Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ecehan Özmehmet

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Bina Bilgisi programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Girne Amerikan Üniversitesi’nde doktoralı öğretim görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde yine doktoralı Öğretim Görevlisi daha sonra Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ecehan.ozmehmet@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8130  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Sürdürülebir mimarlık bağlamında Akdeniz iklim tipi için bir bina modeli önerisi (2005)
Tez Danışmanı: PROF. DR. GÜRHAN TÜMER
2010 - 2014

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Doğaya duyarlı mimarlıkta çağdaş teknolojilerden yararlanılması üzerine bir araştırma (1999)
Tez Danışmanı: PROF.DR. ORCAN GÜNDÜZ
1997 - 1999

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
1992 - 1997

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2008 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2006 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ECEHAN KIVILCIM Museums of luxury fashion brands: an exploratory analysis in the case of Armani Silos Yaşar Üniversitesi 2017
SALMA AMR HASSAN MOSTAFA MAHFOUZ Evolution and main concerns: Bathroom design Yaşar Üniversitesi 2016
TÜLİN GAZİ ÇOKAL According to sustainable perspectives redesign of an existing hotel: Gural Tekirova Yaşar Üniversitesi 2016
TÜLİN GAZİ ÇOKAL ACCORDING TO SUSTAINABLE PERSPECTIVES REDESIGN OF AN EXISTING HOTEL: GÜRAL TEKIROVA Yaşar Üniversitesi 2016
HATİCE PINAR DÖNMEZ Effects of artificial lighting design on brand identity, case study: Bisquitte restaurant Yaşar Üniversitesi 2016
HANDE KOÇ Proposal of an evaluation method with comparison to international methods of building environmental assessment tools in terms of certified industrial structures in Turkey Yaşar Üniversitesi 2014
CEM ALP CANER Influence of nature on scandinavian design in modern era: Alvar aalto Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZMEHMET ECEHAN,ALAKAVUK EBRU Integration process of theoretical courses with design studios in undergraduate education: Case studies of architecture and interior design studios SHS Web of Conferences, 26(), 1112-0. Conference Proceeding INDEX 2016
ÖZMEHMET ECEHAN Türkiye'de ve Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Journal of Yasar University, 3(12), 1853-1876. EBSCO 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÖZMEHMET ECEHAN,ÖZMEHMET TAŞAN SEREN Sustainability Assessment Framework to Effectively Manage Architectural Projects International Joint Conference (IJC2017) ICIEOM-ADINGOR-IISE-AIM-ASEM 2017
ÖZMEHMET TAŞAN SEREN,ÖZMEHMET ECEHAN,FELEKOĞLU BURCU Sustainable Assessment of Environmentally COnscious Manufacturing Companies International Joint Conference CIO-ICIEOM-IISE-AIM 2016 Building Bridges Between Researchers and Practitioners 2016
ÖZMEHMET ECEHAN Design attitudes towards sustainability in school buildings The 2005 World Sustainable Building Conference 2005
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZMEHMET TAŞAN SEREN,FELEKOĞLU BURCU,ÖZMEHMET ECEHAN Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering ( 59 - 66 ) Springer 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZMEHMET ECEHAN Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları TKDK_Rural Development_Kırsal Kalkınma, (5), 32-37. 2016
ÖZMEHMET ECEHAN,POLAT CEREN Kamusal İç Mekanlar: Atina’da Kypseli Pazaryeri’ninYeni/Yine’den İşlevlendirilmes İçmimar, (46), 56-59. 2016

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mimarlar Odasi

1997 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BİYOİKLİMSEL TASARIM (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE ŞEHİRLER (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

INTERGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO V (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO VI (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

SEMİNER (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

TEZ (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

ECOLOGICAL APPROACHES IN DESIGN (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO VI (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INTERGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO V (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Sağlıklı Bina ve İç Mekan Ortamları (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Seminer (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

DONEM PROJESI (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

BİYOİKLİMSEL TASARIM (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE ŞEHİRLER (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INTEGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO VI (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

INTERGRAL INTERİOR DESİGN STUDİO V (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Seminer (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

TEZ (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

BİYOİKLİMSEL TASARIM (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE ŞEHİRLER (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

ECOLOGİCAL APPROACHES İN DESİGN (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR