Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Ebru Saygılı

Faculty of Business /

Short CV

Assist. Prof. Dr. Ebru E. Saygılı is a graduate of İzmir American Collegiate Institute. She received her BA and MA degrees from Dokuz Eylül University and Phd from Celal Bayar University. After completing Banking School Training in Ziraat Bank in 1995, she started her professional life as capital markets dealer. She has working experience of 9 years in different Turkish banks. Also, she is a CPA under Turkish regulations. Dr. Saygılı joined Yaşar University Vocational School, as a lecturer, in 2007. She continued her academic career as Assistant Professor in Department of International Trade and Finance since 2012. She received associated professorship from the Council of Higher Education in 2018. Her lecturing and research interests are Financial Accounting, Financial Markets, Auditing, Banking, Corporate Governance and Corporate Reporting. She visited London School of Economics (LSE) as a visiting researcher and Szent Istvan University as a visiting lecturer.

  • Email ebru.esendemir@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8955  

Education

Phd

/ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI
Thesis Name: Bağımsız denetim kalitesi ile ilgili yeni yaklaşımlar ve İzmir ilinde yeminli mali müşavirlere yönelik bir araştırma (2011)
Thesis Advisor: SEMRA ÖNCÜ
2006 - 2011

Master

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Konaklama işletmeleri yöneticilerinin toplam kalite yönetimi algıları üzerine bir araştırma ve Bodrum ilçesi örneği (2002)
Thesis Advisor: İLHAN BÖLÜKOĞLU
1998 - 2002

Bachelor

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
1990 - 1994

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2020 -

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2016 - 2020

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2012 - 2016

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2012

Thesis Superviser

Master Thesis
SEZGİ PEKER Mobil bankacılığın benimsenmesini etkileyen faktörlerin analizi Yaşar Üniversitesi 2020
PELİN MENGİ TFRS 9 finansal araçlar standardı'nın finansal tablolara ve finansal sisteme etkisi Yaşar Üniversitesi 2019
DENİZ ERGİNER Halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik raporları analizi: Borsa İstanbul'da bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2019
BELGİN ŞENSOY Ege Bölgesi'nde ihracat hacmini artırmaya yönelik uygulamalar: Kuru meyve ihracatçılarına yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
ELİF ÜYE Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde sürdürülebilirlik uygulamaları: İzmir iline yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
MELİKE KILIÇ Halka açık şirketlerde iş etiği kodları analizi Yaşar Üniversitesi 2018
YİĞİT ŞAHİN Finansal performans ile hisse senedi yatırımcı kararları arasındaki ilişki: BİST üzerine TOPSIS uygulaması Yaşar Üniversitesi 2017
GÖKHAN IŞIK An emprical study about credit rating for small and medium sized enterprises Yaşar Üniversitesi 2016
PhD Thesis
ŞERAFETTİN ARSLAN Kurumsal yönetim ilkeleri ile finansal performans arasındaki ilişki: BİST kurumsal yönetim endeksinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2018

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Corporate responsibilities and values in codes of ethics: an exploratory study of the Global Fortune companies European J. of International Management, (), 0-0. (SSCI) 2020
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,TARAN ALİNA Who dictates corporate governance practices in Turkey? The role of ownership structure for XKURY companies Turkish Studies, (), 1-23. (SSCI) 2019
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,GÖREN YARGI SEHER AN ANALYSIS OF SUSTAINABILITY DISCLOSURES OF TEXTILE AND APPAREL COMPANIES IN TURKEY TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 29(3), 189-196. (SCI-Expanded) 2019
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL A manufacturing oriented model for evaluating the satisfaction of workers Evidence from Turkey International Journal of Industrial Ergonomics, 54(), 73-82. (SSCI) 2016
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Patients’ Rights and Professional Conduct Issues in Hospitals’ Codes of Ethics International Journal of Human Rights in Healthcare, 13(3), 201-208. SCOPUS, ESCI 2020
GÖREN YARGI SEHER,SAYGILI EBRU COVID-19 OUTBREAK MEASURES AND PRACTICES ADOPTED IN THE TURKISH FINANCIAL MARKETS Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 6(6), 64-73. Diğer 2020
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,Erginer Deniz Halka Açık Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporları Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 239-261. TR DİZİN 2020
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,SARI FERİKA,SAYGILI EBRU A new holistic conceptual framework for sustainabilityoriented hospitality innovation with triple bottom line perspective Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(4), 0-0. SCOPUS, ESCI 2019
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,Işık Gökhan An Analysis of Factors Affecting Credit Scoring Performance in SMEs Ege Akademik Bakış, 19(2), 159-171. ESCI, Ulakbim 2019
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,KIROĞLU KILIÇ MELİKE HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE İŞ ETİĞİ KODLARI ANALİZİ Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 656-679. ULAKBİM 2019
SAYGILI EBRU,Şahin Yiğit FİNANSAL PERFORMANS İLE HİSSE SENEDİ YATIRIMCI KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE TOPSIS UYGULAMASI Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45. Diğer 2018
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,Kocakulah Mehmet End Users Perceptions of Critical Success Factors in ERP Applications International Journal of Enterprise Information Systems, 13(4), 58-75. ESCI, SCOPUS 2017
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Corporate Governance and Social Responsibility Issues in Code of Ethics World of Accounting Science, 19(2), 378-388. ULAKBİM 2017
ESENDEMİRLİ EBRU,ACAR ÖZEN ECE Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 2013 2014 Yılları Karşılaştırması World of Accounting Science, 18(), 625-671. ULAKBİM, EBSCO 2016
ESENDEMİRLİ EBRU,TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ALTUNTAŞ VURAL CEREN An Analysis of Interdepartmental Relations in Enterprise Resource Planning Implementation International Journal of Enterprise Information Systems, 11(3), 27-51. SCOPUS, ESCI 2015
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ESENDEMİR EBRU ERP Software Selection using IFS and GRA Methods Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 5(5), 363-370. DOAJ,Cabell, Ulrich's 2014
ESENDEMİRLİ EBRU A Comparative Analysis of Disclosures in Annual Reports Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(4), 414-424. Ebsco, UIrich, Proquest 2014
ESENDEMİR EBRU Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve YMM lere Yönelik Bir Çalışma World of Accounting Science, 15(2), 111-143. ULAKBİM, EBSCO 2014
ESENDEMİR EBRU Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemlerine Etkileri Journal of Yasar University, 6(25), 4268-4280. ULAKBİM, EBSCO 2012
ESENDEMİR EBRU Finansal Bilginin Güvenilirliği İle İlgili Bağımsız Denetimin Amacı ve Bağımsız Denetim Süreci ile İlgili Son Gelişmeler Journal of Yasar University, 6(23), 3890-3903. ULAKBİM, EBSCO 2011
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ESENDEMİRLİ EBRU,YEĞİNBOY YASEMİN TMS 37 Kapsamındaki Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile Şirket Karlılıkları İlişkisi Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Uygulama IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu 2014
ESENDEMİRLİ EBRU,YEĞİNBOY YASEMİN Comparative Analysis of Efficiency Measurement of Banks in the Turkish Banking System International Conference on Eurasian Economies 2014
HANSSEN GRAEME, ESENDEMİRLİ EBRU Technologies of Immersive 3D Education Methods Learning for the Future 2012; e-Learning 2012
ESENDEMİRLİ EBRU, GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bütünleşik Üretim Süreçlerinin ERP Destekli Muhasebe Bilgi Sistemlerine Etkisi 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 2012
7.4 Books & Book Chapters International
SAYGILI EBRU,ERCAN AHMET TUNCAY Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking Chapter:An Overview of International Fintech Instruments Using Innovation Diffusion Theory Adoption Strategies Page (46-66) Chapter IGI GLOBAL 2020
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK Enterprise Information Systems and the Digitalization of Business Functions Chapter:Contemporary Issues inEnterprise Information Systems:A Critical Review of CSFs inERP Implementations Page (120-136) Chapter IGI GLOBAL 2017
ESENDEMİRLİ EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK Corporate Governance An International Perspective Chapter:Transparency and Disclosure: Public Company Reporting and Corporate Inputs Page (117-140) Chapter SPRINGER 2014
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ESENDEMİR EBRU Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye deki Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 646-667. EBSCO 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
ESENDEMİRLİ EBRU, DEMİRKAN SENEM Kurumsal Yönetim Anlayışının Finansal Raporlamaya Etkileri Halka Açık Şirketlerin Derecelendirme Raporları Analizi () 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2013
Non-academic Experience
Akbank Uzman Diğer 2000 2003
Kentbank Uzman Diğer 1998 2000
Ziraat Bankası Uzman Diğer 1994 1998

Projects

Greenlog Green Logistics Project

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2014

Membership in Scientific and Professional Organizations

KALDER

2010 - 2013

TURMOB

2006 -

Courses

INTF 3471 Credit Risk and Financial Rating Analysis (2020-2021)

Weekly Hour : 3

FINC 5650 Phd Dissertation (2020-2021)

Weekly Hour : 2

INTF 3373 Banking Services and Operations (2020-2021)

Weekly Hour : 3

INTF 5565 Corporate Governance in Financial Markets (2020-2021)

Weekly Hour : 3

INTF 3375 Financial Statements Analysis (2020-2021)

Weekly Hour : 3

INTF 3000 STAJ (2020-2021)

Weekly Hour : 1

INTF 5550 Thesis (2020-2021)

Weekly Hour : 3

FINC 5657 Corporate Reporting in International Capital Markets (2019-2020)

Weekly Hour : 3

INTF 5565 Corporate Governance in Financial Markets (2019-2020)

Weekly Hour : 3

INTF 3373 Banking Services and Operations (2019-2020)

Weekly Hour : 3

INTF 3471 Credit Risk and Financial Rating Analysis (2019-2020)

Weekly Hour : 3

FINC 5650 Phd Dissertation (2019-2020)

Weekly Hour : 1

INTF 3000 STAJ (2019-2020)

Weekly Hour : 1

ULTF 550 TEZ (2019-2020)

Weekly Hour : 1

ULTF 560 Bitirme Projesi (2019-2020)

Weekly Hour : 1

INTF 3357 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (2019-2020)

Weekly Hour : 6

INTF 3368 Uluslararası Kurumsal Yönetim (2019-2020)

Weekly Hour : 3

FINC 5656 Contemporary Issues in Finance (2019-2020)

Weekly Hour : 3

INTF 3373 Banking Services and Operations (2018-2019)

Weekly Hour : 6

INTF 3471 Credit Risk and Financial Rating Analysis (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ULTF 5565 Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim (2018-2019)

Weekly Hour : 3

INTF 3357 Financial Markets and Institutions (2018-2019)

Weekly Hour : 6

INTF 3368 International Corporate Governance (2018-2019)

Weekly Hour : 3

INTF 3374 International Banking (2018-2019)

Weekly Hour : 3

INTF 3375 Financial Statements Analysis (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ULTF 550 TEZ (2018-2019)

Weekly Hour : 1

FINC 650 PHD DISSERTATION (2018-2019)

Weekly Hour : 1

INTF 3373 Banking Services and Operations (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INTF 3357 Financial Markets and Institutions (2017-2018)

Weekly Hour : 3

BUSN 201 Principles of Accounting I (2017-2018)

Weekly Hour : 3

ULTF 565 Finansal Piyasalarda Kurumsal Yönetim (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INTF 3374 International Banking (2017-2018)

Weekly Hour : 3

INTF 3368 International Corporate Governance (2017-2018)

Weekly Hour : 3

ULTF 550 TEZ (2017-2018)

Weekly Hour : 1

ULTF 560 BİTİRME PROJESİ (2017-2018)

Weekly Hour : 1

ISLT 650 TEZ (2017-2018)

Weekly Hour : 1

ULTF 5574 Uluslararası Bankacılık (2017-2018)

Weekly Hour : 1

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR