Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Asuman Özer

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Asuman Özer 2012 yılında %100 burslu olarak lisans eğitimine başladığı Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" bölümünden 2017 yılı Haziran ayında bölüm üçüncüsü ve onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi İletişim Tezli Yüksek Lisans programında %100 burslu olarak yüksek lisans eğitimine başlayan Özer, yüksek lisans eğitimi devam ederken; 3 ay süreyle Dev Ajans'ta proje sorumlusu olarak çalışmıştır. 2019 yılında Doç. Dr. Ebru Gökaliler danışmanlığında reklamlarda erkeklere yönelik simgesel şiddet konulu tezini hazırlayarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılı Eylül ayı itibari ile Ege Üniversitesi Reklamcılık Anabilim Dalı Doktora programında doktora eğitimine başlayan Özer, Şubat 2020'den beri Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde "araştırma görevlisi" olarak çalışmaktadır. Alanı ile ilgili yayınlanmış çalışmaları olan Özer'in akademik çalışma konuları arasında reklam, toplumsal cinsiyet, sosyal medya reklamcılığı bulunmaktadır.

  • Eposta asuman.ozer@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8472  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/GENEL REKLAMCILIK ANABİLİM DALI/
2019 - -

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Reklamlarda erkeklere yönelik simgesel şiddet: Banka reklamları üzerine bir analiz (2019)
Tez Danışmanı: EBRU GÖKALİLER
2017 - 2019

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
2013 - 2017

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2020 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÖKALİLER EBRU,ÖZER ASUMAN Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma ULUSLARARASI DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM SEMPOZYUMU 2018
ÖZER ASUMAN,ALİKILIÇ ÖZLEM,alikılıç inanç Dijital Romantizm: Y kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZER ASUMAN,ALİKILIÇ ÖZLEM,alikılıç inanç Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi, (), 57-80. TR DİZİN 2019
ÖZER ASUMAN,GÖKALİLER EBRU Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (48), 388-403. TR DİZİN 2019

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR