Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Halil Göker Gülay

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Basın ve Yayın bölümünden 2006 yılında mezun olan Göker Gülay, doktor ünvanını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı’ndan almıştır. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde 2008 yılından beri araştırma görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans derecesini siyasal iletişim ve reklam ilişkisini inceleyen teziyle alan Gülay’ın doktora çalışması da tüketici davranışlarının sosyal medya ile dönüşümü üzerinedir. Akademik ilgi alanları arasında; dijital medya araçları ve kullanıcı üretimli içerik ekseninde sosyal medya incelemeleri yer almaktadır.

  • Eposta goker.gulay@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8461  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

REKLAMCILIK (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/REKLAMCILIK (DR)/
Tez Adı: Satıalma Karar Verme Sürecinde Bilgiye Ulaşma Aracı Olarak Sosyal Ağ Medyası: Tüketici Elektroniği Sektörü Üzerine Bir Araştırma (2016)
Tez Danışmanı: EMİNE ÖZEN OKAT ÖZDEM
2010 - 2016

Yüksek Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Mart 2009 Yerel Seçimleri`ndeki basılı reklam söylemlerinin genel propaganda süreci açısından değerlendirilmesi: Bir uygulama örneği (2010)
Tez Danışmanı: BAŞAK SOLMAZ
2007 - 2010

Lisans

BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/BASIN VE YAYIN BÖLÜMÜ/BASIN VE YAYIN PR./
2002 - 2006

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2016 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2008 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜLAY HALİL GÖKER We May Never Meet, But We Are Together: Examınıng The Effect of Youtube Vloggers on Building Parasocial Relationships nternational Symposium on Communication in The Digital Age (CIDA) 2018
ONAT FERAH,GÜLAY HALİL GÖKER Sosyal Ağlarda Parasosyal Etkileşimin Belirlenmesi: YouTube Vlogger’ları Üzerine Bir İnceleme Kültürel Bilişim ve İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı 2018
GÜLAY HALİL GÖKER,ALİKILIÇ ÖZLEM Hate 2 0 Exploring Turkish Users Hate Content on YouTube Communication in the Millenium 2015
Ferah Onat, Göker Gülay, İçten Duygu Çallı Sanat Etkinliklerinin Duyurumunda Sosyal Medyanın Kullanımı 20 Avrupa İzmir Caz Festivali 1. ULUSLARARASI MEDYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 2013
Erim Duygun, Gülay Göker Spaces of Utopic Urban Play Mobile Clubbing and Critical Mass Events in London and Izmir 14TH INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ONAT FERAH,ULUÇAY DİLEK MELİKE,GÜLAY HALİL GÖKER Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (26), 109-133. TR DİZİN 2017
SABUNCUOĞLU AYDA,GÜLAY HALİL GÖKER Sosyal Medyada Görsel Paylaşımından Reklamcılığa Instagram Reklamlarının Genç Kullanıcılar Üzerine Etkisine Dair Bir Araştırma GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7(15), 107-131. ULAKBİM 2016
ONAT FERAH,GÜLAY HALİL GÖKER İnternetin Sanat Festivallerinde Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı 20 ve 21 İzmir Avrupa Caz Festivalleri İzleyici Araştırması Selçuk İletişim, 8(4), 50-72. TR DİZİN 2015
Alikılıç Özlem, Gülay Göker, Binbir Sevtap Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Çerçevesinde Facebook Uygulamalarının İncelenmesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(37), 40-67. Ulakbim 2013
GÜLAY HALİL GÖKER,SABUNCUOĞLU AYDA Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (38), 1-24. ULAKBİM 2011
Sabuncuoğlu Ayda, Gökaliler Ebru, Gülay Göker Bir statü tüketimi göstergesi olarak Iphone markalı akıllı telefon algısı üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma Selçuk İletişim, 1(7), 36-48. Ulakbim 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ALİKILIÇ ÖZLEM,GÜLAY HALİL GÖKER International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay 2017
ALİKILIÇ ÖZLEM,GÜLAY HALİL GÖKER International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay 2017

8. Projeler

Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Principles of Advertising (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Research Methods in Mass Communication (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Consumption Culture (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Media Relations (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Social Media (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Persuasive Communication (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Media Analysis (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İnternet Marketing (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

New Marketing Communications Approaches II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Research Methods in Mass Communication (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Research Design and Practices (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Consumption Culture (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Media Relations (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Social Media (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Persuasive Communication (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR