Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Umut Halaç

İşletme Fakültesi / Ekonomi Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde devam etmiş daha sonra 2013 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Doçent kadrosuna atanmıştır. Yaşar Üniversitesi’nde Ekonomi bölüm başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta umut.halac@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8930  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İKTİSAT (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR)/
Tez Adı: Makro iktisat politikalarının uluslararası koordinasyonu: Türkiye eksenli bir analiz (2006)
Tez Danışmanı: DOÇ.DR. UTKU UTKULU
2002 - 2006

Yüksek Lisans

İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Türkiye`de 1987-2001 yılları arasında paranın dolanım hızının eşbütünleşme yöntemiyle analizi (2002)
Tez Danışmanı: Y.DOÇ.DR. YEŞİM KUŞTEPELİ
2000 - 2002

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)/
1995 - 2000

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2013 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2010 - 2013

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2000 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
NAWASI UBA JIBRIL Oil price shocks and macroeconomic instability in Nigeria: Evidence from a global vector autoregression (GVAR) Yaşar Üniversitesi 2017
ELİF KORKMAZ The Determinants of Regional Trade Agreements Dokuz Eylül Üniversitesi 2016
DUYGU HERDAĞDELEN Export performance of SME's in Turkey Yaşar Üniversitesi 2014
SEBİHA İREM TURAN Dezenflasyon politikalarının Türkiye ekonomisine maliyeti Yaşar Üniversitesi 2014
ŞERİFE TÜRKOĞLU The impact of packaging used for chocolate products on consumer buying behavior Yaşar Üniversitesi 2014
FATMA CANSU GÜLOĞLU İşyerinde psikolojik yıldırma (mobbing) olgusunun verimlilik üzerine etkisi Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
HALAÇ UMUT The Turkish Stock Market Integration with Oil Prices Cointegration Analysis with Unknown Regime Shifts Panoeconomicus, (4), 499-513. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ŞAŞMAZ FATMA DENİZ,HALAÇ UMUT Yapısal Kırılma Altında Sanayi Üretimi ve İstihdam İlişkisi Business Management Studies: An International Journal, 5(3), 684-702. TR DİZİN 2017
HALAÇ UMUT Testing Long Run Relationship between Stock Market Returns and Macroeconomic Variables in the Presence of Structural Breaks The Turkish Case International Research Journal of Finance and Economics, (48), 50-61. EconLit 2010
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HALAÇ UMUT İMKB de İşlem Gören İşletmeler İçin Para Politikası ve Sermaye Yapısı İlişkisi Ege Akademik Bakış, (13), 0-0. Ulakbim 2013
HALAÇ UMUT Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru İlişkisinin Eşbütünleşme Analizi Yapısal Kırılmaların Önemi Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 47(548), 65-75. Ulakbim 2010

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2015

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Middle East Economic Association

2009 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR