Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ürün Yıldıran Önk

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ürün YILDIRAN ÖNK Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2004’te “1990’dan Günümüze Türk Televizyonlarında Irak Savaşı’nın Estetik ve İdeolojik Sunumu” başlıklı tezini başarıyla sundu. Doktora çalışmalarını da aynı bölümde “Milenyum Sonrası Türk Televizyonlarında Oluşan Dizi Kültürü ve Toplumsal Temsil Sorunu” adlı teziyle 2011’de tamamladı. Son çalışmaları daha çok televizyon program türleri özellikle diziler üzerine odaklanan Yıldıran Önk, 2007’den itibaren Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. 2012’de Yardımcı Doçentlik unvanı alan Yıldıran Önk, halen aynı bölümde Türk Medya Tarihi, Film Türleri, Çağdaş Dünya Sineması, Medya Okuryazarlığı ve Televizyon Yapım Tasarımı derslerini; lisansüstü düzeyde de Televizyon, Toplum, Temsil dersini yürütmektedir. Bunların yanısıra çeşitli komisyonlarda idari görevler yüklenmekte, alan çalışmalarını tamamlayan akademik ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında yer almaktadır.

  • Eposta urun.onk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8430  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİNEMA-TV (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (DR)/
Tez Adı: Milenyum sonrası Türk televizyonlarında oluşan dizi kültürü ve toplumsal temsil sorunu (2011)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. RAGIP TARANÇ
2005 - 2011

Yüksek Lisans

SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 1990'dan günümüze Türk televizyonlarında Irak Savaşı'nın estetik ve ideolojik sunumu (2004)
Tez Danışmanı: PROF. DR. ERTAN YILMAZ
2002 - 2004

Lisans

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR./
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
1998 - 2002

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2007 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EBRU BEŞER İşçilerin Türk sinemasında temsili: Ana karakteri işçi olan filmler üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2019
ERDEM TÜRKAVCI Son dönem yerli komedi filmlerinde bir mizah unsuru olarak lümpenlik Yaşar Üniversitesi 2018
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN, TÜRKAVCI ERDEM Türk Güldürü Sineması’nda Lümpenliğin Değişen Yüzü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 316-333. TR DİZİN 2021
DABAK ÖZDEMİR BURCU, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerli Çocuk Çizgi Filmlerinde İdeolojik Bir Söylem Olarak Yaşlılık: TRT Çocuk Örneği Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), (36), 161-185. ESCI 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,GÖKALİLER EBRU Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, 26(103), 671-689. SCOPUS 2020
YILDIRAN ÖNK, Ürün Televizyonda Savaş Haberleri Üzerine Bir Karşılaştırma 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları Journal of Yaşar University, 6(24), 3990-4006. Ulakbim 2011
YILDIRAN ÖNK, Ürün Türk Sineması nda Türler Üzerine Bir İnceleme 1970 1980 Journal of Yaşar University, 6(24), 3866-3877. Ulakbim 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN DiziYerli Dizilerde Kullanılan ‘Hashtag’ler Üzerine Bir İnceleme International Symposium on Communication in the Digital Age 2019
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Representation of Consumption in Turkish TV Drama 12th International Symposium Communication in the Millennium 2014
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Genç, Sağlıklı, Fit: Yerli Gençlik Dizilerindeki Ana Karakterlerin Beslenme Tutum Ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz The 2nd Communication in the Digital Age Symposium 2020
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Gelenekselden Dijitale İzmir’de Yerel TV Yayıncılığı 2nd From Traditional to Digital International Media Research Symposium 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya - 2 Kitap Bölümü:Sosyal Televizyon Bağlamında Yerli Dizilerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Sen Çal Kapımı Örneğ Sayfa (87-120) Kitap Bölümü Literatürk Academia 2021
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Diijital İletişim: Kuram ve Araştırmalar Kitap Bölümü:Yarına Ne Kalacak? Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu: İzmir Örneği Sayfa (279-302) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN İletişim Bilimi Araştırmaları I Kitap Bölümü:Yerli Diziler Üzerine Bir Tür İncelemesi (2000-2020) Sayfa (599-651) Kitap Bölümü Hipelink Yayınları 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim Dergisi, (34), 174-201. Ulakbim 2014
YILDIRAN ÖNK, Ürün Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon Selçuk İletişim: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 201-218. Ulakbim 2009
YILDIRAN ÖNK, Ürün Erotik Sinema Sinemasal, (14), 87-100. Bilinmiyor 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türkiye’de Televizyon Formatları Eleştirel Çalışmalar Kitap Bölümü:Çok Bilen Çok Kazanır mı? Türk Televizyonlarındaki Quiz Show’lara Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme Kitap Bölümü Doruk Yayınları 2019
Sanatsal Faaliyetler
Uluslararası Karma CONTACT International Student Film Festival Yaşar Üniversitesi 2019-10-21 2019-10-25
Üniversite Dışı Deneyim
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi-Part time 2005 2007

Projeler

Yeni Ekran Yeni Dizi: Yerli Dijital İçerik Platformlarındaki Yerli Diziler Üzerine Bir İnceleme

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Home - New Home

Diğer (Uluslararası)

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2012

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

Ödüller

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Best Practice

Avrupa Komisyonu, LLP/ Erasmus, Intensive Programmes / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

TELEVISION PRODCUTION DESIGN (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

PRODUCTION PROJECT I (2019-2020)

Haftalık Saati : 10

Film Genres (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Television Production Design (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2018-2019)

Haftalık Saati : 10

Production Project II (2018-2019)

Haftalık Saati : 10

Turkish Media History (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Contemporary World Cinema (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Tarih ve İletişim (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Televizyon, Toplum, Temsil (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

TV Production Design (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Film Genres (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Production Project II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Turkish Media History (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Contemporary World Cinema (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Tarih ve İletişim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Media Literacy (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR