Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Yarkın Üstünes

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2009 yılında Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden, 2013 yılında "Geleneksel Türk Evlerindeki Dolap Ünitelerinin Kula Özelinde İrdelenmesi" konu başlıklı teziyle Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2011 yılında rektörlük tarafından "Başarılı Mezun Ödülü" almış, aynı yıldan itibaren Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans Entegre Tasarım Stüdyoları, Tarihi Çevrelerin Korunması, Batı-Dışı Geleneksel İç Mimarlık gibi pek çok derste araştırma/öğretim asistanı olarak görev almaktadır. Araştırma alanları arasında Geleneksel Türk Evleri, tarihi yapılar, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve renovasyonları bulunmakta, RITM (restoration, interventation, transformation, modification) araştırma grubuyla birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eposta yarkin.ustunes@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8164  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
2016 - -

Yüksek Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Tez Adı: ROOM CABINETS IN TRADITIONAL TURKISH HOUSES: CASE STUDY OF KULA (2013)
Tez Danışmanı: ELTAF TAYFUN TANER
2009 - 2013

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2004 - 2009

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2011

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ÜSTÜNES YARKIN,DURMUŞLAR FEYZA,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL Tire’nin Tarihi Ticari Yapıları: Bedesten, Hanlar, Arasta, Çarşı ULUSLARARASI KÜÇÜK MENDERES ARAŞTIRMALARI VE TİRE TARİHİ SEMPOZYUMU 2018
ÜSTÜNES YARKIN,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,KORUMAZ MUSTAFA,GÜLEÇ KORUMAZ SAADET ARMAĞAN Tarihi Tire Bedesten Yapısının Restorasyonu ve Yeniden İşlevlendirilmesi 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures 2017
GÜLEÇ KORUMAZ SAADET ARMAĞAN,KORUMAZ MUSTAFA,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,ÜSTÜNES YARKIN Sokak Sağlıklaştırma Projeleri ve İçeriklerine Yönelik Akşehir Örneğinde Değerlendirmeler 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures 2017
KORUMAZ MUSTAFA,GÜLEÇ KORUMAZ SAADET ARMAĞAN,SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,ÜSTÜNES YARKIN Yeniden İşlevlendirme Projelerinde Dokümantasyon ve Güçlendirme: Sille Subaşı Hamamı 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures 2017
SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,KORUMAZ MUSTAFA,GÜLEÇ KORUMAZ SAADET ARMAĞAN,ÜSTÜNES YARKIN 3B Lazer Tarayıcı Sistemleri İle Taşınmaz Kültür Varlıklarının Belgelenmesinde Karşılaşılan Sorunların Tespit Edilmesi 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures 2017
SARIYILDIZ İKBAL SEVİL,KORUMAZ MUSTAFA,GÜLEÇ KORUMAZ SAADET ARMAĞAN,ÜSTÜNES YARKIN Tire Alaeddin Sultan Zaviyesi’nin 3B. Lazer Tarama Teknolojisi İle Hazırlanan Restorasyon Projesi Önerisi 6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures 2017
ÜSTÜNES YARKIN,DURSUN ONUR Optimizing Wall Insulation Material Parameters in Renovation Projects using NSGA II IEEE World Congress on Computational Intelligence WCCI 2016 2016
ÜSTÜNES YARKIN,PAYKOÇ EDA,BALLİCE GÜLNUR Re-Thinking on the Transformation of İzmir Harbour District DEU International Art & Design Congress 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÜSTÜNES YARKIN Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII Poster Sunuşları Do Co Mo Mo DOCOMOMO XII_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2016
ÜSTÜNES YARKIN,DURSUN ONUR Tarihi Binaların Yenileme Projeleri için Kullanılan Duvar Yalıtım Malzeme Parametrelerinin NSGA II Algoritması ile Optimizasyonu YAEM YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ 2016
ÜSTÜNES YARKIN Lockers and Storage Units in Traditional Turkish Houses INAR452/Batı Dışı Geleneksel İç Mimarlık 2016
ÜSTÜNES YARKIN Traditional Turkish Houses and Interiors with Furnitures INAR452/Batı Dışı Geleneksel İç Mimarlık 2015
ÜSTÜNES YARKIN Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X Poster Sunuşları Do Co Mo Mo DOCOMOMO XI_Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 2014
ÜSTÜNES YARKIN,PAYKOÇ EDA TOKİ Projelerinin İzmir Kent Kimliğine Etkisi İTÜ Kentlerin Geleceği Kolokyumu 2014
ÜSTÜNES YARKIN Traditional Turkish Houses in Anatolia INAR 452 - Nonwestern Traditional Interior Architecture 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
Taddonio Sergio,AYDENİZ NAĞME EBRU,ÜSTÜNES YARKIN İzmir Alsancak Bölgesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Silo Yapısı İçinBir İşlevsel Dönüşüm Önerisi İçmimar, (47), 76-81. 2016

8. Projeler

Kültürel Miras Belgelemesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Kültürel Miras Belgelemesinde Yersel Lazer Tarama Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROJESİ

Analysis of Residential Buildings between 1930 1980 in İzmir in terms of Continuity of Urban Memory

ARAŞTIRMA PROJESİ

İZKA Destekli Selçuk Kent Belleği Merkezi Müzesi Projesi

Kalkınma Bakanlığı

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İçmimarlar Odası

2012 -

11. Ödüller

Tire Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

MAHALLİ İDARELER / TÜRKİYE
2018

Mimarlık Fakültesi Başarılı Mezun Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Yüksek Lisans Eğitim Bursu

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INAR 113-İç Mimarlık İletişim Teknikleri I (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

INAR 121-İç Mimarlığa Giriş I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 221-Tasarım Tarihi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 222-Tasarım Tarihi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 122-Sanat ve Kültür Tarihi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 470-Profesyonel Pratikler (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INAR 410 (420)-Entegre Tasarım Stüdyosu (Adaptive Reuse) (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 511- İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II (Adaptive Reuse) (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INAR 320 (310)-Entegre Tasarım Stüdyosu (Adaptive Reuse) (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INAR 512-İç Mekan Tasarım Stüdyosu (Adaptive Reuse) (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INAR 452-Batı Dışı Geleneksel İç Mekanı (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR