Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Feray Maden

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2004 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) mimarlık bölümünden mezun olmuştur. 2004-2005 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştıktan sonra 2005 yılında İYTE’de yüksek lisans çalışmalarına başlamış ve araştırmalarına Belçika Leuven Üniversitesinde devam etmiştir. 2006 yılında İYTE’de araştırma görevlisi olarak akademik görevine başlamış ve 2008 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına İYTE’de devam etmiş ve 2011 yılında TÜBİTAK tarafından verilen Doktora Araştırma Bursunu kazanmıştır. Hollanda da 2012 yılında Delft Teknoloji Üniversitesi Mimari Mühendislik Bölümünde, 2013 yılında ise Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Yenilikçi Strüktürel Tasarım Bölümünde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2015 yılında İYTE’den doktora derecesinin almıştır ve halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Ufuk 2020 - Marie-Curie Araştırmacı Personeli Değişim Programı altında “Yapıların Optimizasyon Tabanlı Mimari Tasarımı” adlı Avrupa Birliği projesini yürütmektedir. Araştırma konuları arasında Kinetik Mimarlık, Hareketli Strüktürler, Dinamik Cepheler, Parametrik Tasarım ve Strüktür Tasarımı yer almaktadır

  • Eposta feray.maden@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8136  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Novel design methodologies for transformable doubly-ruled surface structures (2015)
Tez Danışmanı: KORAY KORKMAZ
2008 - 2015

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Between deconstructivist architecture and hyper-historicism: daniel libeskind and Turkish architects (2008)
Tez Danışmanı: Deniz ŞENGEL
2005 - 2008

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 - 2015

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2015 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Technische Universiteit Delft / Architectural Engineering and Technology
2012 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2006 - 2015

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Mümin Bayar Responsive Facade Design and Its Optimization 2018
Shahin Shahbazi Design of a Novel Kinetic Facade for Office Buildings
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
MADEN FERAY Adaptive multi-hypar structure Architectural Science Review, 60(6), 428-445. (AHCI) 2017
MADEN FERAY,AKTAŞ ENGİN,KORKMAZ KORAY A Novel Transformable Structural Mechanism for Doubly Ruled Hypar Surfaces Journal of Mechanical Design, 137(3), 31404-0. (SCI-Expanded) 2015
KORKMAZ KORAY,AKGÜN YENAL,MADEN FERAY Design of a 2 DOF 8R Linkage for Transformable Hypar Structure Mechanics Based Design of Structures and Machines, 40(1), 19-32. (SCI-Expanded) 2012
MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY,AKGÜN YENAL A Review of Planar Scissor Structural Mechanisms Geometric Principles and Design Methods Architectural Science Review, 54(3), 246-257. (AHCI) 2011
MADEN FERAY,Şengel Deniz BROKEN REPRESENTATION MEMORY HISTORY AND ARCHITECTURE IN LIBESKIND METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 26(1), 49-70. (AHCI) 2009
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MADEN FERAY,AKGÜN YENAL,KİPER GÖKHAN,GÜR ŞEBNEM,UNCU MÜJDE,KORKMAZ KORAY A Critical Review on Classification and Terminology of Scissor Structures Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 60(1), 47-64. ESCI 2019
YAR MÜJDE,KORKMAZ KORAY,KİPER GÖKHAN,MADEN FERAY,AKGÜN YENAL,AKTAŞ ENGİN A novel planar scissor structure transforming between concave and convex configurations International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements, 5(4), 442-450. CrossRef, CABI, Zetoc and MIAR 2017
MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture E-Journal, 12(3), 343-354. The Avery Index to Architectural Periodicals 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Couvelas Agnes,Phocas Marios,MADEN FERAY,Matheou Maria,ÖLMEZ DUHAN Daylight performance of an adaptive façade shading system integrated on a multi-storey office building 13th Conference on Advanced Building Skins 2018
MADEN FERAY,Patrick Teuffel Development of Transformable Anticlastic Structures for Temporary Architecture First Conference on Transformables2013: Structural Architecture 3: New Proposals for Transformable Architecture, Engineering and Design 2013
MADEN FERAY Design of Transformable Doubly curved Structures Structural Engineering: Structural Synergy 2013 2013
MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY,AKGÜN YENAL Design of Reconfigurable Doubly Curved Canopy Structure ICSA 2013 - Second International Conference: Structures and Architecture 2013
AKGÜN YENAL,MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY Design of Adaptive Structures by Kinematic Synthesis of Mechanisms ICSA 2013 - Second International Conference: Structures and Architecture 2013
KORKMAZ KORAY,AKGÜN YENAL,MADEN FERAY Design of Novel Mechanism based on Bennett Linkage for Architectural Applications AzCIFToMM 2010: International Symposium of Mechanism and Machine Science 2010
MADEN FERAY,Şengel Deniz Transcending the Wall Libeskind s Berlin Jewish Museum as Model for the Architecture of Unified Europe ICCEES Regional European Congress 2007 2007
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MADEN FERAY Hareketli Strüktürler Yapı, (386), 132-136. Endekste taranmıyor 2014
MADEN FERAY Berlin Yahudi Müzesi TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi ODA Dergisi, (5), 41-44. Endekste taranmıyor 2013
MADEN FERAY,KORKMAZ KORAY Makas Mekanizmaların Kinetik Mimarideki Uygulamaları Yapı, (341), 102-107. Endekste taranmıyor 2010
MADEN FERAY,Şengel Deniz Mimarî Çizim Geleneğine Karşı Libeskind in Micromegas Serisi Mimesis ve Tarihsel Ardalanı Arredamento Mimarlık, (220), 102-107. Endekste taranmıyor 2009
MADEN FERAY Dinamizm De Konstrüktivizm ve Aykırı Mimarlık Coop Himmelb l au Arredamento Mimarlık, (210), 35-39. Endekste taranmıyor 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MADEN FERAY Temsiliyet Sorunsalı ile Akımların Ötesinde Emre Arolat ın Tasarım Yaklaşımı (Sözlü Sunum) Kim(lik)lerin Tasarımı 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
MADEN FERAY 2 Türkiye Mimarlık Araştırmaları Kitabı Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları 2008

8. Projeler

”OptArch: Optimization Driven Architectural Design of Structures” [Yapıların Optimizasyon Tabanlı Mimari Tasarımı]

Avrupa Birliği

OptArch - Optimization Driven Architectural Design

Avrupa Birliği

Bellek Sergileme ve Temsiliyet Mimarî Tarih Yazımına Yeni Açılımlar

ARAŞTIRMA PROJESİ

9. İdari Görevler

Farabi Koordinatörü İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2011 - 2012

11. Ödüller

UFUK2020: Başarı Ödülü

TUBITAK / TÜRKİYE
2017

Uluslararasi Bilimsel Yayin Teşvik

TUBITAK / TÜRKİYE
2015

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı

TUBITAK / TÜRKİYE
2013

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TUBITAK / TÜRKİYE
2011

Uluslararasi Bilimsel Yayin Teşvik

TUBITAK / TÜRKİYE
2009

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 1113 - Architectural Geometry and Drawing (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

ARCH 4410 Integral Architectural Design Studio V (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4420 - ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4353 - KINETIC ARCHITECTURE (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5573 - TRANSFORMABLE FACADES AND STRUCTURES (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 111 - Architectural Representation - I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ARCH 310 - Integral Architectural Design Studio III (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 353 - Kinetic Architecture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 112 - Architectural Representation - II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ARCH 320 - INtegral Architectural Design Studio IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 236 - Statics and Strenght of Materials (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Architectural Representation - I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Architectural Representation - II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Representations forInterior Architecture I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INTEGRAL ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO III (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INTEGRAL ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

KINETIC ARCHITECTURE (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Statics and Strength of Materials (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Architectural Representation I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Integral Architectural Design Studio III (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Kinetic Architecture (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Representations for Interior Architecture I (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Integral Architectural Design Studio IV (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Architectural representations II (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Statics and Strength of Materials (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR