Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Özhan Ünverdi

Mühendislik Fakültesi / Elektrik - Elektronik Müh. Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki lisans eğitiminden sonra, Loughborough Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Karlsruhe Institude of Technology, Yale Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak yüzey fiziği, düşük boyutlu malzemeler fiziği ve nanomalzemeler fiziği alanlarında akademik araştırmalarda bulunmuştur. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi’ne Yardımcı Doçent olarak atanmış ve halen Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü de tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta ozhan.unverdi@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8245  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Loughborough University
Faculty of Science
Tez Adı: Investigations of SrRuO3 and Sr2RuO4 (2005)
Tez Danışmanı: Klaus Ulrich Neumann
2001 - 2005

Lisans

FİZİK BÖLÜMÜ / ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI/
1993 - 1999

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK BÖLÜMÜ
2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Yale University / Mechanical Engineering and Materials Science
2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Karlsruhe Institute of Technology / Biomimetic Surfaces and Scanning Probe Technologies
2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
2008

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ
2006

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
YASEMİN KESKİN Gold Nanorod Interaction With Graphene for Color Change İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014
YASEMİN KESKİN Nanotribological Properties of Epitaxial Graphene Grown on Silicon Carbide Semiconductor İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2014
Doktora Tezleri
NESLİ YAĞMURCUKARDEŞ Functionalized CVD grown graphene for gas sensing applications İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2017
MEHMET FİDAN AFM characterization of surface frictional properties of epitaxial graphene İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BAYKARA MEHMET ZEYYAD,MONIG HARRY,TODOROVIC MILICA,SCHWENDEMANN TODD,ÜNVERDİ ÖZHAN,RODRIGO LUCIA,PEREZ RUBEN,ALTMAN ERIC I,SCHWARZ UDO D Atom specific forces and defect identification on surface oxidized Cu 100 with combined 3D AFM and STM measurements PHYSICAL REVIEW B, 87(155414), 0-0. (SCI-Expanded) 2013
Atabak Mehrdad,ÜNVERDİ ÖZHAN,ORAL AHMET,ÖZER HAKAN ÖZGÜR Sub Angstrom oscillation amplitude non contact atomic force microscopy for lateral force gradient measurement Applied Surface Science, 256(5), 1299-1303. (SCI-Expanded) 2009
Atabak Mehrdad,ÜNVERDİ ÖZHAN,ÖZER HAKAN ÖZGÜR,ORAL AHMET Noncontact lateral force gradient measurement on S 111 7x7 surface with small amplitude off resonance atomic force microscopy Journal of Vacuum Science & Technology B, 27(), 1001-1005. (SCI-Expanded) 2009
BECKER STEFAN,BROWN PETER,BRAIN DENNIS,FROHLICH KRISTIAN,ZIEBECK KURT,NEUMANN KLAUS ULRICH,ÜNVERDİ ÖZHAN Ferromagnetic shape memory compounds with a Heusler Structure International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 21(3), 145-150. (SCI-Expanded) 2005

8. Projeler

İki Boyutlu Malzemeler Üzerinde Atomik Kuvvet Mikroskobu Litografisi Yönteminin Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

11. Ödüller

Doktora Öğrenci Bursu

Loughborough Üniversitesi / İNGİLTERE
2005

Doktora Öğrenci Bursu

Loughborough Üniversitesi / İNGİLTERE
2004

Doktora Öğrenci Bursu

Loughborough Üniversitesi / İNGİLTERE
2003

Doktora Öğrenci Bursu

Loughborough Üniversitesi / İNGİLTERE
2002

Doktora Öğrenci Bursu

Loughborough Üniversitesi / İNGİLTERE
2001

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR