Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Emre Cumalıoğlu

Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Kısa Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr.Emre Cumalıoğlu – Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı – Dekan Yardımcısı – Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde burslu olarak hukuk lisans ve yine aynı Üniversite’de “Yayım Sözleşmesi” başlıklı tezi ile hukuk yüksek lisans öğrenimini tamamladı. İstanbul ve İzmir’de bazı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktorası’na başladı. 2010 yılında “Kırkambar Sözleşmesi” başlıklı tezi ile “Doktor” ünvanını aldı. Kazandığı doktora sonrası araştırma bursu ile bir süre Lozanda, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsünde araştırmalar yaptı. Yaşar Üniversitesi’nde 2007 yılında çalışmaya başlayan ve 2010 yılında Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsüne Yardımcı Doçent olarak atanan Cumalıoğlu, halen bu kürsüde çalışmakta olup; Medeni Hukuk ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında dersler vermektedir. Çalışma alanları, özellikle, sözleşmeler hukuku, kişiler hukuku, fikir ve sanat eserleri hukukudur. emre.cumalioglu@yasar.edu.tr

  • Eposta emre.cumalioglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8674  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Kırkambar Sözleşmesi (2010)
Tez Danışmanı: PROF. DR. HURİYE KUBİLAY
2005 - 2010

Yüksek Lisans

HUKUK (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Yayım Sözleşmesi (2005)
Tez Danışmanı: ALİ NECİP ORTAN
2002 - 2005

Lisans

/ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk/Hukuk/Hukuk
1997 - 2002

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞIN AKYARLI SAVATLI Patent hakkının tüketilmesi Yaşar Üniversitesi 2016
ONUR ALTINKAN Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin temerrüdü halinde 3. kişinin hukuki durumu Yaşar Üniversitesi 2015
TUĞBA AKDEMİR KAMALI Bilgisayar programlarındaki değişikliklerin Fikrî Hukuk kapsamında değerlendirilmesi Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
CUMALIOĞLU EMRE Yeni Teknolojik, Sosyal gelişmeler ve Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılmasına İlişkin Hükümler 4. Uluslararsı Hukuk Konferansı 2018
CUMALIOĞLU EMRE Some Questions on Authorship and Copyrights on Immoral and Obscene Works, International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation 2017
CUMALIOĞLU EMRE A Comparative Study on Anticipatory Breach of Contracts Swiss Institute of Comparative Law 2014
CUMALIOĞLU EMRE Protection of Personality in European Countries A Comperative Study Valencia University
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. Ulakbim 2018
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesinin Konusunun ve Kapsamının Sınırları Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4(7), 105-128. ULAKBİM 2016
CUMALIOĞLU EMRE Transseksüellerin Sicil Cinsiyetini Değiştirmelerinde Kısırlık ve Ameliyat Zorunluluğu Türk Medeni Kanunu nun 40 Maddesi Anayasa ya Aykırı mıdır İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15(2), 0-0. ULAKBİM 2016
CUMALIOĞLU EMRE Konusu Ahlaka Aykırı Fikir veya Sanat Eseri Olan Sözleşmelerin Geçerliliği Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. Ulakbim 2014
CUMALIOĞLU EMRE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları Terazi Hukuk Derrgisi, (), 0-0. Ulakbim 2014
CUMALIOĞLU EMRE, ERVERDİ ZEYNEP Türk Borçlar Kanunu nun Yayım Sözleşmesi İlişkin Hükümleri İle Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yenilikler Prof.Dr.Mustafa Dural'a Armağan, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kişisel Bir Değer Olarak Arkeolojik Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı Journal of Yasar University Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER'e ARMAĞAN, (), 0-0. x 2013
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. Ulakbim 2010
CUMALIOĞLU EMRE Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. Ulakbim 2008
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
CUMALIOĞLU EMRE Kişinin Korunması Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması İzmir Medeni Hukuk Günleri II Aile Hukuku Sempozyumu 2018
CUMALIOĞLU EMRE Sosyal Medya ve Kişiliğin Korunması İzmir Barosu “Sosyal Medyada Suç Kavramı ve Kişilik Hakları Paneli 2015
CUMALIOĞLU EMRE İbra Sözleşmesi Aşkın Zarar İlişkisi Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu 2014
CUMALIOĞLU EMRE Ayıplı Maldan Sorumluluğun Koşulları Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Tüketici Hukuku Sempozyumu 2014
CUMALIOĞLU EMRE Buluntu Üzerinde Bilimsel Yayım Hakkı Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Konferansları 2014
CUMALIOĞLU EMRE Tenkis Davası ve Tenkiste Sıra Miras Hukukunda Tenkis-Saklı Pay Semineri
CUMALIOĞLU EMRE Ev ve Süs Hayvanlarının Konuttan Tahliyesine Dair Bir Değerlendirme Hayvan Hakları Sempoyumu
Cumalıoğlu. Emre, Tıkız Dilek Hak ve Hayvan 2. Hayvan Hakları Sempozyumu
CUMALIOĞLU EMRE Kistik Ekinokokkozla Mücadelede Hukuki Çözüm Önerileri Kistik Ekinokokkoz Sempozyumu
CUMALIOĞLU EMRE Arkeologların Mesleki Çalışmalarından Doğan Bazı Hakları Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
CUMALIOĞLU EMRE Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı Bilimsel Temyiz, (), 0-0. 2012
Diğerleri
CUMALIOĞLU EMRE Yayım Sözleşmesi Oniki Levha 2018
ZEVKLİLER AYDIN,HAVUTCU AYŞE,ALBAŞ HAKAN,ACABEY MEHMET BEŞİR,SERDAR İLKNUR,GÜRPINAR DAMLA,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Turhan 2017
ERTAŞ ŞEREF,CUMALIOĞLU EMRE Medeni Hukuk Temel Kavramlar Kişiler Hukuku Aile Hukuku Pratik Çalışmalar Barış 2016
Zevkliler, Cumalıoğlu Borçlar Hukuku Barış 2014
CUMALIOĞLU EMRE Kırkambar Sözleşmesi Turhan 2011

9. İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2013

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İstanbul Barosu

2003 - 2005

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR