Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Emre Cumalıoğlu

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

Assoc. Prof. Dr. Emre Cumalıoğlu, Emre Cumalıoğlu had his BA degrees from İstanbul Bilgi University Law Faculty and his LL.M. degree from the same university with thesis on “Publishing Agreements”. After working as an attorney at law at some companies and law offices in İstanbul and İzmir, he attended to the Ph.D. Programme on Private Law in the Social Sciences Institute of Dokuz Eylül University. In 2010 he had his Ph.D. title with his doctorate thesis on “Contracts of Common Carriage by Sea”. As Hes been granted a post doctoral scholarship, he made research at the Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne. In 2019 he had the "Associate Prof" title. His special research areas are: law of contracts, law of persons and intellectual property law.

  • Email emre.cumalioglu@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8674  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Thesis Name: Kırkambar Sözleşmesi (2010)
Thesis Advisor: HURİYE KUBİLAY
2005 - 2010

Master

HUKUK (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Yayım sözleşmesi (2005)
Thesis Advisor: ALİ NECİP ORTAN
2002 - 2005

Bachelor

HUKUK PR. (TAM BURSLU) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (TAM BURSLU)/
1997 - 2002

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2020 -

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2010 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2008 - 2010

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2007 - 2008

Thesis Superviser

Master Thesis
GÜNEY YILMAZ FSEK bakımından video oyunlarının eser niteliği Yaşar Üniversitesi 2020
BEGÜM İLÇAYTO Deniz yolu ile konteyner içinde taşınan eşyanın Türkiye gümrük bölgesine getirilmesi ve taşıyanın hakimiyetinin sona ermesi Yaşar Üniversitesi 2019
AYŞIN AKYARLI SAVATLI Patent hakkının tüketilmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ONUR ALTINKAN Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinde 3. kişinin hukuki durumu Yaşar Üniversitesi 2015
TUĞBA AKDEMİR KAMALI Bilgisayar programlarındaki değişikliklerin Fikrî Hukuk kapsamında değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2014
PhD Thesis

Publications

7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
CUMALIOĞLU EMRE Youtube Sözleşmesindeki, İçeriğe İlişkin Lisans Devri Hükümlerinin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
CUMALIOĞLU EMRE Yeni Teknolojik, Sosyal gelişmeler ve Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılmasına İlişkin Hükümler 4. Uluslararsı Hukuk Konferansı 2018
CUMALIOĞLU EMRE Some Questions on Authorship and Copyrights on Immoral and Obscene Works, International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation 2017
CUMALIOĞLU EMRE A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts Swiss Institute of Comparative Law 2014
Geyikler Tuba,CUMALIOĞLU EMRE The Notion of Justice in The Merchant of Venice 5th International IDEA Conference: Studies in English 2010
CUMALIOĞLU EMRE Protectıon of Civil Rights in European law - A Comparative Perspective Protectıon of Civil Rights in European law - A Comparative Perspective 2013
7.4 Books & Book Chapters International
GEYİKLER FATMA TÜBA,CUMALIOĞLU EMRE IDEA English Studies Chapter:The Notion of Justice in The Merchant of Venice Page (318-323) Chapter Cambridge Scholars Publishing 2011
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(), 573-610. TR DİZİN 2017
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4(7), 105-128. TR DİZİN 2016
CUMALIOĞLU EMRE Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu Türk Medeni Kanunu nun 40 Maddesi Anayasa ya Aykırı mıdır İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15(2), 439-464. TR DİZİN 2016
CUMALIOĞLU EMRE Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(115-116), 47-70. TR DİZİN 2014
CUMALIOĞLU EMRE 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları Terazi Hukuk Dergisi, 9(), 20-29. TR DİZİN 2014
CUMALIOĞLU EMRE,Erverdi Zeynep Türk Borçlar Kanunu nun Yayım Sözleşmesi İlişkin Hükümleri İle Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler Prof.Dr.Mustafa Dural’a Armağan, (), 389-413. Endekste taranmıyor 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı Journal of Yasar University - Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e ARMAĞAN, 8(), 735-784. TR DİZİN 2013
CUMALIOĞLU EMRE Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 431-448. TR DİZİN 2008
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 65-98. TR DİZİN 2008
7.6 Published Conference Proceedings National
CUMALIOĞLU EMRE Kişinin Korunması Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması (Sözlü Sunum) İzmir Medeni Hukuk Günleri II Aile Hukuku Sempozyumu 2018
CUMALIOĞLU EMRE Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması (Sözlü Sunum) İzmir Barosu “Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli 2015
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesi Aşkın Zarar İlişkisi (Sözlü Sunum) Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu 2014
CUMALIOĞLU EMRE Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları (Sözlü Sunum) Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2014
ERTAŞ ŞEREF,CUMALIOĞLU EMRE Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra (Sözlü Sunum) Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri 2012
CUMALIOĞLU EMRE,Uçkan Mertkan Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) Hayvan Hakları Sempoyumu 2010
CUMALIOĞLU EMRE Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı (Davetli Konuşmacı) Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları 2014
CUMALIOĞLU EMRE,Tıkız Dilek Hak ve Hayvan (Sözlü Sunum) 2. Hayvan Hakları Sempozyumu 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri (Sözlü Sunum) Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu 2013
CUMALIOĞLU EMRE Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları (Sözlü Sunum) Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı 2014
7.7 Other Publications
Journals
CUMALIOĞLU EMRE Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı Hakkında Bilimsel Temyiz, 1(2), 186-186. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Kitap Tanıtımı: Hayvanlar çok mutlu çünkü artık onların haklarını koruyan bir hukuk kitabı var! – Çevre Hukuku ve Hayvan Hakları Hukuku – Prof.Dr.Şeref ERTAŞ Bilimsel Temyiz, 1(1), 186-187. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı Bilimsel Temyiz, (), 0-0. 2012
CUMALIOĞLU EMRE Yeni Türk Borçlar Kanununda Taşınır Satışına İlişkin Bazı Değişiklik ve Yenilikler Hukuk Düzlemi, (4-5), 9-10. 2012
Others
CUMALIOĞLU EMRE Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu Chapter:COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi Chapter Oniki Levha 2020
CUMALIOĞLU EMRE COVID-19 SALGINININ HUKUKÎ BOYUTU Chapter:COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri Chapter Oniki Levha 2020
CUMALIOĞLU EMRE Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu Chapter:COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def’i Bakımından Değerlendirmesi Chapter Oniki Levha 2020
CUMALIOĞLU EMRE TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal On İki Levha Yayıncılık 2019
CUMALIOĞLU EMRE Yayım Sözleşmesi Oniki Levha 2018
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTÇU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTCU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan Kitabevi 2017
ERTAŞ ŞEREF,CUMALIOĞLU EMRE Yanıtlı Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Barış Yayınları 2014
ZEVKLİLER AYDIN,ERTAŞ ŞEREF,HAVUTCU AYŞE,AYDOĞDU MURAT,CUMALIOĞLU EMRE Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Borç İlişkileri Ana İlkeler Barış Yayınları 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesi Turhan 2011
Non-academic Experience
Avukat Avukat Diğer 2003 2007

Administrative Duties

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

Membership in Scientific and Professional Organizations

İzmir Barosu

2007 - 2010

İstanbul Barosu

2003 - 2007

Courses

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (2019-2020)

Weekly Hour : 4

ESER SÖZLEŞMESİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

FİKRİ HAKLAR (2019-2020)

Weekly Hour : 2

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (2019-2020)

Weekly Hour : 4

EUROPEAN CONTRACT LAW (2019-2020)

Weekly Hour : 4

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (2018-2019)

Weekly Hour : 8

FİKRİ HAKLAR (2018-2019)

Weekly Hour : 2

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (2018-2019)

Weekly Hour : 8

HUKUK VE EDEBİYAT (2018-2019)

Weekly Hour : 2

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (2017-2018)

Weekly Hour : 4

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II (2017-2018)

Weekly Hour : 4

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU (2017-2018)

Weekly Hour : 3

KİRA HUKUKU (2017-2018)

Weekly Hour : 3

ESER SÖZLEŞMESİ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR