Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Yasemin Oksel Ferraris

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

  • Eposta yasemin.oksel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8167  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK ANABİLİM DALI/
Tez Adı: THE NEW LANGUAGE OF ARCHITECTURE AFTER THE COMPUTATIONAL SHIFT AND ITS IMPACT ON ARCHITECTURAL EDUCATION (0)
Tez Danışmanı: FEHMİ DOĞAN
2015 - -

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: MİMARLIKTA MEKAN KONFİGURASYONU VE MEKANSAL-İŞLEVSEL YARATICILIĞIN BELİRLENMESİ (2015)
Tez Danışmanı: DENİZ ORHUN
2013 - 2015

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Sergi mekanlarında aydınlatma biçimlerinin kullanıcı algısı üzerindeki etkileri (2013)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. İLKNUR TÜRKSEVEN DOĞRUSOY
2009 - 2013

Lisans-Yandal

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2005 - 2010

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2005 - 2009

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2011

8. Projeler

Sergi Mekanlarında Aydınlatma Biçimlerinin kullanıcı üzerindeki etkileri

BAP

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odası

2009 -

Urla Rotaract Klübü

2013 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR