Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Ürün Yıldıran Önk

Faculty of Communication / Dept. of Radio, Television and Cinema

Short CV

Ürün Yıldıran Önk graduated from Gazi University, Faculty of Communication, Department of Radio-Television and Cinema in 2002. She held her M.A. degree at Dokuz Eylül University, Fine Arts Institute, Department of Cinema-TV in 2004. The subject of the thesis was “The Ideological and Aesthetic Presentation of Iraq War on Turkish Televisions since 1990”. Then in 2011 she was awarded her Ph.D. in Cinema-Tv by her thesis “The Culture of Television Serials On Turkish Televisions in the Millennium and the Problem of Social Representation” at the same department. Her recent researches focus on television studies especially on certain television genres such as television drama. She has been working as full-time Assist.Prof.Dr. at Yaşar University, Faculty of Communication, Department of Radio, Cinema-Television since 2007 where she lectures Turkish Media History, Film Genres, Contemporary World Cinema, Media Literacy and Television Production Design for undergraduates and Television, Society, Representation for doctorate programs. She also takes parts in various commissions and in academic and social responsibility organizations complementing her field studies.

  • Email urun.onk@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8430  

Education

Phd

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/
Thesis Name: Milenyum sonrası Türk televizyonlarında oluşan dizi kültürü ve toplumsal temsil sorunu (2011)
Thesis Advisor: YRD. DOÇ. DR. RAGIP TARANÇ
2005 - 2011

Master

SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: 1990'dan günümüze Türk televizyonlarında Irak Savaşı'nın estetik ve ideolojik sunumu (2004)
Thesis Advisor: PROF. DR. ERTAN YILMAZ
2002 - 2004

Bachelor

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR./
1998 - 2002

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2018 -

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2007 -

Thesis Superviser

Master Thesis
EBRU BEŞER İşçilerin Türk sinemasında temsili: Ana karakteri işçi olan filmler üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2019
ERDEM TÜRKAVCI Son dönem yerli komedi filmlerinde bir mizah unsuru olarak lümpenlik Yaşar Üniversitesi 2018
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN, TÜRKAVCI ERDEM Türk Güldürü Sineması’nda Lümpenliğin Değişen Yüzü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 316-333. TR DİZİN 2021
DABAK ÖZDEMİR BURCU, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerli Çocuk Çizgi Filmlerinde İdeolojik Bir Söylem Olarak Yaşlılık: TRT Çocuk Örneği Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), (36), 161-185. ESCI 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,GÖKALİLER EBRU Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, 26(103), 671-689. SCOPUS 2020
YILDIRAN ÖNK, Ürün Televizyonda Savaş Haberleri Üzerine Bir Karşılaştırma 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları Journal of Yaşar University, 6(24), 3990-4006. Ulakbim 2011
YILDIRAN ÖNK, Ürün Türk Sineması nda Türler Üzerine Bir İnceleme 1970 1980 Journal of Yaşar University, 6(24), 3866-3877. Ulakbim 2011
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN DiziYerli Dizilerde Kullanılan ‘Hashtag’ler Üzerine Bir İnceleme International Symposium on Communication in the Digital Age 2019
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Representation of Consumption in Turkish TV Drama 12th International Symposium Communication in the Millennium 2014
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Genç, Sağlıklı, Fit: Yerli Gençlik Dizilerindeki Ana Karakterlerin Beslenme Tutum Ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz The 2nd Communication in the Digital Age Symposium 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Gelenekselden Dijitale İzmir’de Yerel TV Yayıncılığı 2nd From Traditional to Digital International Media Research Symposium 2020
7.4 Books & Book Chapters International
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Diijital İletişim: Kuram ve Araştırmalar Chapter:Yarına Ne Kalacak? Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu: İzmir Örneği Page (279-302) Chapter Nobel Akademik Yayıncılık 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN İletişim Bilimi Araştırmaları I Chapter:Yerli Diziler Üzerine Bir Tür İncelemesi (2000-2020) Page (599-651) Chapter Hipelink Yayınları 2020
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim Dergisi, (34), 174-201. Ulakbim 2014
YILDIRAN ÖNK, Ürün Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon Selçuk İletişim: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 201-218. Ulakbim 2009
YILDIRAN ÖNK, Ürün Erotik Sinema Sinemasal, (14), 87-100. Bilinmiyor 2006
7.7 Other Publications
Others
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Dijital İletişim Kuram ve Araştırmaları Chapter:Yarına Ne Kalacak Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu İzmir Örneği Chapter Nobel Akademik Yayıncılık 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türkiye’de Televizyon Formatları Eleştirel Çalışmalar Chapter:Çok Bilen Çok Kazanır mı? Türk Televizyonlarındaki Quiz Show’lara Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme Chapter Doruk Yayınları 2019
Art Activities
Uluslararası Karma CONTACT International Student Film Festival Yaşar Üniversitesi 2019-10-21 2019-10-25
Non-academic Experience
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi-Part time Diğer 2005 2007

Projects

İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Home - New Home

Diğer (Uluslararası)

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2012

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

Awards

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Best Practice

Avrupa Komisyonu, LLP/ Erasmus, Intensive Programmes / TÜRKİYE
2009

Courses

TELEVISION PRODCUTION DESIGN (2019-2020)

Weekly Hour : 3

PRODUCTION PROJECT I (2019-2020)

Weekly Hour : 10

Film Genres (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Television Production Design (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Production Project I (2018-2019)

Weekly Hour : 10

Production Project II (2018-2019)

Weekly Hour : 10

Turkish Media History (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Contemporary World Cinema (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Tarih ve İletişim (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Televizyon, Toplum, Temsil (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Production Project I (2017-2018)

Weekly Hour : 8

TV Production Design (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Film Genres (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Production Project II (2017-2018)

Weekly Hour : 8

Turkish Media History (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contemporary World Cinema (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Tarih ve İletişim (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Media Literacy (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR