Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Güven Süslü

Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 1999 yılında tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılan Hakimlik sınavını 2000 yılında sınavını kazanarak Adli Yargı Hakim Adayı olarak göreve başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Hakimlik stajını yerine getirerek 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında istifa ettikten sonra özel sektörde çalışmalar yapmış, 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. 2015 yılında programdan başarı ile mezun olduktan sonra 2015 Temmuz ayında Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atanmış ve aynı yıldan itibaren Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini de yerine getirmiştir. 2016 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programını 2021 yılında "Çevrenin Korunmasında Beyaz Enerjinin Rolü ve Yargısal Denetimi" başlıklı tezi ile başarı ile tamamlamıştır. 2022 yılında Dr. Öğretim Üyesi olarak Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanmıştır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8670  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Çevrenin korunmasında beyaz enerjinin rolü ve yargısal denetimi (2021)
Tez Danışmanı: Oğuz Sancakdar
2016 - 2021

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türk Hukukunda ceza infaz kurumları ve bu kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlülerin hak ve yükümlülükleri (2015)
Tez Danışmanı: Burcu Dönmez
2013 - 2015

Lisans

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU / HUKUK BÖLÜMÜ
2022 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU / HUKUK BÖLÜMÜ
2015 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÜSLÜ GÜVEN Kültür Varlıklarının Korunmasında Mali Kolaylıklar Rejimi Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 37-84. ULAKBİM 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÜSLÜ GÜVEN TEMİZ ENERJİ HAKKININ ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu 2019
SÜSLÜ GÜVEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA BAĞIMSIZ BİR İDARİ OTORİTENİN GEREKLİLİĞİ Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu 2022
SÜSLÜ GÜVEN DİJİTALLEŞMENİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA OLASI ETKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÜSLÜ GÜVEN, BİLGİN FEHMİ KEREM İdari İşlem Kavramının Tanımlanmasında Ölçütler Sorunu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(209), 793-822. TR DİZİN 2022
SÜSLÜ GÜVEN Beyaz Enerji Hakkı Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (48), 437-468. TR DİZİN 2021
SÜSLÜ GÜVEN Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1/3), 0-0. TR DİZİN 2020
SÜSLÜ GÜVEN Elektrik Piyasasında Tedarik Faaliyetleri, Bu Faaliyetlerin Rekabet Hukuku Açısından Bu Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğun İdare Hukuku Açısından İrdelenmesi Legal Hukuk Dergisi, 17(197), 2091-2136. TR DİZİN 2019
SÜSLÜ GÜVEN Hukuki Açıdan Türkiye Varlık Fonu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(165-166), 221-262. ULAKBİM 2018
SÜSLÜ GÜVEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA MEMURUNAKIL SAĞLIĞININ, ALKOL ALIP ALMADIĞININRIZASI OLMAKSIZIN TESPİTİ türkiye barolar birliği dergisi, (131), 87-114. ULAKBİM 2017
SÜSLÜ GÜVEN Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü HUKUK VE ADALET-ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, 6(16), 83-118. ULAKBİM 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÜSLÜ GÜVEN Nükleer Enerjinin Çevresel Açıdan Niteliği ve İdarenin Nükleer Enerji Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu (Davetli Konuşmacı) Enerji Hukuku Konferansı 2023
SÜSLÜ GÜVEN Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü (Sözlü Sunum) Yargının Yeni Konseptinde Adalet Meslek Yüksekokullarının Geleceği İle İnfaz ve Koruma Hizmetleri Sempozyumu 2018
SÜSLÜ GÜVEN, BİLGİN FEHMİ KEREM, TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Türk Gıda Hukukunda Gıda Kavramı (Sözlü Sunum) Türkiye'de Gıda Güvenliği ve Gıda Sektörünün Regülasyonu 2023
SÜSLÜ GÜVEN AVUKATLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ DİSİPLİN HUKUKU AÇISINDAN İRDELENMESİ (Sözlü Sunum) Avukatlık Hukuku Sempozyumu 2023
SÜSLÜ GÜVEN, BİLGİN FEHMİ KEREM Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme Çerçevesinde İkame Tedbirler (Sözlü Sunum) 21. ASIRDA ÇEVRE MESELELERİNE HUKUKİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU 2023
SÜSLÜ GÜVEN YER SAĞLAYICI VE SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARIN İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İŞLEMLERİN YARGISAL DENETİMİ (Sözlü Sunum) Sosyal Medyaya İlişkin Kamu Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri, I. Kamu Hukuku Ulusal Konferansı 2022
SÜSLÜ GÜVEN TOPLUMSAL HAYATI ETKİLEYEN OLAYLARDA İDARENİN YÜKSEK ÖĞRETİM FAALİYETİNE MÜDAHALESİNİN HUKUKİ TEMELLERİ (Davetli Konuşmacı) AFET HUKUKU SEMPOZYUMU 2023
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SÜSLÜ GÜVEN XXI. ASIRDA ÇEVRE MESELELERİNE HUKUKİ YAKLAŞIMLAR Kitap Bölümü:NÜKLEER ENERJİ SAHASINDA HUKUKİ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İKAME TEDBİRLER Kitap Bölümü YETKİN YAYINLARI 2023
SÜSLÜ GÜVEN Avukatlık Hukuku Sempozyumu Kitap Bölümü:Avukatların Sosyal Medya Paylaşımlarının Disiplin Hukuku Açısından İrdelenmesi Kitap Bölümü Yetkin Yayınları 2023
SÜSLÜ GÜVEN YILLARA GÖRE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI-DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI Kitap Bölümü:HUKUK GRUBU Kitap Bölümü Şahsi Yayın 2023
SÜSLÜ GÜVEN SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SORU BANKASI Kitap Bölümü:HUKUK GRUBU Kitap Bölümü 4T Yayınevi 2023
SÜSLÜ GÜVEN Hukuk Bilimleri Ansiklopedisi Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2023
SÜSLÜ GÜVEN İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İSALAJ 2022 BİLDİRİLER KİTABI Kitap Bölümü:İklim Değişikliği Alanında Bağımsız Bir İdari Otoritenin Gerekliliği Kitap Bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları 2022
SÜSLÜ GÜVEN SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI SORU BANKASI Kitap Bölümü 4T Yayınları 2022
SÜSLÜ GÜVEN YILLARA GÖRE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI-DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI Kitap Bölümü ŞAHSİ YAYIN 2022
SÜSLÜ GÜVEN YILLARA GÖRE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI-DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI ÇIKMIŞ SINAV SORULARI Kitap Bölümü ŞAHSİ YAYIN 2021
SÜSLÜ GÜVEN Çevrenin Korunmasında Beyaz Enerjinin Rolü ve Yargısal Denetimi Adalet Yayınevi 2021
SÜSLÜ GÜVEN sayıştay denetçi yardımcılığı soru bankası Kitap Bölümü AKFON YAYINLARI 2020
SÜSLÜ GÜVEN Yıllara Göre Tamamı Çözümlü Gelir Uzman Yardımcılığı - Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Çıkmış Sınav Soruları Kitap Bölümü AKFON YAYINEVİ 2020
SÜSLÜ GÜVEN Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Çıkmış Sorular Kitabı Kitap Bölümü Hür Yayınları 2018
SÜSLÜ GÜVEN Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Soru Bankası Kitap Bölümü Hür Yayınları 2018
SÜSLÜ GÜVEN İÇTİMA-KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI Kariyer Meslek Yayınları 2017
SÜSLÜ GÜVEN ceza infaz kurumlarında hükümlülük seçkin yayıncılık 2016
Üniversite Dışı Deneyim
OKAYLAR OTOMOTİV AKARYAKIT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Hukuk Departman Sorumlusu ve İdari İşler Müdürü 2005 2013
ADLİ YARGI KURULUŞLARI Cumhuriyet Savcısı 2003 2005
ADLİ YARGI KURULUŞLARI Adli yargı hakim adaylığı 2000 2002
ADALET BAKANLIĞI UZLAŞTIRMACI EĞİTMENİ 2017 0

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Ayıklama ve İmha Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Web Sayfası Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2022

Staj Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2022

Eğitim Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2022

Yüksekokul Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Ders programları sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Sınav Programları Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2022

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Temel Hukuk Bilgisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Büro Yönetim Teknikleri (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

İdare Hukuku -I (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Kabahatler Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Yargı Örgütü (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Disiplin Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

İdare Hukuku Bilgisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Anayasa Hukuku Bilgisi (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

İdare Hukuku -II (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Kamulaştırma Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Temel Hukuk Bilgisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Cezaevi İdaresi (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Disiplin Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Yargı Örgütü (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Çevre Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

İdare Hukuku Bilgisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Anayasa Hukuku Bilgisi (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Hukuk Dili ve Adli Yazışma Teknikleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Kabahatler Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Temel Hukuk Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Yargı Örgütü (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Cezaevi İdaresi (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Disiplin Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Memur Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

İdare Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Anayasa Hukuku Bilgisi (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Hukuk Dili ve Adli Yazışma Teknikleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Kabahatler Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR