Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Emre Yıldız

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Grafik Tasarım Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde gördüğü Lisans eğitiminden sonra, Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başlamıştır. Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı'na devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta emre.yildiz@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8756  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE)/
Tez Adı: Tipografik Tasarımın İşlevi Olarak Semiyolojik Anlam İnşası - Fonetik Alfabeye Deneysel Bir Öneri (0)
Tez Danışmanı: MEHMET KAHYAOĞLU
2013 - -

Yüksek Lisans

GRAFİK TASARIM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: DİJİTAL MEDYA VE BASILI MEDYA KAPSAMINDANESNE KİTAP KAVRAMININ GÜNÜMÜZGRAFİK TASARIMINDA ÖNEMİ (2013)
Tez Danışmanı: SEDAT UMUR TÜRKER
2011 - 2013

Lisans

GRAFİK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/GRAFİK BÖLÜMÜ/GRAFİK TASARIMI PR./
2004 - 2010

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
2014 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
2010 - 2014

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILDIZ EMRE Apartment Nameplates as the Carrier of Typographic Heritage BACK TO THE FUTURE THE FUTURE IN THE PAST ICDHS 10th1 BARCELONA 2018 2018
YILDIZ EMRE GRAPHIC DESIGN PRACTICES AS TOOLS OF RESISTANCE 5T2014_Design and Resistance 2014

8. Projeler

An Experience of Multi cultural Co Existence Art and culture as a Means of EU integration and Co existence

Diğer (Uluslararası)

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

2_GÖÇEBE AKIL (NOMADMIND) TASARIM VE SANAT UYGULAMALARI DERNEĞİ

2015 -

4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu

2018 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GRA 4411 DİSİPLİNLERARASI TASARIM (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

GRAF 2211 GRAFİK TASARIM TARİHİ I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

GRAF 415 GRAFİK PROJE I (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

GRAF 4455 SERGİLEME TASARIMI (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

GRA 203 TYPOGRAPHY I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

GRAF 203 TİPOGRAFİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

GRAF 353 TİPOGRAFİ III (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

GRAF 415 GRAFİK PROJE I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

GRAF 354 TİPOGRAFİ IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

GRA 204 TYPOGRAPHY II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

GRAF 416 GRAFİK PROJE II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

GRAF 203 TİPOGRAFİ I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 251 MASAÜSTÜ YAYINCILIK I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 353 TİPOGRAFİ III (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 354 TİPOGRAFİ IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 373 MASAÜSTÜ YAYINCILIK III (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 407 TİPOGRAFİ V (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

GRA 114 INTRODUCTION TO TYPOGRAPHY (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 114 TİPOGRAFİYE GİRİŞ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 204 TİPOGRAFİ II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 262 MASAÜSTÜ YAYINCILIK II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 354 TİPOGRAFİ IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 408 TİPOGRAFİ VI (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

GRAF 022 SANAT VE KÜLTÜR II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

GRAF 203 TİPOGRAFİ I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR