Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Ebru Esendemirli

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Ebru Esendemirli orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Celal Bayar Üniversitesi’nden almıştır. 1995 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulunu bitirdikten sonra İzmir Menkul Kıymetler Şubesinde Uzman olarak göreve başlamıştır. Farklı bankalarda çeşitli pozisyonlarda 9 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan Dr. Esendemirli aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, 2012 yılında Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde yardımcı doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. 2018 yılında Üniversitelerarası Kurul'dan doçentlik unvanı almıştır. Dr. Esendemirli finansal muhasebe, finansal piyasalar, bağımsız denetim, bankacılık, kurumsal raporlama ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermekte ayrıca bu alanlarda yayınlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır. Bu kapsamda London School of Economics’de (LSE) misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Szent Istvan Üniversitesi’nde ise misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8955  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI
Tez Adı: Bağımsız denetim kalitesi ile ilgili yeni yaklaşımlar ve İzmir ilinde yeminli mali müşavirlere yönelik bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: SEMRA ÖNCÜ
2006 - 2011

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Konaklama işletmeleri yöneticilerinin toplam kalite yönetimi algıları üzerine bir araştırma ve Bodrum ilçesi örneği (2002)
Tez Danışmanı: İLHAN BÖLÜKOĞLU
1998 - 2002

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
1990 - 1994

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2023 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2020 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2016 - 2020

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2012 - 2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2007 - 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BERKCAN DİNÇ An exploratory analysis of factors affecting online grocery shopping during covid-19 pandemic Yaşar Üniversitesi 2023
SEZGİ PEKER Mobil bankacılığın benimsenmesini etkileyen faktörlerin analizi Yaşar Üniversitesi 2020
PELİN MENGİ TFRS 9 finansal araçlar standardı'nın finansal tablolara ve finansal sisteme etkisi Yaşar Üniversitesi 2019
DENİZ ERGİNER Halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik raporları analizi: Borsa İstanbul'da bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2019
BELGİN ŞENSOY Ege Bölgesi'nde ihracat hacmini artırmaya yönelik uygulamalar: Kuru meyve ihracatçılarına yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
ELİF ÜYE Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde sürdürülebilirlik uygulamaları: İzmir iline yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2019
MELİKE KILIÇ Halka açık şirketlerde iş etiği kodları analizi Yaşar Üniversitesi 2018
YİĞİT ŞAHİN Finansal performans ile hisse senedi yatırımcı kararları arasındaki ilişki: BİST üzerine TOPSIS uygulaması Yaşar Üniversitesi 2017
GÖKHAN IŞIK An emprical study about credit rating for small and medium sized enterprises Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri
MELİH COŞKUN FINTECH IN TURKEY:AN ANALYSIS OF DIGITAL PAYMENTS ADOPTION OF BANK CUSTOMERS Yaşar Üniversitesi 2023
MELİH COŞKUN Fintech in Turkey: An analysis of digital payments adoption of bank customers Yaşar Üniversitesi 2023
ABDULRAOUV OLAWALE ALABİ Mobile and internet banking adoption: Evidence from Nigeria Yaşar Üniversitesi 2021
ŞERAFETTİN ARSLAN Kurumsal yönetim ilkeleri ile finansal performans arasındaki ilişki: BİST kurumsal yönetim endeksinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2018

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
SAYGILI EBRU, Üye Akcan Elif, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL An Exploratory Analysis of Sustainability Indicators in Turkish Small- and Medium-Sized Industrial Enterprises Sustainability, 15(3), 1-22. (SSCI) 2023
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Corporate responsibilities and values in codes of ethics: an exploratory study of the Global Fortune companies European J. of International Management, 18(1), 76-101. (SSCI) 2022
SAYGILI EBRU, ARSLAN ŞERAFETTİN, BİRKAN AYŞE ÖZDEN ESG practices and corporate financial performance: Evidence from BORSA ISTANBUL Borsa Istanbul Review, 22(3), 525-533. (SSCI) 2022
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,SARI FERİKA,SAYGILI EBRU A new holistic conceptual framework for sustainabilityoriented hospitality innovation with triple bottom line perspective Journal of Hospitality and Tourism Technology, 12(1), 39-57. (SSCI) 2021
SAYGILI ARIKAN TARIK, SAYGILI EBRU, TARAN ALİNA THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES ON FIRM-LEVEL FINANCIAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL XKURY COMPANIES Journal of Business Economics and Management, 22(4), 884-904. (SSCI) 2021
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,TARAN ALİNA Who dictates corporate governance practices in Turkey? The role of ownership structure for XKURY companies Turkish Studies, 21(3), 462-482. (SSCI) 2019
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,GÖREN YARGI SEHER AN ANALYSIS OF SUSTAINABILITY DISCLOSURES OF TEXTILE AND APPAREL COMPANIES IN TURKEY TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 29(3), 189-196. (SCI-Expanded) 2019
ÖZTÜRKOĞLU ÖMER,SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL A manufacturing oriented model for evaluating the satisfaction of workers Evidence from Turkey International Journal of Industrial Ergonomics, 54(), 73-82. (SSCI) 2016
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Coşkun Melih, SAYGILI EBRU, KARAHAN MEHMET OĞUZ Exploring Online Payment System Adoption Factors in the Age of COVID-19—Evidence from the Turkish Banking Industry International Journal of Financial Studies, 10(2), 1-27. ESCI, SCOPUS 2022
SAYGILI EBRU, Toros Füsun Covid-19 Döneminde BIST Metal Eşya ve Makine Endeksindeki Şirketlerin İnsan Kaynakları Uygulamaları Manas Journal of Social Studies, 11(4), 1560-1573. TR DİZİN 2022
SAYGILI ARIKAN TARIK, Geçim Miray, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL, SAYGILI EBRU Analysis of Corporate Governance and Financial Sustainability Using the TOPSIS Method International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 12(1), 433-459. ESCI 2022
Arslan Şerafettin, SAYGILI EBRU KURUMSAL YÖNETİM VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ: ULUSLARARASI LİTERATÜR TARAMASI (2000-2019) Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(3), 641-676. TR DİZİN 2022
Şensoy Belgin, SAYGILI EBRU, GÖREN YARGI SEHER Kuru meyve ihracatını etkileyen faktörlerin analizi: Ege Bölgesinde bir uygulama Akademik Ziraat Dergisi, 10(2), 331-339. TR DİZİN 2021
SAYGILI EBRU, GÖREN YARGI SEHER, MENGİ PELİN TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 371-391. TR DİZİN 2021
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Patients’ Rights and Professional Conduct Issues in Hospitals’ Codes of Ethics International Journal of Human Rights in Healthcare, 13(3), 201-208. SCOPUS, ESCI 2020
GÖREN YARGI SEHER,SAYGILI EBRU COVID-19 OUTBREAK MEASURES AND PRACTICES ADOPTED IN THE TURKISH FINANCIAL MARKETS Pearson Journal of Social Sciences and Humanities, 6(6), 64-73. Diğer 2020
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,Erginer Deniz Halka Açık Şirketlerin Sürdürülebilirlik Raporları Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 239-261. TR DİZİN 2020
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK,Işık Gökhan An Analysis of Factors Affecting Credit Scoring Performance in SMEs Ege Akademik Bakış, 19(2), 159-171. ESCI, Ulakbim 2019
SAYGILI EBRU,GÖREN YARGI SEHER,KIROĞLU KILIÇ MELİKE HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE İŞ ETİĞİ KODLARI ANALİZİ Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 656-679. ULAKBİM 2019
SAYGILI EBRU,Şahin Yiğit FİNANSAL PERFORMANS İLE HİSSE SENEDİ YATIRIMCI KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BIST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE TOPSIS UYGULAMASI Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 1(1), 16-45. Diğer 2018
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,Kocakulah Mehmet End Users Perceptions of Critical Success Factors in ERP Applications International Journal of Enterprise Information Systems, 13(4), 58-75. ESCI, SCOPUS 2017
SAYGILI EBRU,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Corporate Governance and Social Responsibility Issues in Code of Ethics World of Accounting Science, 19(2), 378-388. ULAKBİM 2017
ESENDEMİRLİ EBRU,ACAR ÖZEN ECE Finansal Performans ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi 2013 2014 Yılları Karşılaştırması World of Accounting Science, 18(), 625-671. ULAKBİM, EBSCO 2016
ESENDEMİRLİ EBRU,TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ALTUNTAŞ VURAL CEREN An Analysis of Interdepartmental Relations in Enterprise Resource Planning Implementation International Journal of Enterprise Information Systems, 11(3), 27-51. SCOPUS, ESCI 2015
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,ESENDEMİR EBRU ERP Software Selection using IFS and GRA Methods Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 5(5), 363-370. DOAJ,Cabell, Ulrich's 2014
ESENDEMİRLİ EBRU A Comparative Analysis of Disclosures in Annual Reports Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(4), 414-424. Ebsco, UIrich, Proquest 2014
ESENDEMİR EBRU Bağımsız Denetimde Kalite Kontrol ve YMM lere Yönelik Bir Çalışma World of Accounting Science, 15(2), 111-143. ULAKBİM, EBSCO 2014
ESENDEMİR EBRU Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemlerine Etkileri Journal of Yasar University, 6(25), 4268-4280. ULAKBİM, EBSCO 2012
ESENDEMİR EBRU Finansal Bilginin Güvenilirliği İle İlgili Bağımsız Denetimin Amacı ve Bağımsız Denetim Süreci ile İlgili Son Gelişmeler Journal of Yasar University, 6(23), 3890-3903. ULAKBİM, EBSCO 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ESENDEMİRLİ EBRU,YEĞİNBOY YASEMİN TMS 37 Kapsamındaki Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ile Şirket Karlılıkları İlişkisi Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlere Yönelik Bir Uygulama IV. Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu 2014
ESENDEMİRLİ EBRU,YEĞİNBOY YASEMİN Comparative Analysis of Efficiency Measurement of Banks in the Turkish Banking System International Conference on Eurasian Economies 2014
HANSSEN GRAEME, ESENDEMİRLİ EBRU Technologies of Immersive 3D Education Methods Learning for the Future 2012; e-Learning 2012
ESENDEMİRLİ EBRU, GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Bütünleşik Üretim Süreçlerinin ERP Destekli Muhasebe Bilgi Sistemlerine Etkisi 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu 2012
SAYGILI EBRU, Coşkun Melih, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Analysis of Factors Affecting Actual Usage of Online Payments Using Multicriteria Decision-Making Approach ADBI-SMU Conference on Digital Finance and Sustainability 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SAYGILI EBRU,ERCAN AHMET TUNCAY Innovative Strategies for Implementing FinTech in Banking Kitap Bölümü:An Overview of International Fintech Instruments Using Innovation Diffusion Theory Adoption Strategies Sayfa (46-66) Kitap Bölümü IGI GLOBAL 2020
SAYGILI EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK Enterprise Information Systems and the Digitalization of Business Functions Kitap Bölümü:Contemporary Issues inEnterprise Information Systems:A Critical Review of CSFs inERP Implementations Sayfa (120-136) Kitap Bölümü IGI GLOBAL 2017
ESENDEMİRLİ EBRU,SAYGILI ARIKAN TARIK Corporate Governance An International Perspective Kitap Bölümü:Transparency and Disclosure: Public Company Reporting and Corporate Inputs Sayfa (117-140) Kitap Bölümü SPRINGER 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Mengi Pelin, SAYGILI EBRU, GÖREN YARGI SEHER BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ FİNANSAL VARLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖLÇÜMÜNE ETKİSİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22), 1-19. TR DİZİN 2022
ESENDEMİR EBRU Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye deki Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 646-667. EBSCO 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ESENDEMİRLİ EBRU, DEMİRKAN SENEM Kurumsal Yönetim Anlayışının Finansal Raporlamaya Etkileri Halka Açık Şirketlerin Derecelendirme Raporları Analizi () 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Akbank Uzman 2000 2003
Kentbank Uzman 1998 2000
Ziraat Bankası Uzman 1994 1998

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2013

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2007 - 2014

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

KALDER

2010 - 2013

TURMOB

2006 -

Ege Finans Derneği

2015 -

Ödüller

Başarılı Araştırmacı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2022

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTF 3373 Banking Services and Operations (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

INTF 5565 Corporate Governance in Financial Markets (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

FINC 5657 Corporate Reporting in International Capital Markets (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INTF 5550 Thesis (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INTF 3000 Staj (2022-2023)

Haftalık Saati : 1

INTF 3368 International Corporate Governance (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

INTF 3357 Financial Markets and Institutions (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

INTF 3374 International Banking (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

FINC 5656 Contemporary Issues in Finance (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

FINC 5699 Doktora Tezi (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

INTF 3000 Staj (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

INTF 3373 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

INTF 3471 Kredi Riski ve Finansal Derecelendirme Analizi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

INTF 5550 Yüksek Lisans Tezi (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

INTF 3357 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

INTF 3368 Uluslararası Kurumsal Yönetim (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

INTF 3374 Uluslararası Bankacılık (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

INTF 3471 Credit Risk and Financial Rating Analysis (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

FINC 5650 Phd Dissertation (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

INTF 3373 Banking Services and Operations (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 5565 Corporate Governance in Financial Markets (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3375 Financial Statements Analysis (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3000 STAJ (2020-2021)

Haftalık Saati : 1

INTF 5550 Thesis (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3374 International Banking (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

FINC 5656 Contemporary Issues in Finance (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3357 Financial Markets and Institutions (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3368 International Corporate Governance (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR