Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Emin Selahattin Umdu

Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Temelde deneyimlerim, fikirden seri üretime kadar bir ürün geliştirme adımlarını içeriyor. Bunlar, akademik araştırma ve özel sektör deneyimi olmak üzere iki ana yönü içermektedir. Akademik araştırmam ve uygulamalı ve ortak çalışmamın önemli bir kısmı, başta enerji ve malzeme sentezi olmak üzere çeşitli uygulamalar için malzeme sentezine yöneliktir. Şu anda daha çok enerji depolama uygulamaları endüstriyel simbiyoz üzerine odaklanmış durumdayım. Özel sektör deneyimim çoğunlukla malzeme tasarımı, ürün geliştirme, patentleme ve süreç tasarımıdır. Bu çalışmalar sırasında sadece Ar-Ge faaliyetlerinde değil, bir projenin belki de en hayati parçası olan; finansman ve yönetimi de içermektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8271  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2008 - 2012

Yüksek Lisans

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2006 - 2008

Lisans

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1999 - 2005

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2021 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017 - 2021

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016 - 2019

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Tohoku University / Mühendislik / Kimya Mühendisliği
2012 - 2014

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
FULYA ÖZBEY The effect of microalgae on indoor co2 levelan experiment in an office of yasar university Yaşar Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BİLİR LEVENT, YILDIRIM NURDAN, KAHRAMAN İLKER, UMDU EMİN SELAHATTİN Optimization of microalgae panel bioreactor thermal transmission property for building façade applications Energy and Buildings, 175(), 0-0. (SSCI) 2018
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
UMDU EMİN SELAHATTİN Bio-Based Materials and Biotechnologies for Eco-Efficient Construction Kitap Bölümü:Building integrated photobioreactor Sayfa (-) Kitap Bölümü Elsevier 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAHRAMAN İLKER, UMDU EMİN SELAHATTİN, KARAGÜLER MUSTAFA ERKAN Methodological approach for performance assessment of historical buildings based on seismic, energy and cost performance: A Mediterranean case JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, 31(), 0-0. SCI 2020
UMDU EMİN SELAHATTİN, ŞEKER EROL Transesterification of sunflower oil on single step sol\u2013gel made Al2O3 supported CaO catalysts: Effect of basic strength and basicity on turnover frequency Bioresource Technology, 106(), 0-0. SSCI 2012
ŞEKER EROL, UMDU EMİN SELAHATTİN, TUNÇER MERT Transesterification of Nannochloropsis oculata microalga\u2019s lipid to biodiesel on Al2O3 supported CaO and MgO catalysts Bioresource Technology, 100(), 0-0. SSCI 2009
Üniversite Dışı Deneyim
Unda Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2016 2021
Fermat Dental Kimyasallar Proje Yöneticisi 2015 2016
Fermat Dental Kimyasallar Arge Mühendisi 2011 2012

Projeler

ENERJİ SANTRALLERİNDE YÜKSEK SICAKLIK ISI DEPOLAMA SİSTEMİ

TÜBİTAK PROJESİ

ENERJİ SANTRALLERİNDE YÜKSEK SICAKLIK ISI DEPOLAMA SİSTEMİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Otomotiv Sanayi için Isıl İşleme Uygun Cam Emaye Kaplama Projesi

TÜBİTAK PROJESİ

REÇİNE KATALİZÖRLER ÜZERİNDE ENDÜSTRİYEL KOLOİDAL SİLİKA YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİTİRLMESİ VE PİLOT DENEMELERİ

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Yüksek Sıcaklık Isı Depolama Sistemi Modellenmesi Ve Analizi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Aktivİz; Akıllı Sistemler ile Aktif Yaş Alma İzmir

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Enerji Performans Sertifikası eğitmeni ve uzman eğitim etkinlikleri için eğitim müfredatının ve materyallerinin detaylandırılması çalışması

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Neredeyse Sıfır Enerji Binalar (Nzeb) Projesi

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Mikroalg Panel Reaktör Prototiplerinin Geliştirilmesi ve Bina Fasatında Kullanımı için Tasarım Parametrelerinin İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

İyon Değiştirici Reçineler ile Biyodizel Üretimi için Yeni Rejenerasyon Yöntemleri

Diğer (Uluslararası)

Dişçilik Uygulamaları için Metil Metakrilat Glisidil Metakrilat Dimer Sistemler

Özel Kuruluşlar

Dişçilik Uygulamaları için Yeni Epoxy Akrilatlar

Özel Kuruluşlar

Foto-sertleşebilir Akrilik Malzemeler

Özel Kuruluşlar

Kitosan Temelli Biyouyumlu Emülgatör Üretimi, Karakterizasyonu ve Lipit Dağılım Kinetiği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

TÜBİTAK PROJESİ

Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Enerji Analizi

Özel Kuruluşlar

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Mühendislik Kimyası ve Malzeme Bilimi (2020-2021)

Haftalık Saati : 5

Genel Kimya (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İnşaat Malzemeleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Biyoenerji Sistemleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Hidrojen Enerjisi Ve Yakıt Hücresi Sistemleri (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR