Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Dilek Melike Uluçay

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra (2003), Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı'nda bütünleşik doktora eğitimini tamamlamıştır (2012). Sırasıyla Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yarı zamanlı, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda tam zamanlı okutman olarak görev yapmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları kurumsal iletişim, tüketici davranışları, pazarlama iletişimi ve yeni medyadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8637  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ (DR) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Yaşar Üniversitesi kurumsal imajının üniversitenin farklı paydaş grupları tarafından algılanışı (2012)
Tez Danışmanı: PROF. DR. AHMET HALUK YÜKSEL
2005 - 2012

Lisans

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İNGİLİZCE)/
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1998 - 2003

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2018 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2016 - 2018

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU /
2009 - 2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / TEMEL YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2004 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYŞE BARIŞ The use of chatbots in customer service: A qualitative analysis on customers' perception Yaşar Üniversitesi 2021
TUĞÇE SEZER Kişilik özelliklerinin çevreye duyarlı satın alma davranışına etkisi: Online giyim alışverişi yapanlar üzerine bir değerlendirme Yaşar Üniversitesi 2021
MALİHA KAMRAN CHISHTI Data driven storytelling in corporate communication: An analysis on Linkedin Yaşar Üniversitesi 2020
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ULUÇAY DİLEK MELİKE, MELEK GİZEM Self-Presentation Strategies and the Visual Framing of Political Leaders on Instagram: Evidence from the Eventful 2019 Istanbul Mayoral Elections Visual Communication, (), 0-0. (SSCI) 2021
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ULUÇAY DİLEK MELİKE,MELEK GİZEM,ÖZYURDA ERGEN MEBRURE DENİZ Public Perception of Data Visuals in Media Coverage During COVID-19 Pandemic: The Risk Perception Model Revisited Tripodos, 47(1), 135-153. SCOPUS, ESCI 2020
ULUÇAY DİLEK MELİKE,KOBAK KADRİYE Dijital Detoks: Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yeni bir Eğilim ve Genç Yetişkinler Özelinde bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 7(2), 325-350. ESCI 2020
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Media Attributes and Attitude Change: Experiments on the Impact of Second-Level Agenda-Setting on Attitudes towards Syrian Refugees Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(1), 381-392. SCOPUS 2019
ULUÇAY DİLEK MELİKE,UZUN KADRİYE CURRENT TRENDS IN SOCIAL MEDIA RESEARCH IN HIGHER EDUCATION AN ANALYSIS OF MASTER THESES AND PH D DISSERTATIONS IN TURKEY Turkish Online Journal of Educational Technology, (), 568-577. ERIC, SCOPUS, ELSEVIER 2016
ÇABUK SAYE NİHAN,ULUÇAY DİLEK MELİKE,ÇABUK ALPER ACCREDITATION OF ONLINE AND DISTANCE LEARNING PROGRAMS ONLINE GIS EDUCATION PROGRAM EXPERIENCE Tojde, 14(1), 231-244. ESCI/ASOS/ERIC/DOAJ/SCOPUS/EBSCO 2011
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ULUÇAY DİLEK MELİKE,MELEK GİZEM Self-Presenting Strategies and Visual Frames of Political Leaders on Instagram: Evidence from the Eventful 2019 Istanbul Mayoral Elections 11th International Conference on Social Media Society 2020
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE The Role of Authoritarianism in Digital Divide Digital Inclusion Policy and Research Conference 2019 2019
ULUÇAY DİLEK MELİKE A New Perspective to the Role of Consumer: Co-Creation Practices from Turkey International Symposium of Business and Economics 2018
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Media Attributes and Attitude Change: Experiments on the Impact of Second-Level Agenda-Setting on Attitudes towards Syrian Refugees IPSA 25th World Congress of Political Science 2018
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE The Relationship Between Instructor’s Physical Attractiveness, Teaching Attractiveness and Student Motivation During Live Lectures International Conference on New Horizons in Education 2018
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Image Attributes of the Syrian Refugees: An Experiment on the Second-Level Agenda-Setting ECREA Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity through the Digital 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE,UZUN KADRİYE Current Trends In Social Media Research In Higher Education An Analysis Of Master Theses And Ph D Dissertations In Turkey International Conference on New Horizons in Education 2016
MELEK GİZEM, ULUÇAY DİLEK MELİKE Sosyal Medyada Veri Görselleri ve Risk Algısı: Risk İletişimi Modeli Çerçevesinde COVID-19 Vakası Üzerine Nicel Bir Yöntem Uygulaması 17 th International Communication in the Millennium 2020
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ULUÇAY DİLEK MELİKE, KOBAK KADRİYE Paradigm Shifts within the Communication World Kitap Bölümü:Child Influencers on YouTube as the New Narrators: Consumer Socialization Theory Revisited Sayfa (163-181) Kitap Bölümü Nova Secience Publishers 2021
KOBAK KADRİYE, ULUÇAY DİLEK MELİKE Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi: Covid-19 Üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar içinde Kitap Bölümü:COVİD19‐ Pandemi Sürecinde Dijital Stres: Sebepleri ve Baş Etme Yöntemleri Sayfa (381-405) Kitap Bölümü LiteartürkAcademia 2020
ULUÇAY DİLEK MELİKE 21. Yüzyılda Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kitap Bölümü:Tüketicinin Değişen Rolü ve Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar: Firmaların Ortak Yaratım (Co-Creation) Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme Sayfa (87-104) Kitap Bölümü Kriter 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ULUÇAY DİLEK MELİKE, Zararsız Güven, Aytekin Umut Can Bir Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Talebe Yönelik Video (Video On Demand) Platformlarının Twitter Kullanımı: Netflix Türkiye’nin Covid-19 Öncesi ve Sonrası Kullanımları Özelinde Bir İnceleme Erciyes İletişim Dergisi, 8(2), 691-706. TR DİZİN 2021
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE Özçekim (Selfie) Fotoğrafları Sosyal Ağlarda Paylaşma ve Paylaşmama Nedenleri Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1121-1140. TR DİZİN 2019
UYSAL FATİH,ULUÇAY DİLEK MELİKE National Export-Promotion Programs in Turkey: Impacts and Challenges Advancements in Business and Economics, 1(1), 30-42. Endekste taranmıyor 2018
ULUÇAY DİLEK MELİKE ÜNİVERSİTELERDE KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 17-36. TR DİZİN 2018
ULUÇAY DİLEK MELİKE KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜNDE KİŞİSELLEŞTİRME METAFORU Akdeniz İletişim, (28), 101-118. TR DİZİN 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE,MELEK GİZEM Türkiye'deki Okullarda Siber Zorbalık: Bir Literatür Değerlendirmesi AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(30), 91-106. TR DİZİN 2017
ONAT FERAH,ULUÇAY DİLEK MELİKE,GÜLAY HALİL GÖKER Facebook Kullanıcılarının Arkadaşlıktan Çıkarma Kararı Üzerine Bir İnceleme Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (26), 109-133. TR DİZİN 2017
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE İŞ ORTAMINDA WHATSAPP KULLANIMI VE KESİNTİYE UĞRAMA Selçuk İletişim, 10(1), 216-231. TR DİZİN 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE GASTRONOMİ TURİZMİ İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNEKARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 5(2), 196-208. TR DİZİN 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Zararsız Güven,Aytekin Umut Can,ULUÇAY DİLEK MELİKE Covid-19 Sürecinde “on-Demand” Televizyonların Sosyal Medya Kullanımı: Netflix Türkiye Twitter Stratejileri Üzerine Bir İ̇nceleme (Sözlü Sunum) Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi 2020
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE Çocuk Youtuberların Kendini Sunum Davranışları: Fenomen Youtuberlar Özelinde Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
UZUN KADRİYE,ULUÇAY DİLEK MELİKE İletişim Çalışmaları 2017 Kitap Bölümü:Oyuna Dayalı Reklam Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi Kitap Bölümü Sakarya Üniversitesi 2017
Üniversite Dışı Deneyim
My English Dil Okulları İngilizce öğretmeni 2007 2009
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir AB Projeleri Koordinatörü 2009 2009
INDITEX Bölüm Müdürü 2008 2008

Projeler

Paradigm Shift with in the Communication Realm- “The European Scientific Collaboration Project (EUSCP)” bünyesinde yürütülmektedir.

Diğer (Uluslararası)

Self-Presenting Strategies and Visual Frames of Political Leaders on Instagram: Evidence from the Eventful 2019 Istanbul Mayoral Elections

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

European Communication Research and Education Association

2012 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Presentation Techniques (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

Basic Principles of Advertising (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Personal Branding (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Personal Image Management (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Advertisement Analysis (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Integrated Marketing Communications (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Personal Branding (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

New Media and Advertising (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Communication Skills (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Target Audience Behaviours (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Presentation Techniques (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

Corporate Communications (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Personal Branding (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

New Media and Advertising (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Personal Image Management (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Integrated Marketing Communications (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Corporate Communication (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Target Audience Behaviours (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Presentation Techniques (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR