Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Ali Nazım Sözer

Private Law dept. / Department of Labor and Social Security

  • Email  
  • Phone 0232-570 8526  

Education

Phd

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
Thesis Name: Hasta İşçinin İş İlişkisi (1981)
Thesis Advisor: Prof. Dr. Muhittin Alam
1975 - 1981

Master

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
Thesis Name: Toplu İş Sözleşmesinin Son Bulma Halleri (1975)
Thesis Advisor: Prof. Dr. Muhittin Alam
1973 - 1975

Bachelor

HUKUK PR. / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1969 - 1973

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2010 -

Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1994 - 2010

Assoc.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1988 - 1994

Asst.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1986 - 1988

Thesis Superviser

Master Thesis
ECEM ŞAHİN İşyerindeki yapısal değişikliklerin (Birleşme, bölünme ve tür değiştirme) iş sözleşmesine etkisi Yaşar Üniversitesi 2023
FIRAT MEMİŞ İşçilik alacaklarında belirsiz alacak davası Yaşar Üniversitesi 2021
ECEM PATIR Tarım alanında çalışanların sosyal güvenliği Yaşar Üniversitesi 2021
BEGÜM KAY İşçilik alacakları davalarında ispat yükü Yaşar Üniversitesi 2019
ZEYNEP ASLI ÖZKAN İş sözleşmesi kapsamında işçinin iş görme borcu Yaşar Üniversitesi 2019
SEVDA DAĞCI Sosyal Güvenlik Hukuku'nda rücu Yaşar Üniversitesi 2018
GİZEM YILMAZ İş Hukukunda birlikte sorumluluk Yaşar Üniversitesi 2018
MUSTAFA TUGAY Türk ve Alman Sosyal Güvenlik Hukuku açısından devlet destekli özel (Bireysel) emeklilik programlarına mukayeseli bir bakış Yaşar Üniversitesi 2018
GÜLİZ MÜGE AKPINAR Türkiye iş kurumu faaliyetleri: Eskişehir ili örneğinde bir değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
PELİN TUAÇ Genel sağlık sigortası kapsamında aile hekimliği: Hukukî bir değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ÖZGÜR BALİ İşletmelerde Vardiyalı Çalışma: Yöntem ve Uygulama Sorunları Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
AKAY TEKİN Avrupa birliği istihdam politikası genel esasları Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ONUR ALİ GÜRBÜZ Endüstriyel demokrasi ve toplam kalite yönetiminin karşılaştırılması Dokuz Eylül Üniversitesi 2005
DİLEK ESER 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda sigortalı olma koşulları Dokuz Eylül Üniversitesi 2000
DENİZ DİNÇ İşletmelerin sosyal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri Dokuz Eylül Üniversitesi 1999
HÜSEYİN YILDIRIM Türk Hukukunda işçi-memur ayrımı Dokuz Eylül Üniversitesi 1998
CEMİL TOMAKİN Banka çalışanlarının çalışma koşullarının analizi Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
M. REFİK KORKUSUZ Türk Hukukunda sendika yöneticiliği: Seçilmeleri, görevleri, güvenceleri Dokuz Eylül Üniversitesi 1992
ERTAN ÖZBEK Türk Toplu İş Hukuku'nda yetki ve yetki uyuşmazlıkları Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
REBİİ SAVAŞIR 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
PhD Thesis
MUSTAFA TUGAY Sosyal sigortalar hukukunda kusur Yaşar Üniversitesi 2023
GİZEM AYLA İDİZ Uluslararası sağlık turizmi tarafları ve yükümleri Yaşar Üniversitesi 2018
PELİN TUAÇ Uluslararası belgeler ışığında sosyal güvenlik hakkı: Türk Hukuku bakımından bir değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2016
AKİF ABDULLAH RUSYA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
NAMİG HUSEYINOV Azerbaycan'ın sosyal güvenlik sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
İSMAİL İHSAN UYSALKAN Milli savunma iş kolunda çalışma koşulları Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
MELTEM ÖZTÜRK Hizmet akdine dayanan sosyal sigorta ilişkisinin dava yoluyla tespiti Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
AHMET MURAT KÖSEOĞLU Milli savunma sanayiinde yeniden yapılanma ve sosyal politikalara etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
DERYA ALİMANOĞLU YEMİŞÇİ İşletmelerin sorumluluğu: Sosyal politika ve sosyal sorumluluk kavramları ışığında bir değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
DİLEK ESER Sosyal Sigortalar Hukukunda kadın: 506 ve 5510 sayılı kanunlar bakımından değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ÖZKAN BİLGİLİ Özel sağlık kurum ve kuruluşları personeli: İstihdamı ve sosyal güvenlikleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
NEVZAT DEVEBAKAN Özel sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
SUAT UĞUR Sosyal güvenlik sistemlerinde özel emeklilik programlarının yeri ve gelişimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2004
ÖZGÜR HAKAN ÇAVUŞ Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan dış denetim Dokuz Eylül Üniversitesi 2003
COŞKUN SARAÇ İşverenin prim ödeme yükümlülüğü Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SÖZER ALİ NAZIM -“Massnahmen zur Bekaempfung der Arbeitslosigkeit: Eine Bewertung aus sozialversicherungsrechlicher Sicht”, ZIAS,, (), 77-0. diğer 2009
SÖZER ALİ NAZIM -“Business Administration vs. Social Politics: An Assesment With Regard To Total Quality Management And Social Responsibility Applications”, D.A. Yemişçi Ile Birlikte. 1st International Conference Icqme 2006, 13.-15 September 2006, Budva, Montenegro,, (), 79-93. diğer 2006
SÖZER ALİ NAZIM Das Deutsch türkische Sozialversicherungabkommen aus türkischer Sicht Informationen der Deutsechen Rentenversicherung in Bayern, Deutsche Rentenverischerung, 1, (), 597-604. 2005
SÖZER ALİ NAZIM -“Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen aus türkischer Sicht, Informationen der deutschen Rentenversciherung in Bayern, (), 597-611. diğer 2005
SÖZER ALİ NAZIM -"Sozialrechtliche Koordinierung durch bilaterale Abkommen -aus türkischer Sicht-„ Der Einfluss Internationalen Rechts Auf Das Türkische Und Das Deutsche Arbeits- Und Sozialrecht, Baden, (), 65-84. diğer 2003
SÖZER ALİ NAZIM -”Neuere Entwicklungen ım Arbeits-und Sozialrecht der Türkei”, Maydell , Centel ve Ekonomi ile birlikte Aktuelle Probleme Des Arbeits-Und Sozialrechts,, (), 271-303. diğer 2001
SÖZER ALİ NAZIM Ausnahmen von der Sozialversicherunspflicht im internationalen Vergleich Türkei Die Angestelltenversicherung, (), 505-506. 1998
SÖZER ALİ NAZIM .-"Ausnahmen von der Sozialversicherunspflicht im Internationalen Vergleich-Türkei" Die Angestelltenversicherung, (12), 505-506. diğer 1998
SÖZER ALİ NAZIM "Privatisierungstendenzen in der türkischen Sozialversicherun" Zeitschrift Für Auslandisches Und Internationales Arbeits-Und Sozialrecht,, (), 30-52. diğer 1997
SÖZER ALİ NAZIM Grundzüge des Sozialrechts in der Türkei Zeithschrift Für Auslaendisches Und Internationales Arbeits- Und Sozialrecht, (), 1-20. diğer 1996
SÖZER ALİ NAZIM -”Aktuelle Probleme der Sozialversicherung in der Türkei und Vorschlage zu Ihrer Bewaltigung” Zeitschrift Für Türkeistudien, 2(), 165-179. diğer 1996
SÖZER ALİ NAZIM "Trade Unions and Employers Organisations" Meryem Koray ve David Simpson ile ortak makale European Industrial Relations Review,Num. 220, (), 0-0. diğer 1992
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ALİ NAZIM SÖZER, D A YEMİŞÇİ Business Administration vs Social Politics An Assesment With Regard To Total Quality Management and Social Responsibility Applications 1st International Conference ICQME 2006 2006
SÖZER ALİ NAZIM Das Deutsch Türkische Sozialversicherungsabkommen aus türkischer Sicht Informationen der Deutschen Rentenversciherung in Bayern Informationen der Deutschen Rentenversciherung in Bayern 2005
SÖZER ALİ NAZIM Türk İş ve Sosyal Hukukunda Yeni Gelişmeler "İş Ve Sosyal Hukukta Güncel Sorunlar" 1999
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
SÖZER ALİ NAZIM TÜRK DİLİNİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ: Devrim Kanunları Açısından Bir Değerlendirme YAŞAR HUKUK DERG, 5(2), 181-247. Endekste taranmıyor 2023
SÖZER ALİ NAZIM ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON): Alman ve Türk Hukuku Bakımından Bir İnceleme Yaşar Hukuk Dergisi, 4(1), 5-59. TR DİZİN 2022
SÖZER ALİ NAZIM Hizmet (Emek) Platformlarının ve Çalışanlarının Hukuki Konumu (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 18(71), 967-1062. TR DİZİN 2021
SÖZER ALİ NAZIM Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Türkiye’de Emeklilik Hakları: F. Almanya Örneğinde Bir Değerlendirme Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 17(67), 1021-1087. TR DİZİN 2020
SÖZER ALİ NAZIM Türk Hukukunda Güvenlik Koruculuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(), 2253-2277. Diğer 2019
SÖZER ALİ NAZIM ”İşçi İşyerinde Ev Hayvanı Bakabilir Mi?” Yaşar Hukuk Dergisi, 1(1), 1-54. Diğer 2019
SÖZER ALİ NAZIM “Arafta Sigortalılık: Maluliyet Aylığı’nın Başlangıç Tarihi Üzerine”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, 19(), 1849-1866. diğer 2017
SÖZER ALİ NAZIM Düşük Gelirle Çalışanların Sigortalılığı Almanya ve Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi Prof. Dr. Fevzi Demir'e Armağan, (), 511-542. Legal 2016
SÖZER ALİ NAZIM -“Sosyal Sigorta Hukukunda Son Bakım Hizmetleri (Hospiz): Almanya ve Türkiye Örneğinde Bir Değerlendirme” Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan, 2(), 1215-1245. diğer 2016
SÖZER ALİ NAZIM -“İdarenin Hizmet Kusuru: Sosyal Sigortalar Kurumu Bakımından Bir Değerlendirme” Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(), 355-405. diğer 2016
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigorta Hukukunda ve Türk Hukukunda Gai Yorum: Eşyanın Tabiatı ve Hayatın Olağan Akışı” Legal İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,, (50), 631-697. diğer 2016
SÖZER ALİ NAZIM “Ücret Ödeme Yükümlülüğünün Belgelenmesi: Alternatif Yöntemler”, Legal İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (51), 1345-1383. diğer 2016
SÖZER ALİ NAZIM Bilim ve Hukuk Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 20(1), 0-0. ULAKBİM 2014
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Hukukunda İş Kazası Kavramı ve Unsurları Prof.Dr.Nuri Çelik'e Armağan II, (), 1894-1917. HUKUK 2014
SÖZER ALİ NAZIM Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Özelleştirmenin Devamı Olarak Şehir Hastahaneleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15(), 215-253. ULAKBİM 2013
SÖZER ALİ NAZIM KANUNLARIN ÖNCEYE ETKİ YASAĞI SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME PROF. DR. AYDIN ZEVKLİLER'E ARMAĞAN, 8(), 2477-2535. JOY DERGİSİ 2013
SÖZER ALİ NAZIM Önceki Çalışmalarında Kamu Görevlisi Olanların Emekli ikramiyesi Hakkı SGD - Sosyal Güvenlik Dergisi,, 1(1), 82-102. HUKUK 2011
SÖZER ALİ NAZIM -“Sosyal Güvenlik Hukukunda İyiniyet İlkesi ve Yersiz Ödenen Primlerin İadesi (Şekli Sigorta Geçersiz Sigorta)”, İstanbul 2011, S.106-151. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 14. Yıl Toplantıları, 18-19 Haziran 2010,, (), 106-151. diğer 2011
SÖZER ALİ NAZIM -“Öğrencilerin Sosyal Güvenliği” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan,, (), 2181-2201. diğer 2011
SÖZER ALİ NAZIM -“İşsizliği Azaltmaya Yönelik Aktif Önlemler: Sosyal Sigortalar Açısından Bir Değerlendirme”, İstanbul, 2010, C: II, 1185-1208. Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan,, 2(), 1185-1208. diğer 2010
SÖZER ALİ NAZIM -“Çelişkiler Yumağı : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, Türk-İş Dergisi, (), 58-61. diğer 2010
SÖZER ALİ NAZIM -“Sağlıkta Yeni Yapılanma: Özelleştirmeden Tekelleştirmeye”, 11. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk-İş Yayını,, (), 216-219. diğer 2010
SÖZER ALİ NAZIM -“Genel Sağlık Sigortasının Organizasyonu” Osman Güven Çankaya’ya Armağan, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği,, (), 431-451. diğer 2010
SÖZER ALİ NAZIM Sadaka Toplumu mu Sosyal Devlet mi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları MERCEK DERGİSİ, 9(4), 134-145. mess 2009
SÖZER ALİ NAZIM Sadaka Toplumu mu Sosyal Devlet mi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları MERCEK, (), 134-145. DİĞER 2009
SÖZER ALİ NAZIM Genel Sağlık Sigortası Edimlerinden Yararlanmada Prim Koşulu SİCİL, 3(13), 159-173. SİCİL 2009
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk Asigortalılık Hallerinin Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi SİCİL DERGİSİ, 10(3), 152-159. SİCİL 2008
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigorta Edimlerinde Çokluk Birden Fazla Ödenek Gelir ve Aylığa Hak Kazanmak Legal İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (20), 1480-1492. HUKUK 2008
SÖZER ALİ NAZIM Genel Sağlık Sigortası Reform mu Deform mu Sağlık Hakkı Açısından Mukayeseli Bir Değerlendirme Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Semineri KAMU-İŞ DERGİSİ, 1(1), 124-147. HUKUK 2007
SÖZER ALİ NAZIM “5510 Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeleri: Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi Işığında Bir Değerlendirme-” Sosyal Güvenlik Hukuku, Yasalar ve Gerçekler, Sosyal Sigortalar Ve İstanbul Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 150-167. Diğer 2007
SÖZER ALİ NAZIM Türkiye Açısından 40. Yılında Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hukuk ve Adalet, (8), 53-72. TR DİZİN 2006
SÖZER ALİ NAZIM 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sosyal Sigortalara İlişkin Hükümleri Üzerine 506 Sayılı Kanun Bakımından Kısa Bir Değerlendirme MERCEK, (), 127-143. DİĞER 2006
SÖZER ALİ NAZIM Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Genel Sağlık Sigortası TİSK AKADEMİ I 2006 46 55 AB nin İstihdama İlişkin 2000 78 Dayılı Çerçeve Yönergesi Işığında Türk İş Hukukunda Din Dünya Görüşü Özürlülük Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler Sicil, (), 184-208. Diğer 2006
SÖZER ALİ NAZIM Almanya da Çalışan Türk İşçilerinin Dini İnançlardan Kaynaklanan Sorunlar İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 30. Yıl Armağanı,, 1(1), 49-63. HUKUK 2006
SÖZER ALİ NAZIM İkili Anlaşmalarla Sosyal Hukukun Koordinasyonu Türkiye Açısından Legal Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,, (), 203-221. Diğer 2005
SÖZER ALİ NAZIM Türk Harflerinin Kabülü ve Tatbiki Hakkında Kanun Eğitimde Birlik Hakkında Kanun ve Günümüzdeki Durumları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 84-109. Diğer 2005
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısında Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Düzenlemeler Legal Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,, (), 1176-1190. Diğer 2005
SÖZER ALİ NAZIM Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sosyal Hizmetler Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (2), 474-490. HUKUK 2004
SÖZER ALİ NAZIM Yerel Yönetimlerce Yürütülen Sosyal Hizmetler Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi,, (), 474-490. Diğer 2004
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Hukukunda İş Kazası Kavramı ve Unsurları Prof.Dr.Nuri Çelik'e Armağan II, (), 1894-1917. Diğer 2001
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma ve Şili Modeli Sosyal Güvenlik Dünyası Sosyal Güvenlik Dünyası,, (), 1-14. Diğer 2001
SÖZER ALİ NAZIM -”Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Yeni Gelişmeler”, Maydell-Ekonomi-Centel, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları,, (), 304-333. diğer 2001
SÖZER ALİ NAZIM Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Yeniden Yapılanmalarına İlişkin Bir Model Önerisi Prof.Dr.Turhan Esener'e Armağan, (), 639-658. Diğer 2000
SÖZER ALİ NAZIM İşverenlerin Çocuk ve Genç İşçi Çalıştırmaktan Doğan Yükümleri Alman ve Türk Hukuku Bakımından Bir Mukayese Prof.Dr.Nurhan AKÇAYLI'ya Armağan,, (), 312-322. Diğer 2000
SÖZER ALİ NAZIM Türkiyede Sosyal Yardımların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme Seyfullah Edis'e Armağan, (), 693-707. Diğer 2000
SÖZER ALİ NAZIM Adil Düzende Endüstri İişkileri Mercek, (), 100-106. Diğer 1998
SÖZER ALİ NAZIM İtibari Hizmet Müessesesi ve İtibari Hizmet İle İlgili Bazı Uygulama Sorunları Çİmento İşveren, (), 5-15. Diğer 1998
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigorta mı Sosyal Sorun mu Egevizyon, (19), 37-0. Endekste taranmıyor 1997
SÖZER ALİ NAZIM “Adil Düzende Endüstri İlişkileri” Mercek, (5), 103-110. diğer 1997
SÖZER ALİ NAZIM 506 Sayılı Yasada İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prof.Dr. Kenan TUNÇOMAĞ'a Armağan, (), 407-426. HUKUK 1997
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Politika Uygulamaları Gelişmiş Toplumların Düzeyine Ulaşamadı Hak-İş, (36), 32-0. Diğer 1996
SÖZER ALİ NAZIM 96 Sayılı Sözleşmenin 3. Bölümü Özel İstihdam Bürolarına Meşruluk Tanıyor TİSK İşveren Dergisi, 34(7), 0-0. Diğer 1996
SÖZER ALİ NAZIM Mehmet Akad'ın "Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı" Aslı Eseri Üzerine İş Hukuku Dergisi, 3(), 153-156. Endekste taranmıyor 1993
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalarda Nesiller Arası Sözleşme Erken Emeklilik İle İlgili Bir Değerlendirme Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, (), 429-443. HUKUK 1993
SÖZER ALİ NAZIM -Eberhad Eıchenhofer, ”Amerika Birleşik Devletlerinde Sosyal Güvenlik Hakkı”, Eser İnceleme, 1992. İş Hukuku Dergisi, (), 474-478. diğer 1992
SÖZER ALİ NAZIM - Mete Törüner, ”İşsizlik Sigortası”, Eser İnceleme. İş Hukuku Dergisi, (1), 155-158. diğer 1992
SÖZER ALİ NAZIM -Kwang-Seok Cheon, ”Sosyal Güvenlik Hakkı ve Bu Hakkın F.Almanya İle Kore Cumhuriyet Anayasal Çerçevesi”, Eser İnceleme. İş Hukuku Dergisi, (4), 621-625. diğer 1991
SÖZER ALİ NAZIM - Ming-Cheng Kuo, "Tavian (Çin Cumhuriyeti) da Yaşlıların Korunması-Genç Bir Endüstri Devletinde Sosyal Güvenliğin Temel Sorunları", İş Hukuku Dergisi,, (3), 475-478. diğer 1991
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalarda Kazanılmış Hakların Korunması Üzerine Bir İnceleme Süper Emeklilikte Son Durumu ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ, 3(6), 3-29. HUKUK 1989
SÖZER ALİ NAZIM İşgöremezlik, meslekte kazanma gücünün kaybı kavramları ve sakatlık kavramı ile ilişkileri Adalet Dergisi, 75(), 33-46. TR DİZİN 1987
SÖZER ALİ NAZIM İkametgah Naklinin F Almanya da Çalışan Türk İşçilerinin ve Hak Sahiplerinin Emeklilik Hakları Üzerindeki Hukuki Sonuçları A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1(4), 357-401. HUKUK 1986
SÖZER ALİ NAZIM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşgörmezlik Meslekte Kazanma Gücünün Kaybı Çalışma Gücünün Kaybı Kavramları ve Sakatlık İle İlişkiler ADALET DERGİSİ, 1(1), 33-46. HUKUK 1984
SÖZER ALİ NAZIM İş Hukukunda İçkiye Düşkünlük Sarhoşluk ve Kusur Tütis İş Hukuku ve İktisat Dergisi,, 6(1), 13-17. HUKUK 1984
SÖZER ALİ NAZIM Sendikalar kanunu açısından işçilerin şirket ortaklığı İş Hukuku Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 1983
SÖZER ALİ NAZIM -Mehmet Akad, ”Teori Ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı”, Eser İnceleme, İstanbul 1992. İş Hukuku Dergisi, (), 153-156. diğer 0
7.6 Published Conference Proceedings National
SÖZER ALİ NAZIM Genel Sağlık Sigortasında Bir Güç (Zaafiyet?) Odağı: Sağlık Hizmetlerini Fiyatlandırma Komisyonu (Davetli Konuşmacı) 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 2008
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Güvenliğin Organizasyonu (Sözlü Sunum) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri 2006
SÖZER ALİ NAZIM "4447 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Etkileri" (Sözlü Sunum) 2000 Sonbaharında Türk Sosyal Siyasetinin Güncel Problemleri, 2000
SÖZER ALİ NAZIM 4447 Sayılı Yasanın Emeklilere Yansıması (Sözlü Sunum) İşçi Emeklileri Cemiyeti Tarafından 30 Mart 2000'de Ankara'da Gerçekleştirilen "Sosyal Güvenlik Yasaları ve Emeklilere Etkileri Sempozyumu" na Sunulan Tebliğ 2000
SÖZER ALİ NAZIM Anayasal İktisat ve Sosyal Devlet (Sözlü Sunum) Türkiye İşçi Emekçileri Cemiyeti Anayasa-Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Sorunları Sempozyumu 1997
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Konusunda Tarafların Görüşleri (Sözlü Sunum) Sosyal Politika Tartışmaları I Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları 1996
SÖZER ALİ NAZIM Türkiye'de ve Batı Ülkelerinde Sosyal Sigorta Uygulamaları (Sözlü Sunum) SSK ve Emeklilerin Sorunları Sempozyumu 1996
SÖZER ALİ NAZIM Türkiye İçin Uygulanabilir İşsizlik Sigortası Modeli (Sözlü Sunum) II. İstihdam Haftası Tebliğleri 1992 1992
SÖZER ALİ NAZIM Yaşlılık Sigortasını Tamamlayıcı Sistemler (Sözlü Sunum) Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Sosyal Güvenlik Kurultayı 1992
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Güvenliğin Neresindeyiz (Sözlü Sunum) Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti İşçi Emeklilerinin Sosyal Güvenlik Sorunları Tebliğler-Yorumlar 1991
SÖZER ALİ NAZIM -"Sosyal Güvenlik Reformu: Genel Bir Değerlendirme" (Sözlü Sunum) "Üçüncü Bin Yıla Doğru Sosyal Devlet ve Türk Endüstri İlişkilerinde Dönüşüm" 1999
7.7 Other Publications
Journals
SÖZER ALİ NAZIM Yeni Bir Bilim Dalı Yasa Yapma Öğretisi Ankara Hukuk Toplantıları Norm Koyma ve Hüküm Verme 17-18 Nisan 2009,, (), 69-101. 2011
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortaların Organizasyonu Türkiye Açısından Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 1(), 61-112. 2006
SÖZER ALİ NAZIM Genel Sağlık Sigortası Kimin Yararına Mercek, (), 21-31. 2005
SÖZER ALİ NAZIM Genel Sağlık Sigortası ve Emeklilik Sigortası Sistemleri ile Sosyal Yardım ve Hizmetler Kanun Tasarı Taslakları Hakkında Türk-İş, (), 56-60. 2004
SÖZER ALİ NAZIM Son Yasal Değişiklikler ve Emeklilik Sorunu Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul Barosu Yayınları,, (), 40-55. 2001
SÖZER ALİ NAZIM Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Sosyal Sigorta Hakları İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu Bülteni,, (), 69-90. 2000
SÖZER ALİ NAZIM -"Sosyal Sigorta Haklarında Değişiklik", Sosyal Sigortalarda Yeniden Yapılanma Semineri Antalya 24-27 Eylül 1999 Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası,, (), 81-115. 1999
SÖZER ALİ NAZIM Türk Gençliğine Yönelik Moral Tehditler ve Tedbirler Egevizyon, (), 22-28. 1998
SÖZER ALİ NAZIM Türkiye "Sosyal Devlet" İddiasını Terk Mi Ediyor? Öz İplik İş Sendikası Eğitim Yayınları Dünya ve Türkiye'deki Son Gelişmeler Işığında Yeni Endüstriyel İlişkiler, (), 0-0. 1996
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigortalar Yasası Bakımından İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Alman ve Türk Hukuk Sistemleri Açısından Bir Karşılaştırma İZSİAD İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de İşçi Sağlığı ve Güvenliği, (), 90-110. 1993
Others
SÖZER ALİ NAZIM İşçi, Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Beta Yayıncılık 2023
SÖZER ALİ NAZIM, KAPLAN ONUR Türk Sosyal Hukuku (Yoksulluk/Yoksunluk Mevzuatı) Beta Yayıncılık 2023
SÖZER ALİ NAZIM İşçi, Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Beta 2021
SÖZER ALİ NAZIM, YILMAZ PELİN TUAÇ Festschrift für Otto Kaufmann Armağanı Chapter:Ücretsiz Çalışanların Hukuki Konumu İş ve Sosyal Güvenlik Bakımından Bir Değerlendirme Chapter LEGAL YAYINCILIK 2021
SÖZER ALİ NAZIM Türk Genel Sağlık Sigortası Beta 2020
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Hukuku BETA 2020
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim Beta 2020
SÖZER ALİ NAZIM İşçi, Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Beta Yayıncılık 2019
SÖZER ALİ NAZIM Prof. Dr. Savaş TAŞKENT’e Armağan Chapter:Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında Bir Değerlendirme Chapter On İki Levha Yayıncılık 2019
SÖZER ALİ NAZIM Türk Genel Sağlık Sigortası Beta 2018
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Hukuku BETA 2017
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Beta 2017
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim Beta 2017
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Güvenlik Hukuku İşçi Bağımsız Çalışan ve Kamu Görevlileri Bakımından Beta 2015
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim, Yorum Yöntemleri, Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Beta 2015
SÖZER ALİ NAZIM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Akademik Forumu Chapter:Sosyal Güvenlik Hukukunda Yargı Yolu Uyuşmazlıkları Chapter Toprak, Seramik ve Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası 2014
SÖZER ALİ NAZIM Türk Genel Sağlık Sigortası Beta 2014
SÖZER ALİ NAZIM Türk Sosyal Sigortalar Hukuku Beta 2013
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim Beta 2013
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim Beta 2011
SÖZER ALİ NAZIM Hukukta Yöntembilim Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri Yargıç Hukuku BETA 2008
SÖZER ALİ NAZIM,ERDENK ERDEM,ODAMAN SERKAN İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı Chapter Beta 2005
SÖZER ALİ NAZIM Prof. Dr. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan Chapter:Ceza Hukuku ve Sosyal Devlet Chapter Seçkin Yayıncılık 2000
ALİ NAZIM SÖZER, EROL AKI İş ve Sosyal Sigorta Kanunları BARIŞ 2000
SÖZER ALİ NAZIM,DEMİR FEVZİ,TOPRAK ZERRİN Yerel Gündem 21 İşbirliğinde Sendikalar Chapter Beta 2000
SÖZER ALİ NAZIM,AKI EROL İş ve Sosyal Sigorta Kanunları Barış Yayınları 1999
ALİ NAZIM SÖZER, SEVDA DEMİRBİLEK Türk Sosyal Sigorta Kurumlarının Emeklilik Sistemleri ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları YODÇEM Yayın no 11 YODÇEM 1998
DEMİRBİLEK SEVDA,SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Devlet Uygulamaları Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti , Yayın No: 8 1998
SÖZER ALİ NAZIM,AKI EROL İş ve Sosyal Sigorta Kanunları Barış Yayınları 1996
SÖZER ALİ NAZIM Türkiye de Sosyal Hukuk Sosyal Tazmin Sosyal Yardım Sosyal Hizmet Sosyal Teşvik SEÇKİN 1995
SÖZER ALİ NAZIM 1990 lı Yıllarda Türk Çalışma Mevzuatının Avrupa Topluluğu Çalışma Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi DEU ATMER 1992
SÖZER ALİ NAZIM Sosyal Sigorta İlişkisi DEU 1991

Projects

Türkiye de Sağlık Sistemi Genel Görünümü ve Temel Sorunları

Diğer (Ulusal)

Çalışma Mevzuatının Güncel Sorunları

DİĞER

Administrative Duties

Rektör Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2010

Enstitü Müdürü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1997 - 2009

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1995 - 2009

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR