Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Özge Bozkaya

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Özge Bozkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Programı'nda doktora eğitimini sürdürmekte ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tam zamanlı araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ve yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. “Ermenistan'da Yaşayan Ermeni Üniversite Öğrencilerin ve Akademisyenlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğine İlişkin Algısı” konulu yüksek lisans tezinin saha araştırmasını yürütmek amacıyla ve Erasmus + programı kapsamında sivil toplum örgütü gönüllüsü olarak sekiz ay Ermenistan’da bulunmuştur. 2017 yılında Yüksek Öğretim Kurulu 100/2000 Doktora Bursu’nu göç çalışmaları alt alanında almaya hak kazanmıştır. Doktora araştırmasını ise iklim değişikliğine bağlı göç çerçevesinde Avrupa Birliği politikaları ekseninde yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları Avrupa çalışmaları, Güney Kafkasya’da güvenlik, AB'nin iklim değişikliği ve göç politikaları, Türkiye-AB göç diyalogu, yerinden edilmiş kişiler, iklim değişikliği kaynaklı göç ve entegrasyon politikalarıdır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8879  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2017 - 2019

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ/
Tez Adı: Ermenistan’xxda yaşayan Ermeni üniversite öğrencilerin ve akademisyenlerin Türkiye’xxnin Avrupa birliği üyeliğine ilişkin algısı (2016)
Tez Danışmanı: AHMET NAZMİ ÜSTE
2014 - 2016

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2008 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKGÜL DURAKÇAY FULYA, BOZKAYA ÖZGE Turkey's Climate Change Policies in The Context of Governance Journal of Science and Innovative Technologies, (), 178-191. EBSCO, DOAJ, ULRICHSWEB, CENTRAL AND EAST EUROPEAN INDEX 2021
Bozkaya Özge, Kıncal Ali Avrupa Birliği’nin Dış Ticaret Stratejisinde Normatif Güç Kullanımı Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 28(2), 255-284. EBSCO, EconLit, SOBIAD 2020
BOZKAYA ÖZGE,EYLEMER SEDEF Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Sorunu: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, (), 0-0. ESCI 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKGÜL DURAKÇAY FULYA, BOZKAYA ÖZGE Avrupa Birliği'nin Güvenlik Perspektifinde İklim Değişikliği Global Strateji Konferansı 2023 “Güvenlikleştirilmiş Dünya Düzeni ve Yeni Güvenlik Alanları” 2023
Kıncal Ali, BOZKAYA ÖZGE Normatif Güç Bağlamında Avrupa Birliği'nin Değişen Ticaret Stratejisi Marmara Conference on European Studies 2020 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKGÜL DURAKÇAY FULYA,BOZKAYA ÖZGE Avrupa Komşuluk Politikası’nda Demokrasi Teşviki: Ermenistan Örneği ve İç Dinamiklerin Değerlendirilmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 223-247. TR DİZİN 2019
ÇOLAK MURAT,BOZKAYA ÖZGE Birleşik Krallık’taki Göç Karşıtı Söylemlerin Brexit Sürecine Etkisi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2018
BOZKAYA ÖZGE,Kıncal Ali Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi Göç Araştırmaları Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BOZKAYA ÖZGE İklim Değişikliğine Bağlı Zorunlu Göçün Yönetimi ve Avrupa Birliği (Sözlü Sunum) İZÜ Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BOZKAYA ÖZGE İklim Değişikliği ve Çevresel Nedenlerle Yerinden Edilmiş Kişiler Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı DEMIS Çalışma Kağıtları Serisi, (), 0-0. 2019
Diğerleri
BOZKAYA ÖZGE Pandora'nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrasında İç Savaşlar ve İç Çatışmalar Kitap Bölümü:Nijerya'da Çok Boyutlu Çatışmalar ve Çözümsüzlükler Kitap Bölümü Palme Yayınevi 2021

Ödüller

100/2000 Göç Alt Alanı Doktora Bursu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / TÜRKİYE
2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR