Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ürün Yıldıran Önk

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ürün YILDIRAN ÖNK Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2004’te “1990’dan Günümüze Türk Televizyonlarında Irak Savaşı’nın Estetik ve İdeolojik Sunumu” başlıklı tezini başarıyla sundu. Doktora çalışmalarını da aynı bölümde “Milenyum Sonrası Türk Televizyonlarında Oluşan Dizi Kültürü ve Toplumsal Temsil Sorunu” adlı teziyle 2011’de tamamladı. Son çalışmaları daha çok televizyon program türleri özellikle diziler üzerine odaklanan Yıldıran Önk, 2007’den itibaren Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. 2012’de Yardımcı Doçentlik unvanı alan Yıldıran Önk, halen aynı bölümde Türk Medya Tarihi, Film Türleri, Çağdaş Dünya Sineması, Medya Okuryazarlığı ve Televizyon Yapım Tasarımı derslerini; lisansüstü düzeyde de Televizyon, Toplum, Temsil dersini yürütmektedir. Bunların yanısıra çeşitli komisyonlarda idari görevler yüklenmekte, alan çalışmalarını tamamlayan akademik ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında yer almaktadır.

  • Eposta urun.onk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8430  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/
Tez Adı: Milenyum sonrası Türk televizyonlarında oluşan dizi kültürü ve toplumsal temsil sorunu (2011)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. RAGIP TARANÇ
2005 - 2011

Yüksek Lisans

SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 1990'dan günümüze Türk televizyonlarında Irak Savaşı'nın estetik ve ideolojik sunumu (2004)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ERTAN YILMAZ
2002 - 2004

Lisans

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR./
1998 - 2002

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2007 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Erdem Türkavcı Yerli Komedi Sinemasında Bir Mizah Unsuru Olarak Lümpenlik 2018
ERDEM TÜRKAVCI Son dönem yerli komedi filmlerinde bir mizah unsuru olarak lümpenlik Yaşar Üniversitesi 2018
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK, Ürün Televizyonda Savaş Haberleri Üzerine Bir Karşılaştırma 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları Journal of Yaşar University, 6(24), 3990-4006. Ulakbim 2011
YILDIRAN ÖNK, Ürün Türk Sineması nda Türler Üzerine Bir İnceleme 1970 1980 Journal of Yaşar University, 6(24), 3866-3877. Ulakbim 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN DiziYerli Dizilerde Kullanılan ‘Hashtag’ler Üzerine Bir İnceleme International Symposium on Communication in the Digital Age 2019
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Representation of Consumption in Turkish TV Drama 12th International Symposium Communication in the Millennium 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim Dergisi, (34), 174-201. Ulakbim 2014
YILDIRAN ÖNK, Ürün Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon Selçuk İletişim: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 201-218. Ulakbim 2009
YILDIRAN ÖNK, Ürün Erotik Sinema Sinemasal, (14), 87-100. Bilinmiyor 2006

8. Projeler

Home - New Home

Diğer (Uluslararası)

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2012

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

11. Ödüller

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Best Practice

Avrupa Komisyonu, LLP/ Erasmus, Intensive Programmes / TÜRKİYE
2009

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Televizyon, Toplum, Temsil (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

TV Production Design (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Film Genres (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Production Project II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Turkish Media History (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Contemporary World Cinema (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Tarih ve İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Media Literacy (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Televizyon, Toplum, Temsil (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Film Genres (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Production Project II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

TV Production Design (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Media Litearcy (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Contemporary World Cinema (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Turkish Media History (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Tarih ve İletişim (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Film Culture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Televizyon Toplum Temsil (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Film Genres (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Television Production Design (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Production Project II (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Production Project I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Turkish Media History (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Media Literacy (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Contemporary World Cinema (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

TV Production Design (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR