Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Yasemin Kalkancı

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Yasemin KALKANCI, 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Konusu “Tüketici Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Sözleşme İle İlişkilendirilmesi” olan ve Prof. Dr. Ayşe Havutcu tez danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezini 2016 yılında savunmuştur. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında hukuk doktorası eğitimine başlamıştır. KALKANCI, Şubat 2014’te Yaşar Üniversitesi Medeni Hukuk ABD'da araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta yasemin.kalkanci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8556  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
2016 - -

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
2017 - -

Lisans-ÇiftAnadal

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2009 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Tüketici sözleşmelerinde genel işlem şartlarının sözleşme ile ilişkilendirilmesi (2016)
Tez Danışmanı: AYŞE HAVUTÇU
2013 - 2016

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2009 - 2013

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2014 -

Yayınlar

7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KALKANCI YASEMİN Karar İncelemesi Ziynet Eşyalarının Zilyetliğinin İspatında Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Manisa Barosu Dergisi, 1(118), 63-95. 2011

9. İdari Görevler

Hukuk Fakültesi Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İzmir Barosu Özel Hukuk Kanun Yapma Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2017

Sağlık Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı YÖK Tasarısı Düzenleme Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2016

Adalet Meslek Yüksekokulu YÖK Tasarısı Düzenleme Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR