Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Seçkin Kutucu

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde önce Öğretim Görevlisi daha sonra Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2011-2014 yılları arasında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Dekan yardımcılığı ve Fakülte kurul üyelikleri ve çeşitli idari görevleri olmuştur. Halen YÜTAM yönetim kurulu üyeliğinde olup, 4. sınıf Mimari Tasarım Stüdyolarını koordine etmekte ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır .

  • Eposta seckin.kutucu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8135  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Transformation of meaning of architectural space in cinema: The cases of "Gattaca" and "Truman show" (2005)
Tez Danışmanı: MUSTAFA EMRE ERGÜL
1998 - 2005

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: The Concept of heterogeneity and hetero-architecture in the context of plurality in the postmodern age (1998)
Tez Danışmanı: PROF.DR. AHMET EYÜCE
1995 - 1998

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR./
1990 - 1995

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2009 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2008 - 2009

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
1995 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ARDA AĞIRBAŞ A physics-based design method of gridshell systems: optimization of form and construction cost Yaşar Üniversitesi 2019
ESRA CEVİZCİ Designing asymmetric shell systems by autoclaved aerated concrete blocks: A particle based computational model Yaşar Üniversitesi 2017
PELİN AYKUTLAR The spatial analyses of public spaces of municipality buildings in context of architectural competitions between 1984-2013 Yaşar Üniversitesi 2016
BERK EKİCİ Multi-performance based computational design in architecture: Integrated high-rise buildings Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ BERFİN,EKİCİ BERK,KUTUCU SEÇKİN,CHATZICONSTANTINOU IOANNIS,SARIYILDIZ SEVİL A Visual Perception Based Multi-Objective Optimization to Housing Design in Urban Context International Symposium for Product Research 2017
YILDIZ BERFİN BERİCAN,EKİCİ BERK,Chatzikonstantinou Ioannis,KUTUCU SEÇKİN,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL VISUAL PERCEPTION BASED MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION TO HOUSING DESIGN IN URBAN CONTEXT INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR PRODUCTION RESEARCH 2017 “Transition to Industry 4.” 2017
KAHRAMAN İLKER,KUTUCU SEÇKİN Neighbourhood Sustainability Assessment Tools - Suggestions for Turkish Case SBE 2016 SMART METROPOLES INTEGRATED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE AND SMART BUILDINGS AND CITIES 2016
KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU Sustainable Social Development Strategies of an Urban Renewal Project inGaziemir, Izmir SBE16 Smart Metropoles: Integretad Solutions for Sustainable and Smart Buildings and Cities 2016
KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU Sustainable Social Development Strategies of an Urban Renewal Project in Gaziemir, Izmir ERSA 2016 CONGRESS CITIES AND REGIONS: SMART, SUSTAINABLE, INCLUSIVE 2016
YILMAZ EBRU,KUTUCU SEÇKİN The Participotary Design Process Local Government and the Design of Coastal Izmir CUI'15 3rd International Contemporary Urban Issues Conference 2015
EKİCİ BERK,KUTUCU SEÇKİN,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,TAŞGETİREN MEHMET FATİH Adressing th High Form Finding Problem by Evolutionary Computation 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2015
KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU Architectural Competitions as a Method of Building Production Process in Turkey 23th International Building & Life Congress 2011
YILMAZ EBRU,KUTUCU SEÇKİN Silk Screen Printing Techniques and Planar Facade Design in Architecture The Case of Bursa Kent Meydanı Project 1st International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress 2009
KUTUCU SEÇKİN Cinema A Medium of Transforming Meanings of Spaces International Symposium of Design and Cinema, DESCINE 2005 2005
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
CEVİZCİ ESRA,KUTUCU SEÇKİN,MORALES BELTRAN MAURICIO GABRIEL,EKİCİ BERK,TAŞGETİREN MEHMET FATİH Optimization in Industry - Present Practices and Future Scopes ( - ) Springer 2018
KUTUCU SEÇKİN DESIGN AND CINEMA ( 149 - 161 ) Cambridge Scholar Press 2006
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERKARSLAN ÖZLEM,KUTUCU SEÇKİN Ücretli Çalışan Genç Mimarlar ve Mimarlık Ofisleri Çalıştay Sonuçları Mimarlar Odası İzmir Şubesi 2 Ekim 2015 Ege Mimarlık, 2(93), 16-19. DAAI- Design and Applied Art Index 2016
ERKARSLAN ÖZLEM,KUTUCU SEÇKİN,AKGÜN YENAL Bütünleş ik Ege Mimarlık, 2(93), 7-7. DAAI- Design and Applied Art Index 2016
KUTUCU SEÇKİN Sinemada Mimarlık ve Kimlik Betonart, (41), 64-69. Endekste taranmıyor 2014
KUTUCU SEÇKİN Dönüşen Mimarlık Dönüşen Kentler Ege Mimarlık, 79(4), 15-0. DAAI- Design and Applied Art Index 2011
KUTUCU YONCA,KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU BURSA KENT MEYDANI Yapı Dergisi, (344), 48-52. Endekste taranmıyor 2010
KUTUCU SEÇKİN Sinemada Marjinallik ve Mekan Ege Mimarlık, (45), 0-0. DAAI-Design and Applied Art Index 2003
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AYKUTLAR PELİN,KUTUCU SEÇKİN Kamusal Bina Tasarımında İç Mekanların Kamusallık Düzeyinin Ölçülmesinde Bir Yöntem: Mekan Dizim Analizi (Sözlü Sunum) 2.Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu 2018
CEVİZCİ ESRA,KUTUCU SEÇKİN Parçacık Tabanlı Taşıyıcı Sistem Modellemesi Üzerine Asimetrik Biçimli Jenerik Kabuk Sistemi Tasarımı (Sözlü Sunum) MSTAS 2017 XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu 2017
KUTUCU SEÇKİN Kentleşme ve Mimari () Prof. Dr Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı 2015
EKİCİ BERK,KUTUCU SEÇKİN,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,TAŞGETİREN MEHMET FATİH Evrimsel Hesaplamalar ile Yüksek Bina Form Bulma Probleminin İrdelenmesi () 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2015
EKİCİ BERK,KUTUCU SEÇKİN Bilgisayar Destekli Kavramsal Tasarım Yaklaşımı ve Çoklu Performansa Dayalı Tümleşik Yüksek Yapılar () 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, İYTE 2014
AYKUTLAR PELİN,KUTUCU SEÇKİN Yarışma Sonrası Süreçler 2005 2013 Yılları Arasında Açılan Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışmalarının Uygulanma Performansları () Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 2014, METU 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU,HACIALİBEYOĞLU FERHAT,DOKGÖZ GÜL DENİZ,ERSAN ORHAN,ERSOY UFUK,AKBAY SERHAT,ERSOY CLARISSA İzmirlilerin Projesi Yirmibir Mimarlık, Tasarım, Kuram, (116), 48-49. 2013
Diğerleri
KUTUCU YONCA,KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU PROJELER YAPILAR 6 PEYZAJ TASARIMI YEM Yayınları 2012
KUTUCU SEÇKİN,YILMAZ EBRU,KUTUCU YONCA Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Ulusal Proje Yarışması Mimarlar Odası Yayınları 2010
KUTUCU SEÇKİN,Altınışık Burak,Kutucu Yonca Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 2005 Mimarlar Odası Yayınları 2007
YILMAZ EBRU,KUTUCU SEÇKİN,ERGÜL MUSTAFA EMRE 2004 Mimarlar Odası 9 Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri YEM Yapı Endüstri Merkezi 2005
ERGÜL MUSTAFA EMRE,YILMAZ EBRU,KUTUCU SEÇKİN 2002 Mimarlar Odası 8 Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ 2004
ERGÜL MUSTAFA EMRE,YILMAZ EBRU,KUTUCU SEÇKİN 2002 Mimarlar Odası 8 Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri YEM Yapı Endüstri Merkezi 2004

8. Projeler

BAP 037 ”Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri İle Gazbeton Bloklarının Malzeme Olarak Kullanıldığı Asimetrik Formlu Kabuk Sistemi Tasarımı”

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir Büyükşehir Projesi İzmir Kıyı Projesi Kıyı Tasarımı Konak Üçkuyular tasarım Grubu

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

9. İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2018

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası

1995 -

11. Ödüller

3. Ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım ve Entegrasyon merkezi ve yakın çevresi ulusal tek kademeli mimari proje yarışması / TÜRKİYE
2016

Eşdeğer 1.lik Ödülü- Gaziemir Aktepe Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi / TÜRKİYE
2015

Eşdeğer Mansiyon- 3. Grup Şanllurfa Viranşehir Eğitim Kampüsü Ön seçimli Mimari Proje Yarışması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TÜRKİYE
2013

1. Ödül- 2. Grup Elazığ Eğitim Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TÜRKİYE
2013

3. Mansiyon Ödülü- Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Uşak Belediyesi / TÜRKİYE
2012

4. Mansiyon- Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Ulusal Mimari Proje Yarışması (2 aşamalı)

Manisa Belediyesi / TÜRKİYE
2011

Satınalma Ödülü- Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışma Projesi

Denizli Belediyesi / TÜRKİYE
2009

Satın Alma

Pendik Belediyesi / TÜRKİYE
2005

1. Ödül- Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışması Projesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi / TÜRKİYE
2005

3. ödül- Kadıköy Meydanı- Harem Haydarpaşa Kentsel Tasarım Yarışması Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi / TÜRKİYE
2001

1. ödül- Proje Dalı- İzmir Büyükşehir Belediyesi Akvaryım Projesi

6. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri / TÜRKİYE
1998

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ARCH 4410 ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO V (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

ARCH 4420 ARCHITECTURAL GRADUATION DESIGN STUDIO VI (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

ARCH 3390 URBAN SPACE AND CULTURE (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 5579 DESIGN WORKSHOP II (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 4482 PROFESSIONAL PRACTICE (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 3250 REPRESENTATIONAL MEDIA IN ARCHITECTURE (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

ARCH 410 ARCHITECTURAL INTEGRAL DESIGN STUDIO V (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 420 ARCHITECTURAL INTEGRAL DESIGN STUDIO VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

ARCH 250 REPRESENTATIONAL MEDIA IN ARCHITECTURE (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 390 ARCHITECTURE AND CITY (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ARCH 521 ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATE STUDIO I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ARCH 522 ARCHİTECTURAL DESİGN GRADUATE STUDIO II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ARCH 410 INTEGRAL ARCHİTECTURAL DESİGN STUDİO V (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 420 ARCHITECTURAL INTEGRAL DESIGN STUDIO VI (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ARCH 250 REPRESENTATIONAL MEDIA IN ARCHITECTURE (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARCH 390 ARCHITECTURE AND CITY (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR