelişimine Genel Bir Bakış Güncel Hukuk, (), 0-0. 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Şiddet Suçlarına Genel Bir Bakış AÜHFD Prof.Dr. Zeki Hafızoğulları’xxna Armağan, 65(), 3345-3353. 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İç Güvenlik Kanunu nun Ceza Muhakemesi Esasları Açısından Değerlendirilmesi Güncel Hukuk Dergisi, (), 0-0. 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yaşlılık ve Suç Güncel Hukuk, (), 0-0. 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnsan Kaçakçılığına Genel Bir Bakış Güncel Hukuk, (), 0-0. 2015
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunlarına Genel Bir Bakış 2010 Güncel Hukuk, (), 25-0. 2011
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Açık Tartışma Silah Kanun Tasarısı Güncel Hukuk, (Güncel Hukuk, Nisan 2010/4), 76-0. 2010
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avrupa Cezaevi Kuralları ve Türk İnfaz Hukukunun Esasları Ceza ve GüvenlikTedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 4 Yılı, (), 76-0. 2010
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yağma Suçları 3. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi(Editör Prof.Dr.Bahri Öztürk), (3. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi(Editör Prof.Dr.Bahri Öztürk), Ankara 2009), 185-0. 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması ve Müdafilik Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı, Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, (), 185-0. 2009
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Güvenlik Altında Tutma ve Sosyal Terapi Kurumları Uğur Alacakaptan Armağanı, C.1, İstanbul 2008, 1(1), 85-85. 2008
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezanın İnfazına Ara Verilmesi Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer’e Armağan, 1(), 185-0. 2008
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza İnfaz Kurumlarına Karşılaştırmalı Bakış Güncel Hukuk, (12), 15-0. 2006
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR CeGTİK in Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Değerlendirilmesi Güncel Hukuk, (18), 15-0. 2005
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevlerinde Yeniden Sosyalleştrime Tretman Sorunları Prof.Dr.Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, (Prof.Dr.Turhan Tufan Yüce?ye Armağan), 45-0. 2001
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Af Tartışmaları Prof.Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, (), 35-0. 2001
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevlerinin Sorunları ve Af Tartışmaları Prof.Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, (), 35-0. 2001
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Cezaevleri Gerçeği Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, (), 35-0. 2000
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR 1997 Türk Ceza Kanunu Tasarısının İşkence Suçu Açısından Değerlendirilmesi Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBB yayını, (), 0-0. 1999
Demirbaş Ali Timur Cezaevlerimiz ve Sorunları İstanbul Barosu Dergisi, (4), 0-0. 1999
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Hazırlık Soruşturmasında Savunma Prof.Dr. Sahir Erman'a Armağan, (), 0-0. 1999
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR 1998 Türk Ceza Kanunu Tasarısında İşkence Suçu Yeni Türkiye Dergisi, (23-24), 30-0. 1998
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Organize Suçlarda Yakalama ve İfade Alma Tekniği Organize Suç, (), 0-0. 1998
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle Karşılaştırmalı Olarak Haksız Yakalama ve Tutuklama İzmir Barosu Dergisi, (3), 0-0. 1996
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması Manisa Barosu Dergisi, (2), 0-0. 1995
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Geciken Ceza Adaleti ve Çözüm Yolları İzmir Barosu Dergisi, (2), 0-0. 1995
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması İÜHFM. Hayri Domaniç'e Armağan, (), 0-0. 1995
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Sanığın Hazırlık Soruşturmasında Sorgusu Bülten, (Bülten 1993), 0-0. 1993
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Karşılıksız Çek Keşidesinde Suçun İşlendiği Yer ve Zaman karar incelemesi İzmir Barosu Dergisi, (İzmir Barosu Dergisi, 1988, 1), 0-0. 1988
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Kanununda Memuriyet Görevini İhmal ve Kötüye Kullanma Cürümleri DEÜHFD, 3(1-4), 0-0. 1988
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Haksız Tahrik ve Özel Haksız Tahrik Hükümleri Bakımından Değerlendirilmesi İzmir Barosu Dergisi, (4), 0-0. 1987
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Suçun Genel Unsurları Yeninden Getirdiği Yeni Düzenlemeler Manisa Barosu Dergisi, (22), 0-0. 1987
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Kişi Güvenliği İHFM, 43(1), 0-0. 1978
Others
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları Prof Dr M Ruhan Erdem ile müşterek Seçkin 2018
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin 2018
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Şematik Ceza Hukuku Genel Hükümler Seçkin 2018
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Soruşturma Evresinde Şüphelinin İfadesinin Alınması Seçkin 2018
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İnfaz Hukuku Seçkin 2017
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR İşkence Suçu Seçkin 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Kriminoloji Seçkin 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Haksız Tahrik Seçkin 2016
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Sanığın Hazırlık Soruşturmasında İfadesinin Alınması DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları: 71 1996
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Yeni Doğmuş Çocuğu Öldürme Suçu DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları: 22 1992
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Almanya daki Türklerin Sorunları Bunların Suça Etkileri DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları: 12 1990
DEMİRBAŞ ALİ TİMUR Türk Ceza Hukukunda Özel Haksız Tahrik Halleri Üçdal 1984

10. Membership in Scientific and Professional Organizations

İzmir Humboldtlular Derneği

1995 -

Türk Ceza Hukuku Derneği

2003 -

Umut Vakfı

2009 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

CEZA GENEL HUKUKU 1 (2016-2017)

Weekly Hour : 4

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR