Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Yelin Demir Altıntaş

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2013 yılında yüksek lisans derecesini, 2020 yılında doktora derecesini İYTE’den almıştır. 2019-2022 yılları arasında Yaşar Üniversitesi mimarlık bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Kasım 2022’den itibaren Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında Yapı Bilgi Modelleme (BIM), Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), Birlikte İşlerlik, Parametrik Tasarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8141  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: A Method for GIS and BIM Integration to Support Automated Zoning Code Compliance Checking (2020)
Tez Danışmanı: MUSTAFA EMRE İLAL
2013 - 2019

Yüksek Lisans

MİMARLIK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MİMARLIK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: The assessment of a new relationship between form and structure in digital architectural design after 1990’xxs (2013)
Tez Danışmanı: ÜLKÜ İNCEKÖSE
2010 - 2013

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2006 - 2010

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2022 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2019 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ /
2010 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
DEMİR ALTINTAŞ YELİN, İLAL MUSTAFA EMRE Loose coupling of GIS and BIM data models for automated compliance checking against zoning codes Automation in Construction, 128(), 0-0. (SCI-Expanded) 2021
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR ALTINTAŞ YELİN, İLAL MUSTAFA EMRE INTEGRATING BUILDING AND CONTEXT INFORMATION FOR AUTOMATED ZONING CODE CHECKING: A REVIEW Journal of Information Technology in Construction, 27(), 548-570. ICONDA (The International Construction Database) 2022
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İNCEKÖSE ÜLKÜ Uncovering Lynn’s Theory of Architecture: The Role of the Concept of Time for Dynamic Form Creation Online Journal of Art and Design, 9(4), 66-77. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2021
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İLAL MUSTAFA EMRE Modeling of Zoning Information in GIS for Automated Code Checking 5th International Project and Construction Management Conference (IPCMC 2018) 2018
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İNCEKÖSE ÜLKÜ The Problematizing of Structural System Design in Digital Architectural Design Process: A New Relation between Form and Structure ICONARCH-I Uluslararası Mimarlık Kongresi-I 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İLAL MUSTAFA EMRE Design and Engineering: Sustainability, Innovation and Production Kitap Bölümü:BIM – GIS Data Integration: Review on the Methods for Interoperability Sayfa (-) Kitap Bölümü Frontpage Publications 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İNCEKÖSE ÜLKÜ Yazılım Teknolojilerinin Kullanıldığı Mimari Tasarım Süreçlerinde Taşıyıcı Sistem Tasarımı Üzerine Bir İnceleme Tasarım ve Kuram Dergisi, 16(31), 140-151. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İLAL MUSTAFA EMRE Yapı Bilgi Modelleme ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kesişiminde İmar Yönetmeliği Uyumluluk Denetimi (Sözlü Sunum) XII. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, MSTAS 2018
Çakır Onurcan,DEMİR ALTINTAŞ YELİN,İLAL MUSTAFA EMRE Yapı Bilgi Modelleme Yazılımlarının Bina Performansı Programları ile Birlikte İşlerliklerinin Tasarım Sürecine Etkisi (Sözlü Sunum) 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, MSTAS 2014

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 2210 Integral Architectural Design Studio I (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 2211 Introduction to Computational Design (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

ARCH 2220 Integral Architectural Design Studio II (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3380 Building Information Modeling - BIM (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR