Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör.Dr. Tuğçe Tuzcuoğlu

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 100% burslu olarak Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Bütünleşik Doktora eğitimine başlamıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi de öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta tugce.tuzcuoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8553  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

HUKUK (DR) / YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK (DR)/
Tez Adı: Avrupa Birliği Normları ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında Genel İşlem Şartları (2017)
Tez Danışmanı: ABDÜLKADİR ARPACI
2008 - 2017

Lisans

/ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2002 - 2008

Lisans

/ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2003 - 2008

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ /
2008

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TUZCUOĞLU TUĞÇE Kat Mülkiyeti Kanununa Eklenen Toplu Yapılara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi E-Journal of Yasar University Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, (), 0-0. ULAKBİM 2013
TUZCUOĞLU TUĞÇE The Concept of Direct Effect in EU Law Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. Yaşar Üniversitesi 2012
TUZCUOĞLU TUĞÇE The Maturity and the Performance of Co Assumption Credit Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2011
TUZCUOĞLU TUĞÇE Kira Bedelinin Tespiti Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2010

8. Projeler

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2010

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TÜBİTAK 1512 BIGG programı kapsamında kurulan Akademik Görüş Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

2015 -

İstanbul Barosu

2008 -

11. Ödüller

YÜKSEK ONUR DERECESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI (BIGG)

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

BEŞİNCİ YIL HİZMET ÖDÜLÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

2214/A YURT DIŞI DOKTORA SIRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2013

ONUR DERECESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

TAM BURSLU LİSANS ÖĞRETİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / TÜRKİYE
2008

TAM BURSLU BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR