Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Asuman Özer

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Asuman Özer 2012 yılında %100 burslu olarak lisans eğitimine başladığı Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" bölümünden 2017 yılı Haziran ayında bölüm üçüncüsü ve onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Yaşar Üniversitesi İletişim Tezli Yüksek Lisans programında %100 burslu olarak yüksek lisans eğitimine başlayan Özer, yüksek lisans eğitimi devam ederken; 3 ay süreyle Dev Ajans'ta proje sorumlusu olarak çalışmıştır. 2019 yılında Doç. Dr. Ebru Gökaliler danışmanlığında reklamlarda erkeklere yönelik simgesel şiddet konulu tezini hazırlayarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2019 yılı Eylül ayı itibari ile Ege Üniversitesi Reklamcılık Anabilim Dalı Doktora programında doktora eğitimine başlayan Özer, Şubat 2020'den beri Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde "araştırma görevlisi" olarak çalışmaktadır. Alanı ile ilgili yayınlanmış çalışmaları olan Özer'in akademik çalışma konuları arasında reklam, toplumsal cinsiyet, sosyal medya reklamcılığı bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8472  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/GENEL REKLAMCILIK ANABİLİM DALI/
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2019 - -

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Reklamlarda erkeklere yönelik simgesel şiddet: Banka reklamları üzerine bir analiz (2019)
Tez Danışmanı: EBRU GÖKALİLER
2017 - 2019

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2013 - 2017

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2020 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ULUÇAY DİLEK MELİKE, ONAT FERAH, ÖZER ASUMAN Changing Attitudes Towards Water Consumption: Influencer Communication on Instagram E-WAter: The Electronic Water Journal, (), 0-0. ESCI (Emerging Sources Citation Index) 2023
ALİKILIÇ ÖZLEM, ÖZER ASUMAN The Use of Celebrity Influence Model in Pandemic Communication: Examining Micro-Celebrities’ Instagram Accounts Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, (1), 149-178. Emerging SCI 2021 2021
ÖZER ASUMAN, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Suskunluk Sarmalı Kuramı Çerçevesinde Türk Basını: Cem Karaca’nın Vatandaşlıktan Çıkarılışı ve Dönüşü Haberleri Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (38), 1-23. ESCI 2021
ALİKILIÇ ÖZLEM,ÖZER ASUMAN,ALİKILIÇ İNANÇ Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi, (1), 57-80. TR DİZİN 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ALİKILIÇ ÖZLEM,ÖZER ASUMAN Ünlü Etkisi Kullanımı Çerçevesinde Pandemi İletişimi: Instagram Mikro Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2020
ONAT FERAH,ÖZER ASUMAN Kurumsal İtibar ve Yeni Aklama Etiketleri: Twitter Üzerine Bir İnceleme 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2020
GÖKALİLER EBRU,ÖZER ASUMAN Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma ULUSLARARASI DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM SEMPOZYUMU 2018
ÖZER ASUMAN,ALİKILIÇ ÖZLEM,alikılıç inanç Dijital Romantizm: Y kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
ONAT FERAH, ÖZER ASUMAN KURUMSAL İTİBAR VE YENİ AKLAMA ETİKETLERİ: TWITTER ÜZERİNE BİR İNCELEME COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE 2020
ALİKILIÇ ÖZLEM,ALİKILIÇ İNANÇ,ÖZER ASUMAN Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZER ASUMAN, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Suskunluk Sarmalı Kuramı Çerçevesinde Türk Basını: Cem Karaca’nın Vatandaşlıktan Çıkarılışı ve Dönüşü Haberleri Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (38), 1-23. Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2021
ÖZER ASUMAN,GÖKALİLER EBRU Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (48), 388-403. TR DİZİN 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ONAT FERAH, ÖZER ASUMAN Yerel Yönetimlerin Vatandaşlara Yönelik Su Tüketimini Azaltmak Amaçlı İletişim Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Sözlü Sunum) 6. ALÂEDDİN ASNA MESLEKİ GELİŞİM SEMPOZYUMU 2022
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ONAT FERAH, ÖZER ASUMAN Hakikat Ötesi Çağda İletişim Kitap Bölümü:Etiket Aktivizmi ve Yeni Aklama Etiketleri: Twitter Örnekleri Üzerine Bir İnceleme Kitap Bölümü Beykent Üniversitesi 2022
GÖKALİLER EBRU, ÖZER ASUMAN Covid-19 Pandemisinde İletişim Kitap Bölümü:Covid-19 Pandemi Dönemi Ekseninde Reklamlara Genel Bir Bakış Kitap Bölümü Akademisyen Yayınevi 2021
GÖKALİLER EBRU, ÖZER ASUMAN Covid-19 Pandemisinde İletişim Kitap Bölümü:Covid-19 Pandemi Dönemi Ekseninde Reklamlara Genel Bir Bakış Kitap Bölümü Akademisyen Kitabevi 2021
GÖKALİLER EBRU,ÖZER ASUMAN İnsan Bilimleri Araştırmaları Kitap Bölümü:Kitap Bölümü:Reklam Perspektifinden Simgesel Şiddete bakış: Reklamlarda Simgesel Şiddet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Kitap Bölümü Dora Basım 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Dev Ajans Proje Sorumlusu 2019 2019

İdari Görevler

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Organizasyon ve Sosyal Medya Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Organizasyon Sorumlusu - Advertising Workshop Reklam YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Organizasyon Sorumlusu - PR TALKS YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Ders ve Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

İLETİŞİM FAKÜLTESİ VE HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ SOSYAL MEDYA SORUMLUSU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Komisyon Üyeliği- Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler ve Kurumsal Kimlik Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR