Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Özden Birkan

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ayşe Özden Birkan TED Ankara Koleji Vakfı özel Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’de tamamladı. Ekonomi yüksek lisans eğitimi süresince Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’de araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Birkan 1998 Jean Monnet Ödülü’nü aldı ve bir yıl Floransa, İtalya’da European University Institute Ekonomi Bölümü’nde öğrenci araştırmacı olarak bulundu. 1999-2002 yılları arasında İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’de yatırım danışmanı olarak görev yapan Dr. Birkan 2002-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Utah Ekonomi Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürdü ve aynı zamanda ekonomi bölümü lisans programında çeşitli dersler verdi. 2008 yılında “Essays on Turkish Monetary Policy” başlıklı teziyle ekonomi doktora derecesini alan Dr. Birkan, aynı yıl Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne tam zamanlı olarak katıldı. Dr. Birkan’ın ilgi alanları heterodoks iktisat kuramları, para politikası ve kuramı, makroekonomi, uluslararası ekonomi, uygulamalı ekonometri ve iktisadi düşünce tarihidir.

  • Eposta ozden.birkan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8941  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ The University of Utah
Ekonomi Bölümü
Tez Adı: Essays on Turkish Monetary Policy (2008)
Tez Danışmanı: KORKUT ERTÜRK
2002 - 2008

Yüksek Lisans

İKTİSAT (YL) (TEZLİ) / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: A Var analysis of monetary policy in Turkey (1998)
Tez Danışmanı: NAZIM KADRİ EKİNCİ
1996 - 1998

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)/
1992 - 1996

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2010 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2008 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

University of Utah / EKONOMİ
2002 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
1996 - 1998

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EBRU YEŞİLÇAYİR Modeling carbon dioxide and sulfur dioxide emissions using dynamic panel techniques: Evidence on the Environmental Kuznets Curve (EKC) Yaşar Üniversitesi 2016
Ebru Yeşilçayır Linkage between energy consumption and economic growth
Ceyda Selek Avrupa'da Doğrudan Yabancı Yatırım Belirleyicileri ve Ev Sahibi Ülkeye Etkileri
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Technological structure of trade and BOP-constrained growth in Turkey The Journal of International Trade & Economic Development, 26(5), 509-533. (SSCI) 2017
BİRKAN AYŞE ÖZDEN,KAHRAMAN AKDOĞU SERPİL The geography of financial intermediation in Turkey: 1988–2013 The Annals of Regional Science, 57(1), 31-61. (SSCI) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAHRAMAN AKDOĞU SERPİL,BİRKAN AYŞE ÖZDEN Interaction between Stock Prices and Exchange Rate in Emerging Market Economies Research in World Economy, 7(1), 80-94. EBSCO, ECONLIT 2016
BİRKAN AYŞE ÖZDEN A Brief Overview of Thomas Tooke s Monetary theory International Journal of Economics and Research, 7(1), 28-35. ECONLIT, Index Copernicus 2016
BİRKAN AYŞE ÖZDEN A Brief Overview of the Theory of Unequal Exchange and its Critiques International Journal of Humanities and Social Science, 5(4(1)), 155-163. EBSCO, Index Copernicus 2015
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Inflation targeting in an import dependent indebted economy International Review of Applied Economics, 26(4), 549-564. Cambridge Scientific Abstracts (Sociological Abstracts), EBSCO (Business Source Corporate, Business Source Premier, Corporate Resource Net, TOC Premier, TOPICsearch), Econlit, Elsevier GEOAbstracts, INSPEC, International Bibliography of Periodical Li 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BİRKAN AYŞE ÖZDEN A descriptive analysis of the geography of financial intermediation in Turkey 1988 2013 2nd World Keynes Conference 2015
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Sectoral Composition of International Trade and Limits to Growth in Turkey 1st World Keynes Conference: Attacking the Citadel 2013
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Inflation Targeting in an Import Dependent Indebted Economy 6th International Conference: Developments in Economic Theory and Policy 2009
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Growth and Distribution under Inflation Targeting Eastern Economic Association (EEA) Annual Conference 2009
BİRKAN AYŞE ÖZDEN An Alternative Policy Indicator for Turkey Eastern Economic Association (EEA) Annual Conference 2008
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Alternative Measures of Currency and Asset Substitution The Case of Turkey URPE at Allied Social Science Associations (ASSA) Meeting 2007
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Currency and Asset Substitution in Turkey 2nd Annual Conference on Development and Change (ACDC) 2006
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Alternative Monetary Policy Indicators for Turkey AFIT at Western Social Science Association (WSSA) 48th Annual Conference 2006
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Capital without borders challenges to development ( - ) Anthem Press 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BİRKAN AYŞE ÖZDEN An Indicator of Monetary Conditions in Turkey Ekonomik Yaklaşım, 21(74), 23-38. TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Index Scholar 2010
BİRKAN AYŞE ÖZDEN Enflasyon Hedeflemesi Maliyet Enflasyonu Birikim ve Bölüşüm A.Ü. SBF Dergisi, 64(4), 77-100. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), EBSCOhost, Index Islamicus, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) 2009

9. İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2016

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2016

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Eastern Economic Association

2008 -

Union for Radical Political Economics

2007 -

Association for Institutional Thought

2006 -

The Society for the Study of Emerging Markets

2009 -

11. Ödüller

JEAN MONNET AWARD

EUROPEAN COMISSION / TÜRKİYE
1998

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Introduction to Economics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Money, Banking and Financial Markets (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Econometric Methods I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Econometrics I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Econometrics I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Money, Banking and Financial Markets (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Labor Economics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Econometric Methods I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Economics II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Econometric Methods II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Econometrics II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Macroeconomics (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Econometrics II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Econometrics I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Econometric Methods I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Econometric Methods II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Money Banking and Financial Markets (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Macroeconomics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Macroeconomics (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR