Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Özge Bozkaya

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

  • Eposta ozge.bozkaya@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8879  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA ÇALIŞMALARI (DR)/
2017 - 2019

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/AVRUPA BİRLİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ermenistan’xxda yaşayan Ermeni üniversite öğrencilerin ve akademisyenlerin Türkiye’xxnin Avrupa birliği üyeliğine ilişkin algısı (2016)
Tez Danışmanı: AHMET NAZMİ ÜSTE
2014 - 2016

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İÖ)/
2008 - 2013

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2019 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BOZKAYA ÖZGE,EYLEMER SEDEF Güney Kafkasya’da Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Sorunu: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, (), 0-0. ESCI 2019
AKGÜL DURAKÇAY FULYA,BOZKAYA ÖZGE Avrupa Komşuluk Politikası’nda Demokrasi Teşviki: ErmenistanÖrneği ve İç Dinamiklerin Değerlendirilmesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 223-247. EBSCO, OpenAIRE, PROQUEST, SOBİAD, Ulrich’xxs 2019
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Kıncal Ali,BOZKAYA ÖZGE Normatif Güç Bağlamında Avrupa Birliği’xxnin Değişen Ticaret Stratejisi Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇOLAK MURAT,BOZKAYA ÖZGE Birleşik Krallık’taki Göç Karşıtı Söylemlerin Brexit Sürecine Etkisi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2018
BOZKAYA ÖZGE,Kıncal Ali Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi Göç Araştırmaları Dergisi, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BOZKAYA ÖZGE İklim Değişikliğine Bağlı Zorunlu Göçün Yönetimi ve Avrupa Birliği (Sözlü Sunum) İZÜ Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
BOZKAYA ÖZGE İklim Değişikliği ve Çevresel Nedenlerle Yerinden Edilmiş Kişiler Arasındaki İlişki: Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı DEMIS Çalışma Kağıtları Serisi, (), 0-0. 2019

Ödüller

100/2000 Göç Alt Alanı Doktora Bursu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / TÜRKİYE
2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR