Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör. Ceren Polat

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Yüksek Lisans derecesini almış ve yine aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmektedir. Mesleğinin ilk 10 yılında Ankara ve İzmir’de İç Mimar olarak pek çok projede çalışmıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, yine aynı yıl içerisinde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ceren.polat@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8148  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (YL)/
Tez Adı: İzmir Kenti Kamusal Alanları Örneğinde Kent Mobilyalarında Saptanan Vandalizmin Tasarım ve Toplum Bilinci Yoluyla İndirgenmesi Olanakları Üzerine Araştırmalar (0)
Tez Danışmanı: MEHMET BÜLENT ÖZKAN
2009 - -

Yüksek Lisans

PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PEYZAJ MİMARLIĞI (YL)/
Tez Adı: Proje sunum tekniklerinde gözlenen gelişmelerin irdelenmesi üzerine araştırmalar (0)
Tez Danışmanı: PROF. DR. MEHMET BÜLENT ÖZKAN
2007 - 2009

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
1992 - 1997

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2007

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
POLAT CEREN Inspiration point in design The example of basic design class assignments SHS Web of Conferences, 26(), 1084-0. (SCI) 2016
POLAT CEREN,BOZKURT ERAY Reshaping the design education for new age learners SHS Web of Conferences, 26(), 1114-0. (SCI) 2016
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
POLAT CEREN,PAYKOÇ EDA OFİSLERDE PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL VE FİZİKSEL TASARIM ETMENLERİ ÇALIŞAN MEKÂN SAĞLIKLI ÇALIŞAN 20. Ulusal Ergonomi Kongresi 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
POLAT CEREN,ÖZMEHMET ECEHAN Kamusal Iç Mekanlar Atina da Kypselı Pazaryeri nin Yeni Yine den Işlevlendirilmesi Içmimar Dergisi Haziran Temmuz Ağustos 2016 içmimar dergisi, (), 0-0. 2016

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İçmimarlar odası

2012 - 2014

İçmimarlar Odası

2009 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR