Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Emre Cumalıoğlu

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak hukuk lisans ve yine aynı Üniversite’de “Yayım Sözleşmesi” başlıklı tezi ile hukuk yüksek lisans öğrenimini tamamladı. İstanbul ve İzmir’de bazı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktorası’na başladı. 2010 yılında “Kırkambar Sözleşmesi” başlıklı tezi ile “Doktor” ünvanını aldı. Kazandığı Rdoktora sonrası araştırma bursu ile bir süre Lozanda, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünde araştırmalar yaptı. Yaşar Üniversitesi’nde 2007 yılında çalışmaya başlayan ve 2010 yılında Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsüne Yardımcı Doçent olarak atanan Cumalıoğlu, halen bu kürsüde çalışmakta olup; Medeni Hukuk ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında dersler vermektedir. Çalışma alanları, özellikle, sözleşmeler hukuku, kişiler hukuku, fikir ve sanat eserleri hukukudur. emre.cumalioglu@yasar.edu.tr

  • Eposta emre.cumalioglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8674  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Kırkambar Sözleşmesi (2010)
Tez Danışmanı: HURİYE KUBİLAY
2005 - 2010

Yüksek Lisans

HUKUK (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yayım Sözleşmesi (2005)
Tez Danışmanı: ALİ NECİP ORTAN
2002 - 2005

Yüksek Lisans

HUKUK (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yayım sözleşmesi (2005)
Tez Danışmanı: ALİ NECİP ORTAN
2002 - 2005

Lisans

HUKUK PR. (TAM BURSLU) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (TAM BURSLU)/
1997 - 2002

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2010 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2008 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2007 - 2008

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2007 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞIN AKYARLI SAVATLI Patent hakkının tüketilmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ONUR ALTINKAN Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinde 3. kişinin hukuki durumu Yaşar Üniversitesi 2015
TUĞBA AKDEMİR KAMALI Bilgisayar programlarındaki değişikliklerin Fikrî Hukuk kapsamında değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CUMALIOĞLU EMRE Youtube Sözleşmesindeki, İçeriğe İlişkin Lisans Devri Hükümlerinin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
CUMALIOĞLU EMRE Yeni Teknolojik, Sosyal gelişmeler ve Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılmasına İlişkin Hükümler 4. Uluslararsı Hukuk Konferansı 2018
CUMALIOĞLU EMRE Some Questions on Authorship and Copyrights on Immoral and Obscene Works, International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation 2017
CUMALIOĞLU EMRE A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts Swiss Institute of Comparative Law 2014
Geyikler Tuba,CUMALIOĞLU EMRE The Notion of Justice in The Merchant of Venice 5th International IDEA Conference: Studies in English 2010
CUMALIOĞLU EMRE Protection of Personality in European Countries A Comperative Study Valencia University 2013
CUMALIOĞLU EMRE Protectıon of Civil Rights in European law - A Comparative Perspective Protectıon of Civil Rights in European law - A Comparative Perspective 2013
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GEYİKLER FATMA TÜBA,CUMALIOĞLU EMRE IDEA English Studies ( 318 - 323 ) Cambridge Scholars Publishing 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 573-610. TR DİZİN 2017
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4(7), 105-128. TR DİZİN 2016
CUMALIOĞLU EMRE Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu Türk Medeni Kanunu nun 40 Maddesi Anayasa ya Aykırı mıdır İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15(2), 439-464. TR DİZİN 2016
CUMALIOĞLU EMRE Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(115-116), 47-70. TR DİZİN 2014
CUMALIOĞLU EMRE 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları Terazi Hukuk Dergisi, 9(), 20-29. TR DİZİN 2014
CUMALIOĞLU EMRE,Erverdi Zeynep Türk Borçlar Kanunu nun Yayım Sözleşmesi İlişkin Hükümleri İle Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler Prof.Dr.Mustafa Dural’a Armağan, (), 389-413. Endekste taranmıyor 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı Journal of Yasar University - Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e ARMAĞAN, 8(), 735-784. TR DİZİN 2013
CUMALIOĞLU EMRE Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 431-448. TR DİZİN 2008
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 65-98. TR DİZİN 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
CUMALIOĞLU EMRE Kişinin Korunması Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (Sözlü Sunum) İzmir Medeni Hukuk Günleri II Aile Hukuku Sempozyumu 2018
CUMALIOĞLU EMRE Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması (Sözlü Sunum) İzmir Barosu “Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli 2015
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesi Aşkın Zarar İlişkisi (Sözlü Sunum) Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu 2014
CUMALIOĞLU EMRE Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları (Sözlü Sunum) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2014
CUMALIOĞLU EMRE Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı (Sözlü Sunum) Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları 2014
ERTAŞ ŞEREF,CUMALIOĞLU EMRE Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra (Sözlü Sunum) Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri 2012
CUMALIOĞLU EMRE,Uçkan Mertkan Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) Hayvan Hakları Sempoyumu 2010
CUMALIOĞLU EMRE Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı (Davetli Konuşmacı) Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları 2014
CUMALIOĞLU EMRE,Tıkız Dilek Hak ve Hayvan (Sözlü Sunum) 2. Hayvan Hakları Sempozyumu 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri (Sözlü Sunum) Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu 2013
CUMALIOĞLU EMRE Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları (Sözlü Sunum) Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
CUMALIOĞLU EMRE Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında Bilimsel Temyiz, 1(2), 186-186. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Kitap Tanıtımı: Hayvanlar çok mutlu çünkü artık onların haklarını koruyan bir hukuk kitabı var! – Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku – Prof.Dr.Şeref ERTAŞ Bilimsel Temyiz, 1(1), 186-187. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı Bilimsel Temyiz, (), 0-0. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satışına İlişkin Bazı Değişiklik ve Yenilikler Hukuk Düzlemi, (4-5), 9-10. 2012
Diğerleri
CUMALIOĞLU EMRE TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal On İki Levha Yayıncılık 2019
CUMALIOĞLU EMRE Yayım Sözleşmesi Oniki Levha 2018
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTÇU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTCU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTCU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,SERDAR İLKNUR,ACABEY MEHMET BEŞİR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
ERTAŞ ŞEREF,CUMALIOĞLU EMRE Yanıtlı Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Barış Yayınları 2014
ZEVKLİLER AYDIN,ERTAŞ ŞEREF,HAVUTCU AYŞE,AYDOĞDU MURAT,CUMALIOĞLU EMRE Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler Barış Yayınları 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesi Turhan 2011

9. İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Barosu

2007 - 2010

İstanbul Barosu

2003 - 2007

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

FİKRİ HAKLAR (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

KİRA HUKUKU (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ESER SÖZLEŞMESİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

Aile Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 5

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Aile Hukuku (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Eşya Hukuku I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Eşya Hukuku II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Satış Sözleşmeleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR