Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Güldane Duygu Seymen

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Güldane Duygu Seymen , lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (1998), Yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünden (2004) almıştır ; İstanbul Üniversitesi Çeviribilim doktora programını tamamlamıştır (2017). Tez konusu "Üçüncü Kuşak Üniversite anlayışı çerçevesinde Türkiye’de akademik çeviri eğitimi" dir. 2008 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çeviri eleştirisi, çeviribilim ve disiplinlerarasılık, işitme engelliler için alt yazı çevirisi alanlarında yayınları bulunmaktadır. tıp çevirisi, çeviriye giriş, yazılı çeviri çalışmaları, çeviribilim semineri ve çeviri eleştirisi derslerini vermektedir.

  • Eposta duygu.seymen@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8832  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Üçüncü Kuşak Üniversite Anlayışı Çerçevesinde Türkiye'de Akademik Çeviri Eğitimi (2017)
Tez Danışmanı: PROF. DR. MİNE YAZICI
2012 - 2017

Yüksek Lisans

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: A selective analysis on the different translations of the short story "The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe (2004)
Tez Danışmanı: LÜTFİYE FİLİZ ÖZBAŞ
2001 - 2004

Lisans

MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ/MÜTERCİM-TERCÜMANLIK PR. (İNGİLİZCE)/
1993 - 1998

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2011

OKUTMAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2007

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SELCEN ASLAN ASLI,SEYMEN GÜLDANE DUYGU Yaşar Kemal Elif Şafak ve Orhan Pamuk Örneklerinde Kültürel Temsil Aracı Olarak Çeviri ve Süreç Normları Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, (), 77-88. ULAKBİM 2016
SELCEN ASLAN ASLI,SEYMEN GÜLDANE DUYGU İşitme Engelliler İçin Çevirinin Önemi ve İşlevselliği Türkiye deki Mevcut Durum Üzerine Bir Değerlendirme İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, (8), 123-138. ASOS Index 2016
SEYMEN GÜLDANE DUYGU Çeviri Metni Eleştir(eme)mek: Çeviribilim Penceresinden Türkiye 2012 İlerleme Raporu Çevirisinin Değerlendirilmesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, (21), 121-134. ULAKBİM 2015
SEYMEN GÜLDANE DUYGU Target Orientedness in Translation Studies A Case Study on the Translations of The Tell Tale Heart by Edgar Allan Poe Translation Studies in the New Millennium, (8), 77-86. Endekste taranmıyor 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
SELCEN ASLAN ASLI,SEYMEN GÜLDANE DUYGU Yaşar Kemal, Elif Şafak ve Orhan Pamuk Örneklerinde Kültürel Temsil Aracı Olarak Edebiyat Çevirisi ve Süreç Normları Extranslation in Theory and Practice:Representation of Turkish Culture Through Translation 2015
SEYMEN GÜLDANE DUYGU,ÖNCÜ TUTKU,BÜYÜKAĞAOĞLU OLUŞ Translation Studies as an Interdisciplinary Field A Research on the Differing Nature of the Relationship between Translation Studies and Linguistics after the Paradigm Shift Interdisciplinarity, Multidisciplinarity and Transdisciplinarity in Humanities 2014
SELCEN ASLAN ASLI,SEYMEN GÜLDANE DUYGU Erek Odaklı Çeviri Kuramları Bağlamında Türkiye’de İşitme Engelliler için Altyazı Çevirisi: Engelsiz Çeviri 1. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı 2011

8. Projeler

Avrupa Birliği Müktesabatı Çeviri Projesi

Diğer (Ulusal)

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Tekom Europe

2014 -

Çeviri Derneği İzmir Şubesi

2015 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

ETIT 421 Yazılı Çeviri Çalışmaları I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 115 Dil ve Kültür Edinci I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 141 Çeviri amaçlı Metin Çözümlemesi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 215 Tıp Çevirisi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 315 Çeviri Kuramları (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 435 Çeviri Eleştirisi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 401 Eş Zamanlı Çeviri I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ETIT 229 TIP ÇEVİRİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 239 METİNDİLBİLİM (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 427 YAZILI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 431 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 078 İLERİ TIP ÇEVİRİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

ETIT236 NOT ALMA BECERİLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

ETIT 242 SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 316 ÇEVİRİ PİYASASI VE MEVZUATLAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ETIT 428 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR