Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Dilek Melike Uluçay

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra (2003), Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı'nda bütünleşik doktora eğitimini tamamlamıştır (2012). Sırasıyla Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yarı zamanlı, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda tam zamanlı okutman olarak görev yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları kurumsal iletişim ve yeni medyadır.

  • Eposta melike.taner@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8637  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ (DR) (İNGİLİZCE) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Yaşar Üniversitesi Kurumsal İmajının Üniversitenin Farklı Paydaş Grupları Tarafından Algılanışı (2012)
Tez Danışmanı: AHMET HALUK YÜKSEL
2005 - 2012

Lisans

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE)/
1998 - 2003

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2016

OKUTMAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2009

OKUTMAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2004

OKUTMAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ
2003

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ULUÇAY DİLEK MELİKE,UZUN KADRİYE CURRENT TRENDS IN SOCIAL MEDIA RESEARCH IN HIGHER EDUCATION AN ANALYSIS OF MASTER THESES AND PH D DISSERTATIONS IN TURKEY Turkish Online Journal of Educational Technology, (), 568-577. ERIC, SCOPUS, ELSEVIER 2016
ÇABUK SAYE NİHAN,ULUÇAY DİLEK MELİKE,ÇABUK ALPER ACCREDITATION OF ONLINE AND DISTANCE LEARNING PROGRAMS ONLINE GIS EDUCATION PROGRAM EXPERIENCE Tojde, 14(1), 231-244. ASOS/ERIC/DOAJ/SCOPUS/EBSCO 2011
ULUÇAY DİLEK MELİKE,MELEK GİZEM TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(30), 91-106. TR DİZİN 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Image Attributes of the Syrian Refugees: An Experiment on the Second-Level Agenda-Setting ECREA - Diaspora, Migration and the Media Section 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE,UZUN KADRİYE Current Trends In Social Media Research In Higher Education An Analysis Of Master Theses And Ph D Dissertations In Turkey International Conference on New Horizons in Education 2016
KARA ESEN,ULUÇAY DİLEK MELİKE Social Media and the Transformation of Civic Participation A Turkish Demonstration Case 8th Biennial Conference of The Society for MultiEthnicStudies: Media and Mediated Performances of Ethnicity 2012
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ULUÇAY DİLEK MELİKE ÜNİVERSİTELERDE KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 17-36. TR DİZİN 2018
ULUÇAY DİLEK MELİKE KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜNDE KİŞİSELLEŞTİRME METAFORU Akdeniz İletişim, (28), 101-118. TR DİZİN 2017
ONAT FERAH,ULUÇAY DİLEK MELİKE,GÜLAY HALİL GÖKER Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (26), 109-133. TR DİZİN 2017
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE İŞ ORTAMINDA WHATSAPP KULLANIMI VE KESİNTİYE UĞRAMA Selçuk İletişim, 10(1), 216-231. TR DİZİN 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE GASTRONOMİ TURİZMİ İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNEKARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 5(2), 196-208. TR DİZİN 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE İletişim Çalışmaları 2017 Sakarya Üniversitesi 2017

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Dış Ticareti Geliştirme Derneği

2015 -

European Communication Research and Education Association

2012 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Corporate Communication (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

English for Public Relations and Advertising (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Presentation Techniques (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Integrated Marketing Communications (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Consumer Behavior for Advertising (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

English for Communication and Media II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

English for Communication and Media I (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Halkla İlişkilerde Yazım Teknikleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Professional English for Public Relations and Advertising (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR