Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Yasemin Kalkancı

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Yasemin KALKANCI, 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Konusu “Tüketici Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Sözleşme İle İlişkilendirilmesi” olan ve Prof. Dr. Ayşe Havutcu tez danışmanlığında yürütülen yüksek lisans tezini 2016 yılında savunmuştur. 2017 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programında hukuk doktorası eğitimine başlamıştır. KALKANCI, Şubat 2014’te Yaşar Üniversitesi Medeni Hukuk ABD'da araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8556  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Saf Garanti Taahhütleri (0)
Tez Danışmanı: AYŞE HAVUTCU
2017 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Tüketici sözleşmelerinde genel işlem şartlarının sözleşme ile ilişkilendirilmesi (2016)
Tez Danışmanı: PROF. DR. AYŞE HAVUTCU
2013 - 2016

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
2009 - -

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
2009 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2014 -

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HAVUTCU AYŞE, KALKANCI YASEMİN Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Kadının Soyadı İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(2), 135-180. ASOS Index 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
HAVUTCU AYŞE,KALKANCI YASEMİN Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Işığında Kadının Soyadı (Davetli Konuşmacı) Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 2020
KALKANCI YASEMİN Boşanma Sonrasında Ortak Velayet (Davetli Konuşmacı) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
KALKANCI YASEMİN Karar İncelemesi Ziynet Eşyalarının Zilyetliğinin İspatında Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Manisa Barosu Dergisi, 1(118), 63-95. 2011
Üniversite Dışı Deneyim
KALKANCI Hukuk Bürosu Staj 2013 2013
KALKANCI Hukuk Bürosu Yaz Stajı 2011 2012

İdari Görevler

Hukuk Fakültesi Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İzmir Barosu Özel Hukuk Kanun Yapma Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2017

Sağlık Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı YÖK Tasarısı Düzenleme Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2016

Adalet Meslek Yüksekokulu YÖK Tasarısı Düzenleme Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

International Association of Contract Commercial Management (IACCM)

2020 -

Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği (DEÜDER)

2019 -

International Bar Association (IBA)

2019 -

Türk Alman Avukatlar Derneği (DAV-TURKEY)

2019 -

European Legal Tech Association (ELTA)

2019 -

Ödüller

Onur Belgesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR