Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ürün Yıldıran Önk

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ürün YILDIRAN ÖNK, Gazi Üniversitesi 2002 mezunudur. Yüksek Lisans (2004) ve Doktora (2011) eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Bölümü’nde tamamlamıştır. 2022 yılında Doçent ünvanı alan Yıldıran Önk, halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermekte ve dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Bölümün Erasmus koordinatörü ve uluslararası değişim danışmanı olarak görev yapmakta ve CONTACT Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nin organizasyon ekibinde yer almaktadır. Danışman ve araştırmacı olarak görev aldığı ulusal ve uluslararası projelerin yanı sıra ‘Yeni Ekran Yeni Dizi’ başlıklı bilimsel araştırma projesinin de koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Son çalışmaları televizyon program türleri özellikle yerli diziler üzerine odaklanan Yıldıran Önk’ün televizyon, sinema ve medya tarihi alanlarında yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8430  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİNEMA-TV (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (DR)/
Tez Adı: Milenyum sonrası Türk televizyonlarında oluşan dizi kültürü ve toplumsal temsil sorunu (2011)
Tez Danışmanı: YRD. DOÇ. DR. RAGIP TARANÇ
2005 - 2011

Yüksek Lisans

SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: 1990'dan günümüze Türk televizyonlarında Irak Savaşı'nın estetik ve ideolojik sunumu (2004)
Tez Danışmanı: Ertan Yılmaz
2002 - 2004

Lisans

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR./
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
1998 - 2002

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2018 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2012 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2007 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
TUĞBA AÇIK GÜRKAYA Toplumsal cinsiyetçi bir tür olarak yerli polisiye dizilerin kahramanları üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2022
EBRU BEŞER İşçilerin Türk sinemasında temsili: Ana karakteri işçi olan filmler üzerine bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2019
ERDEM TÜRKAVCI Son dönem yerli komedi filmlerinde bir mizah unsuru olarak lümpenlik Yaşar Üniversitesi 2018
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN, DABAK ÖZDEMİR BURCU Gençler Yerli Dizileri Nasıl İzliyor? Türkiye’de Yeni Televizyon Ekosistemi Çerçevesinde Eleştirel Bir İzleyici Araştırması Intermedia International E-journal, 9(17), 357-378. TR DİZİN 2022
ÖZER ASUMAN, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Suskunluk Sarmalı Kuramı Çerçevesinde Türk Basını: Cem Karaca’nın Vatandaşlıktan Çıkarılışı ve Dönüşü Haberleri Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, (38), 416-438. ESCI 2021
DABAK ÖZDEMİR BURCU, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerli Çocuk Çizgi Filmlerinde İdeolojik Bir Söylem Olarak Yaşlılık: TRT Çocuk Örneği Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), (36), 161-185. ESCI 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,GÖKALİLER EBRU Yerli Dizilerde Geçiş Ritüelleri: Kına Gecesi Örneği Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, 26(103), 671-689. SCOPUS 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Televizyonda Savaş Haberleri Üzerine Bir Karşılaştırma 2003 Irak ve 2011 Suriye Olayları Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6(24), 3990-4006. EBSCO 2011
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türk Sinemasında Türler Üzerine Bir İnceleme 1970 1980 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6(23), 3866-3877. EBSCO 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Understanding Turkish Audience’s Dizi Experience Regarding Traditional TV Versus Over-the-Top TV: A Descriptive Quantitative Study 18th International Symposium Communication in the Millennium 2021
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN New Era for an Old Genre: Celebrity Talk Shows on Turkish Digital Platforms RECONFIGURATIONS – New Narrative Challenges of the Moving Image VI Narrative, Media and Cognition Virtual Conference 2021
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Gelenekselden Dijitale İzmir’de Yerel TV Yayıncılığı 2nd From Traditional to Digital International Media Research Symposium 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Genç, Sağlıklı, Fit: Yerli Gençlik Dizilerindeki Ana Karakterlerin Beslenme Tutum Ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz The 2nd Communication in the Digital Age Symposium 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN DiziYerli Dizilerde Kullanılan ‘Hashtag’ler Üzerine Bir İnceleme International Symposium on Communication in the Digital Age 2019
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Representation of Consumption in Turkish TV Drama 12th International Symposium Communication in the Millennium 2014
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN A Comparative Analysis of Dizi Genres in Turkey: Traditional TV vs OTT Platforms 220N370_TV Series: A Comparative Perspective from Geopolitics to Geocriticism: A Comparative Perspective: Serbia and Turkey (TÜBİTAK ve MoESTD Araştırma Projesi) 2023
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Between the Advent and the Decline of Local Broadcasting in Turkey: The Undocumented History of İzmir Televisions Annual Conference of Oral History Society 2021 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türkiye’de Popüler Kültür Paradigmaları 2000 Sonrası Değişen Medya Pratikleri Kitap Bölümü:Küresel ve Yerelin Kesişiminde Popüler Bir Medya İçeriği Olarak Yerli Diziler Sayfa (203-236) Kitap Bölümü Literatürk Academia Yayınları 2023
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN İletişim Bilimi Araştırmaları II Kitap Bölümü:Dizi Kültürünü Küresel ve Yerel Bir İçerik Olarak Okumak: Episode Dergisi Sayfa (452-488) Kitap Bölümü Hiperlink Yayın 2021
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya - 2 Kitap Bölümü:Sosyal Televizyon Bağlamında Yerli Dizilerin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Sen Çal Kapımı Örneğ Sayfa (87-120) Kitap Bölümü Literatürk Academia 2021
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI,YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Diijital İletişim: Kuram ve Araştırmalar Kitap Bölümü:Yarına Ne Kalacak? Dijital Dönüşüm, Yerel Televizyonlar ve Program Arşivleri Sorunu: İzmir Örneği Sayfa (279-302) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN İletişim Bilimi Araştırmaları I Kitap Bölümü:Yerli Diziler Üzerine Bir Tür İncelemesi (2000-2020) Sayfa (599-651) Kitap Bölümü Hipelink Yayınları 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AÇIK GÜRKAYA TUĞBA, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerli Polisiyelerin Yüceltilen Erkekleri ve Bastırılan Kadınları Akdeniz Kadin Calismalari ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 6(1), 331-359. TR DİZİN 2023
İNCEOĞLU MAHMUT ÇAĞRI, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yerel Televizyon Yayıncılığında Haber Erozyonu: İzmir Örneği Erciyes İletişim Dergisi, 9(1), 229-248. TR DİZİN 2022
TÜRKAVCI ERDEM, YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türk Güldürü Sinemasında Lümpen Tipler: Geniş Aile Serisinin Mizah Kuramları Bağlamında İncelenmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 103-122. TR DİZİN 2022
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Mağdur Varsa İzlenir: Yerli Televizyon Dizi Tanıtımlarında Mağduriyet Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(46), 1131-1153. TR DİZİN 2021
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN, TÜRKAVCI ERDEM Türk Güldürü Sineması'nda Lümpenliğin Değişen Yüzü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 316-333. TR DİZİN 2021
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN,SÖNMEZ SELÇUK SENEM Ekrandaki Öteki 2000 Sonrası Yerli Dizilerde Azınlıkların Temsili Kültür ve İletişim Dergisi, (34), 174-201. TR DİZİN 2014
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Baudrillard Perspektifinden Bir Kitle İletişim Ve Sanat Aracı Olarak Simülasyon Evreninde Televizyon Selçuk İletişim: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 201-218. TR DİZİN 2009
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Yeni Karşılaşmalar: OTT Platformlarındaki Yerli Dizilerde Yeni Türler (Davetli Konuşmacı) Yeni Ekran Yeni Dizi. (Bilimsel Araştırma Projesi Paneli) 2022
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
YILDIRAN ÖNK ÜRÜN Türkiye’de Televizyon Formatları Eleştirel Çalışmalar Kitap Bölümü:Çok Bilen Çok Kazanır mı? Türk Televizyonlarındaki Quiz Show’lara Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme Kitap Bölümü Doruk Yayınları 2019
Sanatsal Faaliyetler
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün 8.CONTACT uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Yaşar Üniversitesi / İzmir 2022-10-23 2022-10-27
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün 7.CONTACT uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Yaşar Üniversitesi /İzmir 2021-10-18 2021-10-22
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması İzmir 2020-07-27 2021-05-09
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün 6.CONTACT International Student Film Festival Yaşar Üniversitesi 2019-10-21 2019-10-25
Üniversite Dışı Deneyim
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi-Part time 2005 2007

Projeler

Yeni Ekran Yeni Dizi: Yerli Dijital İçerik Platformlarındaki Yerli Diziler Üzerine Bir İnceleme

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir’de Yerel Televizyon Yayıncılığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

IPUP Intensive Programme for Underwater Photography

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2021 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2021

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2012

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2010

Ödüller

Başarılı Araştırmacı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2023

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

/ TÜRKİYE
2018

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

/ TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı - İletişim Fakültesi

/ TÜRKİYE
2012

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Production Project I (2022-2023)

Haftalık Saati : 10

Production Project II (2022-2023)

Haftalık Saati : 10

Introduction to Radio and Television (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Turkish Media History (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Television Production Design (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Turkish Media History (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Prodcution Project I (2021-2022)

Haftalık Saati : 10

Prodcution Project II (2021-2022)

Haftalık Saati : 10

Introduction to Radio and Television (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Film Genres (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Current Issues in Television Studies (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

TV Production Design (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Film Genres (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2020-2021)

Haftalık Saati : 10

Introduction to Radio-TV (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Turkish Media History (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Current Issues in Television Studies (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR