Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Güven Süslü

Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 1999 yılında tamamladıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılan Hakimlik sınavını 2000 yılında sınavını kazanarak Adli Yargı Hakim Adayı olarak göreve başlamıştır. 2000-2002 yılları arasında Hakimlik stajını yerine getirerek 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında istifa ettikten sonra özel sektörde çalışmalar yapmış, 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. 2015 yılında programdan başarı ile mezun olduktan sonra 2015 Temmuz ayında Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atanmış olup halen Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2016 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programına devam etmektedir.

  • Eposta guven.suslu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8670  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/
2016 - -

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türk Hukukunda Ceza İnfaz Kurumları Ve Bu Kurumlarda Bulunan Tutuklu Ve Hükümlülerin Hak Ve Yükümlülükleri (2015)
Tez Danışmanı: BURCU DÖNMEZ
2013 - 2015

Lisans

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1995 - 1999

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK BÖLÜMÜ
2015 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÜSLÜ GÜVEN Kültür Varlıklarının Korunmasında Mali Kolaylıklar Rejimi Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2), 37-84. ULAKBİM 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÜSLÜ GÜVEN TEMİZ ENERJİ HAKKININ ANAYASAL VE YASAL TEMELLERİ 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu 2019
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SÜSLÜ GÜVEN Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1/3), 0-0. TR DİZİN 2020
SÜSLÜ GÜVEN Elektrik Piyasasında Tedarik Faaliyetleri, Bu Faaliyetlerin Rekabet Hukuku Açısından Bu Faaliyetlerden Kaynaklanan Sorumluluğun İdare Hukuku Açısından İrdelenmesi Legal Hukuk Dergisi, 17(197), 2091-2136. TR DİZİN 2019
SÜSLÜ GÜVEN Hukuki Açıdan Türkiye Varlık Fonu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(165-166), 221-262. ULAKBİM 2018
SÜSLÜ GÜVEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA MEMURUNAKIL SAĞLIĞININ, ALKOL ALIP ALMADIĞININRIZASI OLMAKSIZIN TESPİTİ türkiye barolar birliği dergisi, (131), 87-114. ULAKBİM 2017
SÜSLÜ GÜVEN Türk Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Bir Mahkemeye Başvuru Hakkı ve Bu Alanda Devletin Pozitif Yükümlülüğü HUKUK VE ADALET-ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ, 6(16), 83-118. ULAKBİM 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÜSLÜ GÜVEN Adalet Meslek Yüksekokullarının İnfaz ve Koruma Personeli Yetiştirmedeki Rolü (Sözlü Sunum) Yargının Yeni Konseptinde Adalet Meslek Yüksekokullarının Geleceği İle İnfaz ve Koruma Hizmetleri Sempozyumu 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SÜSLÜ GÜVEN sayıştay denetçi yardımcılığı soru bankası Kitap Bölümü AKFON YAYINLARI 2020
SÜSLÜ GÜVEN Yıllara Göre Tamamı Çözümlü Gelir Uzman Yardımcılığı - Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Çıkmış Sınav Soruları Kitap Bölümü AKFON YAYINEVİ 2020
SÜSLÜ GÜVEN Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Çıkmış Sorular Kitabı Kitap Bölümü Hür Yayınları 2018
SÜSLÜ GÜVEN Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Soru Bankası Kitap Bölümü Hür Yayınları 2018
SÜSLÜ GÜVEN İÇTİMA-KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI Kariyer Meslek Yayınları 2017
SÜSLÜ GÜVEN ceza infaz kurumlarında hükümlülük seçkin yayıncılık 2016
Üniversite Dışı Deneyim
ADLİ YARGI KURULUŞLARI Cumhuriyet Savcısı Kamu 2003 2005
ADLİ YARGI KURULUŞLARI Adli yargı hakim adaylığı Kamu 2000 2002
ADALET BAKANLIĞI UZLAŞTIRMACI EĞİTMENİ Kamu 2017 0

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Güvenlik Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Engelli Öğrenci Birim Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Web Sayfası Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Staj Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Eğitim Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Yüksekokul Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Ders programları sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Sınav Programları Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

TEMEL HUKUK BİLGİSİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

YARGI ÖRGÜTÜ (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

DİSİPLİN HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

İDARE HUKUKU BİLGİSİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

KABAHATLER HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

ceza muhakemesi hukuku bilgisi (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

Kriminoloji (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

temel hukuk bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Ulusal Yargı Ağı Projesi (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Kalem Mevzuatı ve İşlemleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Yargı Örgütü (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

İDARE HUKUKU BİLGİSİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

KABAHATLER HUKUKU (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

KRİMİNOLOJİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

kalem(yazı işleri) mevzuatı ve işlemleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

anayasa hukuku bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

memur hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

idare hukuku bilgisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

insan hakları (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

icra iflas hukuku bilgisi-1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

uygulamalı takip hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

kabahatler hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

kriminoloji (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

idari yargı (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Hukuk Dili ve Adli Yazışma Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR