Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Feray Maden

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2004 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2005 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2005 yılında İYTE’de yüksek lisans çalışmalarına başlamış ve araştırmalarına Belçika’da Leuven Üniversitesinde devam etmiştir. İYTE’de başladığı doktora çalışmalarını kazandığı TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu ile 2012-2013 yılları arasında Hollanda'da devam ettirmiştir. Delft Teknoloji Üniversitesi Mimari Mühendislik Bölümünde araştırmacı olarak çalışmış, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Yenilikçi Strüktürel Tasarım Araştırma Grubu ile çeşitli çalışmalarda iş birliği yapmıştır. 2015 yılında İYTE’den doktora derecesinin almış ve halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2016-2020 yılları arasında Horizon 2020 Programı Marie-Curie RISE programı kapsamında finanse edilen “Yapıların Optimizasyon Odaklı Mimari Tasarımı” başlıklı bilimsel araştırma projesinde kurumsal yürütücü, 2021-2022 yılları arasında ise “Makas Benzeri Strüktürel Mekanizmaların Yeni Mimari Kullanım Alanlarının ve Fabrikasyon Problemlerinin Araştırılması” başlıklı projede araştırmacı olarak çalışmıştır. Yaşar Üniversitesi tarafından finanse edilen “Makas Bağlantılar ve Katlanır Plaklar Kullanarak Biçim Değiştirebilen Afet Yardım Barınaklarının Geliştirilmesi” başlıklı bilimsel araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Innovative Structures, Mechanisms, and Automation (ISMA) Araştırma Grubu'nun kurucu ortağı, Design Thinking Araştırma Grubu’nun ise üyelerinden biridir. Araştırma konuları arasında Kinetik Mimarlık, Hareketli Strüktürler, Tepkisel Cepheler, Parametrik Tasarım, Strüktür Tasarımı ve Afet-Yardım Barınakları yer almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8136  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Novel design methodologies for transformable doubly-ruled surface structures (2015)
Tez Danışmanı: KORAY KORKMAZ
2008 - 2015

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Between deconstructivist architecture and hyper-historicism: daniel libeskind and Turkish architects (2008)
Tez Danışmanı: Deniz ŞENGEL
2005 - 2008

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
2000 - 2004

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 - 2015

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2006 - 2015

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MERVE CERRAHOĞLU Design of transformable transitional shelters Yaşar Üniversitesi 2021
ECENUR KIZILÖRENLİ Responsive facade designs based on tessellation method Yaşar Üniversitesi 2021
MÜMİN BAYAR Design and computational optimization of a kinetic facade Yaşar Üniversitesi 2020
Büşra Bilmez Bio-Inspired Design of Kinetic Structures YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İrem Yetkin Novel Deployable/Foldable Emergency Shelters for Refugees YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İrem Yetkin Development of Foldable Structural Systems for Emergency Shelters YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Seda Tosun Post-Disaster Temporary Shelter Development using Scissor Linkages YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Seda Tosun Design of Post-Disaster Temporary Shelter using Scissor Linkages and Foldable Plates YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KIZILÖRENLİ ECENUR, MADEN FERAY Modular responsive facade proposals based on semi-regular and demi-regular tessellation: daylighting and visual comfort Frontiers of Architectural Research, (), 0-0. (AHCI) 2023
KİPER GÖKHAN, KORKMAZ KORAY, GÜR ŞEBNEM, UNCU MÜJDE, MADEN FERAY, AKGÜN YENAL, KARAGÖZ CEVAHİR Loop based classification of planar scissor linkages Sādhanā, 47(12), 1-17. (SCI-Expanded) 2022
Dinevari Najmeh Faghih, Shahbazi Yaser, MADEN FERAY Geometric and analytical design of angulated scissor structures Mechanism and Machine Theory, 164(), 104402-0. (SCI-Expanded) 2021
MADEN FERAY Adaptive multi-hypar structure Architectural Science Review, 60(6), 428-445. (AHCI) 2017
MADEN FERAY, AKTAŞ ENGİN, KORKMAZ KORAY A Novel Transformable Structural Mechanism for Doubly Ruled Hypar Surfaces Journal of Mechanical Design, ASME International, 137(3), 1-14. (SCI-Expanded) 2015
KORKMAZ KORAY, AKGÜN YENAL, MADEN FERAY Design of a 2 DOF 8R Linkage for Transformable Hypar Structure Mechanics Based Design of Structures and Machines, 40(1), 19-32. (SCI-Expanded) 2012
MADEN FERAY, KORKMAZ KORAY, AKGÜN YENAL A Review of Planar Scissor Structural Mechanisms Geometric Principles and Design Methods Architectural Science Review, 54(3), 246-257. (AHCI) 2011
MADEN FERAY, ŞENGEL DENİZ Kırılan Temsiliyet: Libeskind’de Bellek, Tarih ve Mimarlık METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 26(1), 49-70. (AHCI) 2009
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CERRAHOĞLU MERVE, MADEN FERAY Design of transformable transitional shelter for post disaster relief International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, (), 0-0. Emerging Sources Citation Index 2022
Sarısayın Nazlı Hilal, AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, KİLİT ÖZGÜR Geometric Design of Planar Scissor Linkages with Hybrid Loop Assemblies Journal of Architectural Engineering, 28(2), 1-21. ESCI 2022
Dinevari Najmeh Faghih, Shahbazi Yaser, MADEN FERAY Design of Self-Supporting Rotegrity Structure Using Notched Elements Journal of Architectural Engineering, 28(3), 1-10. ESCI 2022
MADEN FERAY, AKGÜN YENAL, KİPER GÖKHAN, GÜR ŞEBNEM, UNCU MÜJDE, KORKMAZ KORAY A Critical Review on Classification and Terminology of Scissor Structures Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 60(1), 47-64. ESCI 2019
YAR MÜJDE, KORKMAZ KORAY, KİPER GÖKHAN, MADEN FERAY, AKGÜN YENAL, AKTAŞ ENGİN A novel planar scissor structure transforming between concave and convex configurations International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 5(4), 442-450. Endekste taranmıyor 2017
MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids Megaron / Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 12(3), 343-354. The Avery Index to Architectural Periodicals 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Tosun Seda, MADEN FERAY Evaluation of Temporary Shelters in terms of Adaptation to Changing Circumstances 3rd International Symposium on Architecture, Technology and Innovation, ATI 2022 2022
Tosun Seda, MADEN FERAY Habitability in Temporary Disaster Shelters International Konya Art and Architecture Symposium IKAAS’22 2022
Atlamaz Bensu, AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, Kavuncuoğlu Canberk, KİLİT ÖZGÜR Geometric variety of scissor linkages according to loop geometry: A case study of a canopy design ICSA2022 – 5th International Conference on Structures and Architecture 2022
KIZILÖRENLİ ECENUR, MADEN FERAY Tessellation in Architecture from Past to Present 6th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium 2021
KIZILÖRENLİ ECENUR, MADEN FERAY Tessellation in Architecture from Past to Present 6th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium - WMCAUS 2021 2021
KIZILÖRENLİ ECENUR, MADEN FERAY A Comparative Study on Responsive Facade Systems 4th International Conference of Contemporary Affairs on Architecture and Urbanism - ICCAUA 2021 2021
Cerrahoğlu Merve, MADEN FERAY A Review on Portable Structures International Symposium of Architecture, Technology and Innovation (ATI) 2020
AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, YILDIRIM ERİNÇ Weight and Material Optimization of Scissor-hinge Linkages According to Given Span Length 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design 2019
UNCU MÜJDE, MADEN FERAY, ÖLMEZ DUHAN Dynamic Facade Design Based on Visual Comfort and Daylight Performance Optimization 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design 2019
YÜCETÜRK KUTAY, AKTAŞ ENGİN, MADEN FERAY, GÜR ŞEBNEM, Mitropoulou Chara A Case Study on the Selection of Optimum Loop Units for the Deployable Arch Structures Exposed to Lateral and Non-uniform Gravity Loads 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design 2019
MADEN FERAY, YILDIRIM ERİNÇ, ÖLMEZ DUHAN, Couvelas Agnes Optimization of a Sail-Shaped Facade Structure of a Multi-Storey Office Building 1st International Conference on Optimization-Driven Architectural Design 2019
MADEN FERAY Kinetic Architecture: Responsive Facades and Structures International Design and Engineering Symposium 2019
MADEN FERAY The Architecture of Movement: Transformable Structures and Spaces 6th International Congress on Livable Environments Architecture - LIVENARCH-VI 2019: Replacing Architecture 2019
MADEN FERAY, ÖLMEZ DUHAN, GÜR ŞEBNEM, UNCU MÜJDE, Mitropoulou Chara Dynamic shelter structure ICSA2019 – 4th International Conference on Structures and Architecture 2019
MADEN FERAY, AKGÜN YENAL, YÜCETÜRK KUTAY, AKTAŞ ENGİN, UNCU MÜJDE, Mitropoulou Chara Structural comparison of scissor-hinge linkages ICSA2019 – 4th International Conference on Structures and Architecture 2019
Couvelas Agnes, Phocas Marios, MADEN FERAY, Matheou Maria, ÖLMEZ DUHAN Daylight Performance of an Adaptive Facade Shading System Integrated on a Multi-storey Office Building 13th Conference on Advanced Building Skins 2018
UNCU MÜJDE, KORKMAZ KORAY, KİPER GÖKHAN, MADEN FERAY, AKGÜN YENAL, AKTAŞ ENGİN A Novel Planar Scissor Structure Transforming Between Concave and Convex Configurations MARAS 2016 - 5th International Conference on Mobile, Adaptable and Rapidly Assembled Structures 2016
MADEN FERAY, Patrick Teuffel Development of Transformable Anticlastic Structures for Temporary Architecture First Conference on Transformables2013: Structural Architecture 3: New Proposals for Transformable Architecture, Engineering and Design 2013
MADEN FERAY Design of Transformable Doubly curved Structures Structural Engineering: Structural Synergy 2013 2013
MADEN FERAY, KORKMAZ KORAY, AKGÜN YENAL Design of reconfigurable doubly-curved canopy structure ICSA 2013 - Second International Conference: Structures and Architecture 2013
AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, KORKMAZ KORAY Design of adaptive structures by kinematic synthesis of mechanisms ICSA 2013 - Second International Conference: Structures and Architecture 2013
KORKMAZ KORAY, AKGÜN YENAL, MADEN FERAY Design of Novel Mechanism based on Bennett Linkage for Architectural Applications AzCIFToMM 2010: International Symposium of Mechanism and Machine Science 2010
MADEN FERAY, Şengel Deniz Transcending the Wall Libeskind s Berlin Jewish Museum as Model for the Architecture of Unified Europe ICCEES Regional European Congress 2007 2007
MADEN FERAY, ŞENGEL DENİZ Transcending the Wall: Libeskind’s Berlin Jewish Museum as Model for the Architecture of Unifi ed Europe ICCEES Regional European Congress 2007
MADEN FERAY Design of Transformable Doubly-curved Structures Structural Synergy 2013
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Tosun Seda, MADEN FERAY BARINMA KÜLTÜRÜ Kitap Bölümü:HABITABILITY IN TEMPORARY DISASTER SHELTERS Sayfa (535-555) Kitap Bölümü NEU Yayınları 2022
Atlamaz Bensu, AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, Kavuncuoğlu Canberk, KİLİT ÖZGÜR Structures and Architecture: A Viable Urban Perspective Kitap Bölümü:Geometric variety of scissor linkages according to loop geometry: A case study of a canopy design Sayfa (404-412) Kitap Bölümü CRC Press 2022
MADEN FERAY,ÖLMEZ DUHAN,GÜR ŞEBNEM,UNCU MÜJDE,Mitropoulou Chara Structures and Architecture - Bridging the Gap and Crossing Borders Kitap Bölümü:Dynamic Shelter Structure Sayfa (689-696) Kitap Bölümü CRC Press 2019
MADEN FERAY,AKGÜN YENAL,YÜCETÜRK KUTAY,AKTAŞ ENGİN,UNCU MÜJDE,Mitropoulou Chara Structures and Architecture - Bridging the Gap and Crossing Borders Kitap Bölümü:Structural Comparison of Scissor-hinge Linkages Sayfa (863-869) Kitap Bölümü CRC Press 2019
AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, GÜR ŞEBNEM, KİPER GÖKHAN, KORKMAZ KORAY, AKTAŞ ENGİN, YAR UNCU Müjde New Move: Architecture in Motion - New Dynamic Components and Elements Kitap Bölümü:Scissor Linkages in the Design of Adaptive Morphologies Sayfa (98-101) Kitap Bölümü Birkhauser 2019
AKGÜN YENAL, MADEN FERAY, GÜR ŞEBNEM, KİPER GÖKHAN, KORKMAZ KORAY, AKTAŞ ENGİN, UNCU MÜJDE New Move: Architektur in Bewegung - Neue Dynamische Komponenten Und Bauteile Kitap Bölümü:Scherengestänge als Elemente adaptiver Morphologien Sayfa (100-103) Kitap Bölümü Birkhauser 2019
AKGÜN YENAL,MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenge Kitap Bölümü:Design of Adaptive Structures by Kinematic Synthesis of Mechanism Sayfa (976-982) Kitap Bölümü CRC Press 2013
MADEN FERAY,AKGÜN YENAL,KORKMAZ KORAY Structures and Architecture: Concepts, Applications and Challenges Kitap Bölümü:Design of Reconfigurable Doubly-Curved Canopy Structure Sayfa (1040-1047) Kitap Bölümü CRC Press 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MADEN FERAY Geleceğin Mimarisi: Kinetik Yapılar ve Mashrabiya Tabanlı Cephe Tasarımı Tasarım + Kuram, 19(38), 98-114. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2023
MADEN FERAY Tesselasyon Tabanlı Kinetik Cephe Tasarımları Mimar.ist, (73), 104-111. DAAI (Design and Applied Arts Index) 2022
MADEN FERAY Mimari Tasarim Stüdyosunda Strüktürün Form ve Mekân ile Entegrasyonu Tasarım + Kuram, 16(31), 108-122. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MADEN FERAY Temsiliyet Sorunsalı ile Akımların Ötesinde Emre Arolat ın Tasarım Yaklaşımı (Sözlü Sunum) Kim(lik)lerin Tasarımı 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
MADEN FERAY Hareketli Strüktürler YAPI, (386), 132-136. 2014
MADEN FERAY Berlin Yahudi Müzesi ODA, (5), 41-44. 2013
MADEN FERAY, KORKMAZ KORAY Makas Mekanizmaların Kinetik Mimarideki Uygulamaları YAPI, (341), 102-107. 2010
MADEN FERAY, ŞENGEL DENİZ Mimarî Çizim Geleneğine Karşı Libeskind in Micromegas Serisi Mimesis ve Tarihsel Ardalanı Arredamento Mimarlık, (220), 102-107. 2009
MADEN FERAY Dinamizm DeKonstrüktivizm ve Aykırı Mimarlık: Coop Himmelb(l)au Arredamento Mimarlık, (210), 35-39. 2008
Diğerleri
MADEN FERAY 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları - Özetler Kitap Bölümü:Dekonstrüktivist Mimarlık ve Hiper-Tarihselcilik Arasında: Daniel Libeskind ve Türk Mimarlar Kitap Bölümü Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları 2008
Sanatsal Faaliyetler
Diğer Ulusal Özgün Kinetic Tessellation Yaşar University 2019-03-20 2019-03-20
Diğer Ulusal Özgün Visualization of Lyrics Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2018-12-20 2018-12-21
Diğer Ulusal Özgün Lightweight Structures: Space Trusses with Magnets Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2018-12-18 2018-12-18
Diğer Ulusal Özgün Geleceğin Mimarlığı: Hareketli Yapılar [Bilim Herkesi Birleştirir - Avrupa Araştırmacılar Gecesi] Yaşar Üniversitesi 2017-09-29 2017-09-29
Diğer Ulusal Özgün Akıllı Binalar Ne İşe Yarar? [Bilim Herkesi Birleştirir - Avrupa Araştırmacılar Gecesi] Yaşar Universitesi 2016-09-30 2016-09-30
Diğer Ulusal Özgün Design of Geometry of the Movement [Baykuşlar Toplanıyor] İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi 2010-07-25 2010-07-31
Diğer Ulusal Özgün Kinetic Art Objects İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi 2010-04-15 2010-04-22
Üniversite Dışı Deneyim
Eindhoven University of Technology (TU/e) Ziyaretçi Araştırmacı (ISD Araştırma Grubu) 2012 2013
Delft University of Technology (TU/Delft) Araştırmacı 2012 2013
KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) Yüksek Lisans Öğrencisi (Erasmus Öğrenci Değişim Programı) 2006 2007
Boygar Yapı Tasarım Mimar 2005 2005
Mek İnşaat Mimar 2005 2005
CBS Mimarlık Mimar 2004 2004

Projeler

Investigating novel architectural uses and fabrication problems of scissor-hinge structural mechanisms

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

”OptArch: Optimization Driven Architectural Design of Structures” [Yapıların Optimizasyon Tabanlı Mimari Tasarımı]

Avrupa Birliği

Bellek Sergileme ve Temsiliyet Mimarî Tarih Yazımına Yeni Açılımlar

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Staj Komisyon Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 - 2023

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2022

Etkinlik ve Sergi Komisyon Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2019

Ödüller

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2021

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2018

UFUK2020: Başarı Ödülü

TUBITAK / TÜRKİYE
2017

TÜBİTAK 2027 - Başarı Ödülü

/ TÜRKİYE
2017

Uluslararasi Bilimsel Yayin Teşvik

TUBITAK / TÜRKİYE
2015

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2015

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı

TUBITAK / TÜRKİYE
2013

2214 - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

/ TÜRKİYE
2011

2214 - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBITAK / TÜRKİYE
2011

Uluslararasi Bilimsel Yayin Teşvik

TUBITAK / TÜRKİYE
2009

Yayın Teşvik Ödülü

/ TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 2210 ARCHITECTURAL DESIGN I (Fall Term) (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

ARCH 2211 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL DESIGN (Fall Term) (2022-2023)

Haftalık Saati : 5

ARCH 3310 - ARCHITECTURAL DESIGN III (Fall Term) (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4353 - KINETIC ARCHITECTURE (Fall Term) (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4353 - KINETIC ARCHITECTURE (Spring Term) (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5573 - TRANSFORMABLE FACADES AND STRUCTURES (Spring Term) (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4420 - ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT (Spring Term) (2021-2022)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1113 - ARCHITECTURAL GEOMETRY AND DRAWING (Fall Term) (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

ARCH 4353 - KINETIC ARCHITECTURE (Fall Term) (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4420 - ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT (Spring Term) (2020-2021)

Haftalık Saati : 8

ARCH 5573 - TRANSFORMABLE FACADES AND STRUCTURES (Spring Term) (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

ARCH 2210 - ARCHITECTURAL DESIGN I (Fall Term) (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

ARCH 1113 - ARCHITECTURAL GEOMETRY AND DRAWING (Fall Term) (2019-2020)

Haftalık Saati : 6

ARCH 2220 - INTEGRAL ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO II (Spring Term) (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

ARCH 5573 - TRANSFORMABLE FACADES AND STRUCTURES (Spring Term) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR