Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Nur Karaman Kabadurmuş

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr Fatma Nur Karaman Kabadurmuş – İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü - İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği, Ekonomi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Southern Illinois University Carbondale, Department of Economics bölümünde Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012-2013 yılları arasında Kalamazoo Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2013 yılında Yaşar Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Ekonomi Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Koordinatörü ve Staj Komisyonu üyesidir. Halen Yaşar Üniversitesi İşetme Fakültesi / Ekonomi bölümü öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Dr. Karaman, yenilik ekonomisi, kalkınma ekonomisi ve uluslararası iktisat konularında çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8943  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Southern Illinois University
Ekonomi
Tez Adı: A theoretical and empirical study of product quality in Turkey: The roles of competition, credits and trade policies (2012)
Tez Danışmanı: Sajal Lahiri
2008 - 2012

Yüksek Lisans

İKTİSAT (YL) (TEZLİ) / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Türkiye’xxnin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’xxnin statik etkileri (2006)
Tez Danışmanı: NEDİME LERZAN ÖZKALE
2004 - 2006

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
2001 - 2004

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2013 -

YARDIMCI DOÇENT

Kalamazoo College / / Economics and Business
2012 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Southern Illinois University Carbondale / / Economics
2008 - 2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2005 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BURAKHAN İLTER Türkiye'de e-ticareti belirleyen faktörler Yaşar Üniversitesi 2020
ÖZGE ESNAFOĞLU Küresel krizin Türk gıda sektörü ticaretine etkileri Yaşar Üniversitesi 2020
Yağız Yangal ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Innovation Challenges in South Asia: Evidence from Bangladesh, Pakistan and India Journal of South Asian Development, 16(1), 1-30. (SSCI) 2021
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR,Sylwester Kevin Corruption and Innovation: The Importance of Competition International Journal of Emerging Markets, (), 1-23. (SSCI) 2021
Özdemir Hülya, Tosun Selma, KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, ÖZDEMİR DURMUŞ The impact of socioeconomic factors on the healthcare costs of people living with HIV in Turkey BMC Public Health, 20(368), 1-10. (SCI-Expanded) 2020
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Antecedents to Supply Chain Innovation International Journal of Logistics Management, 31(1), 145-171. (SSCI) 2020
KARAMAN FATMA NUR,Lahiri Sajal Competition and Innovation in Product Quality Theory and Evidence from Eastern Europe and Central Asia The B.E. Journal of Economic Analysis Policy, 14(3), 979-1014. (SSCI) 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, İlter Burakhan Determinants of E-Commerce in Turkey ECONDER 2020 III. International Economics Business and Social Sciences Congress 2020
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, Esnafoğlu Özge Küresel Krizin Türk Gıda Sektörü Ticaretine Etkileri XII. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic 2020
KABADURMUŞ ÖZGÜR, KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Innovation Comparison of Developing Countries: A Multi-Criteria Decision Making Approach 18th International Business Congress 2019
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR How does the competitive environment affect the rate of innovation? A case study of Turkey World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship 2015
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Export Quality Role of Subsidies and Credit Constraints Midwest Economics Association 76th Annual Conference 2012
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, Lahiri Sajal Competition and Innovation in Product Quality: Theory and Evidence from Turkey Thirty-Second Annual Meeting of the Middle East Economic Association 2012
DOĞRUEL FATMA, KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR The Role of Investments in Universities and in Airports on Regional Convergence Annual Meetings of the Middle East Economic Association 2008
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR The Impacts of Trade Liberalization on Regional Growth: A Case Study of Turkey Third International Conference on Business, Management and Economics 2007
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, ÖZKALE NEDİME LERZAN Static Effects of the Customs Union Eighth Annual Conference of the European Trade Study Group 2006
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, Şenses Ceyda, Türkyılmaz Buse Innovation Management and Growth in Emerging Economies Kitap Bölümü:National Innovation Systems: Comparison of Turkey and South Korea Sayfa (106-132) Kitap Bölümü IGI Global 2021
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development Kitap Bölümü:Product Sophistication:A Cross-Country Analysis Sayfa (167-186) Kitap Bölümü IGI Global 2019
KARAMAN FATMA NUR, Lahiri Sajal Technological Integrations as a Catalyst for Industrial Development and Economic Growth Kitap Bölümü:Role of Credit Constraints on Product Quality: A Case Study of Turkey Sayfa (151-188) Kitap Bölümü IGI Global 2017
KARAMAN FATMA NUR,Lahiri Sajal Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region Kitap Bölümü:Competition and Product Innovation by Turkish Firms Sayfa (469-491) Kitap Bölümü IGI Global 2016
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KABADURMUŞ ÖZGÜR, KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Innovation in Eastern Europe Central Asia: A Multi-Criteria Decision-Making Approach Business Management Studies: An International Journal, 7(3), 98-121. TR DİZİN 2019
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR The Relationship Between Logistics Performance and Innovation: An Empirical Study of Turkish Firms Alphanumeric Journal, 7(2), 157-172. TR DİZİN 2019
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, KABADURMUŞ ÖZGÜR Tedarik Zinciri Yeniliğinin Belirleyicileri Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Innovation Management), 7(1), 75-102. TR DİZİN 2018
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Corruption and Innovation: The Case of EECA Countries Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Innovation Management), 6(2), 51-71. TR DİZİN 2017
ÖZKALE NEDİME LERZAN, KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Gümrük Birliği'nin Statik Etkileri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi, 1(1), 117-138. Endekste taranmıyor 2006
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, ÖZDEMİR DURMUŞ, Özdemir Hülya, Tosun Selma, ARI ALPAY Impact of Socio-economic Inequalities on the Spread of COVID-19 (Sözlü Sunum) The Fifth Annual All-İzmir Economics Workshop 2021
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR,ÖZDEMİR DURMUŞ,Özdemir Hülya,Tosun Selma The impact of socioeconomic factors on the healthcare costs of people living with HIV (Sözlü Sunum) All-İzmir Economics Workshop IV 2019
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Does a corrupt environment affect the role of market structure on innovation? (Sözlü Sunum) First Annual All-İzmir Economics Workshop 2016
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR, ÖZDEMİR DURMUŞ, Özdemir Hülya, Tosun Selma HIV STIGMA: Who faces greater discrimination? (Sözlü Sunum) The Fifth Annual All-İzmir Economics Workshop 2021
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KARAMAN KABADURMUŞ FATMA NUR Prof. Dr. Haydar Kazgan’a Armağan: Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması Kitap Bölümü:1930’lardaki Müdahaleci veya Güdümlü Piyasa Ekonomisi ve Risk Altındaki Demokrasi Tartışmasına Yeniden Bakış Kitap Bölümü Türk Tarih Kurumu Yayınları 2011

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Koordinatoru YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2020

Staj Komisyonu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2020

Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Koordinatoru YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

American Economic Association

2006 -

Middle East Economic Association

2006 -

Midwest Economics Association

2011 -

Türkiye Ekonomi Kurumu

2014 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTERNATIONAL ECONOMICS I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

MICROECONOMICS I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

SENIOR PROJECT IN ECONOMICS I (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

REGULATION ECONOMICS (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

ECONOMICS OF INNOVATION AND TECHNOLOGY (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

INTERNATIONAL ECONOMICS II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

MICRECONOMICS II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

SENIOR PROJECT IN ECONOMICS II (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR