Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Refet Polat

Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik Bölümü de Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Uygulamalı Matematik Alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü e öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 2010 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü de Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Sırasıyla Yaşar Üniversitesi’nde Öğrenci Dekanı, Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Rektörlük Koordinatörü idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde öğretim üyesi, Rektörlük Koordinatörü, Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Çalışma Grubu üyesi, Öğretim Planlama Koordinasyon Kurulu üyesi, Merkezi Akademik Planlama ve Koordinasyon Koordinatörü, Merkezi Fiziksel Planlama ve Koordinasyon Koordinatörü olarak tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

  • Eposta refet.polat@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9237  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

UYGULAMALI MATEMATİK (DR) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/UYGULAMALI MATEMATİK (DR)/
Tez Adı: Elementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denkleminin çözümü üzerine (0)
Tez Danışmanı: TURGUT ÖZİŞ
2004 - 2009

Yüksek Lisans

MATEMATİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/UYGULAMALI MATEMATİK BİLİM DALI/
Tez Adı: Opsiyon problemlerinin kısmi diferensiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine (0)
Tez Danışmanı: TURGUT ÖZİŞ
2000 - 2003

Lisans

MATEMATİK BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/
1996 - 2000

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ
2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
DİLEK POLAT Graflarda zedelenebilirlik ve komşu ayrıt kopma derecesi Yaşar Üniversitesi 2016
ENVER ÇİLENGİROĞLU Generating learning concepts in intelligent tutoring systems Yaşar Üniversitesi 2016
CANSU AYVAZ Comparison of linear ordinary differential equations solution methods and their applications Yaşar Üniversitesi 2016
KEMAL ÖZBAL Finans piyasalarında kullanılan black-scholes kısmi diferansiyel denkleminin nümerik çözümleri Yaşar Üniversitesi 2016
SEÇİL DERELİ The Laplace transformation applied to differential equations and their applications Yaşar Üniversitesi 2015
MELİS BUSE NİSA Applications of ordinary differential equations Yaşar Üniversitesi 2014
GÜRDAL ÇELİK İletişim ağları ve zedelenebilirlik ölçümleri Ege Üniversitesi 2014
SAADET ESKİİZMİRLİLER Vulnerability parameters on graph operations Yaşar Üniversitesi 2012
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜNEL KORHAN,Erdoğdu Kazım,POLAT REFET,ÖZARSLAN YASİN An empirical study on evolutionary feature selection in intelligent tutors for learning concept detection Expert Systems, (), 12278-0. (SCI) 2018
GÜNEL KORHAN,POLAT REFET,KURT MEHMET Analyzing Learning Concepts in Intelligent Tutorial Systems The International Arab Journal of Information Technology, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2016
POLAT REFET, ÖZİŞ TURGUT Expanded Lie Group Transformations and Similarity Reductions for the celebrity Black Scholes Equation in Finance Applied and Computational Mathematics, 13(1), 1-11. (SCI-Expanded) 2014
KANDİLCİ SAADET, TURAN BACAK GÖKŞEN, POLAT REFET Graph Operations and Neighbour Rupture Degree Journal of Applied Mathematics, 2013(1), 1-7. (SCI-Expanded) 2013
MEHERREM F ŞAHLAR, POLAT REFET Weak Subdifferential in Nonsmooth Analysis and Optimization Journal of Applied Mathematics, 2011(1), 1-9. (SCI-Expanded) 2011
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ESKİİZMİRLİLER SAADET,YORGANCIOĞLU ZEYNEP,POLAT REFET,Gürsoy Mehmet Ümit EDGE-NEIGHBOR RUPTURE DEGREE ON GRAPHOPERATIONS Applied Mathematics and Sciences, 5(1), 0-0. Google Scholar 2018
ESKİİZMİRLİLER SAADET,BACAK TURAN GÖKŞEN,POLAT REFET Neighbor Rupture Degree of Total Graphs And Their Complements Bulletin of The International Mathematical Virtual Institute, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2016
POLAT REFET Lie Symmetries of the Black Scholes Equation Selçuk Journal of Applied Mathematics, 11(2), 85-91. Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews,TUBITAK-ULAKBIM, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNAL (DOAJ 2010
POLAT REFET A Comparative Study of Black Scholes Equation Selçuk Journal of Applied Mathematics, 10(1), 135-140. Zentralblatt MATH, Mathematical Review, TUBITAK-ULAKBIM, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNAL (DOAJ) 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
POLAT REFET,AK VEDAT CAN,GÜNEL KORHAN Determining Features of Learning Concepts Using Genetic Algorithm International Conference onSUSTAINABLE DEVELOPMENT ANDACTUAL PROBLEMSOF HUMANITARIAN SCIENCES 2018
GÜNEL KORHAN,ERDOĞDU KAZIM,POLAT REFET,ÖZARSLAN YASİN A Feature Selection Application Using Partical Swarm Optimization for Learning Concept Detection World Conference on Information Systems and Technologies-WorldCIST'17 2017
POLAT REFET,GÜNEL KORHAN,AŞLIYAN RIFAT,ÖZİŞ TURGUT Dealing with learning concepts via support vector machines 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING MANAGEMENT 2013
POLAT REFET The Traveling Wave Solutions of the Active Dispersive Media Equation by G G expansion methods 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING MANAGEMENT 2013
POLAT REFET,MEHERREM ŞAHLAR Optimization for Switching Control System 25th European Conference on Operational Research 2012
POLAT REFET, KURT MEHMET, ÇELİK GÜRDAL Integration of Matlab and Powerpoint for Numerical Analysis International Educational Technology Conference 2010
POLAT REFET, KURT MEHMET Multiple Teaching Process and Pi Day Activities II. International Computer Instructional Technologies Symposium 2008
MAHARRAMOV SHAHLAR, POLAT REFET Necessary Optimality Conditions of Switching Control Problem Mersin University, Eastern Mediaterranean University, Institute of Mathematics of Ukrainian Nas, Taras Schevchenko National University in Kyiv, Famagusta, North Cyprus 2008
NURİYEV URFAT, DENİZ ÖZLEM, POLAT REFET Modüler Aritmetiğin Sayı Oyunlarına bir Uygulaması ve Bilgisayar Programı I. International Computer Instructional Technologies Symposium 2007
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
POLAT REFET Algoritmalara Giriş Palme Yayıncılık 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ESKİİZMİRLİLER SAADET,POLAT REFET Graflarda Zedelenebilirlik ve Kom¸su AyrıtKopma Derecesi III. Kadın Matematikçiler Çalıştayı 2016
GÜRSOY MEHMET ÜMİT,POLAT REFET,YORGANCIOĞLU ZEYNEP,ESKİİZMİRLİLER SAADET Komşu Ayrıt Rupture Derecesi 9.Ankara Matematik Günleri 2014

8. Projeler

Uzman Sistemler Öğrenci Asistanı Yazılımı Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 3 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 2 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 1 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 3 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 2 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 1 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri 1 Kademe Matematik Eğitimi

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Merkezi Akademik Fiziksel Planlama Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Stratejik Planlama ve Mükkemelliyet Ofisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2017

Rektörlük Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Burs Seçici Kurulu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2017

Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Öğrenci Dekanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2009

11. Ödüller

10. Yıl Hizmet Onurlandırma Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Başarılı İdari Birim

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Başarılı Araştırmacı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2017

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

En İyi 3. Makale Ödülü (Mansiyon)

7.Uluslararası Yönetim Bilimleri ve Mühendislik Yönetimi Konferansı / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
2013

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

4 Yıllık Karşılıksız Lisans Eğitim Bursu

Türk Eğitim Vakfı / TÜRKİYE
1996

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Applied Linear Algebra (2018-2019)

Haftalık Saati : 5

Applied Linear Algebra (2018-2019)

Haftalık Saati : 5

Applied Linear Algebrar (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 12

Mühendislikte Hesaplama Yöntemleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Sayısal Analiz (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Lineer Cebir İle Diferansiyel Denklemler (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Diferansiyel Denklemler İle Doğrusal Cebir (2015-2016)

Haftalık Saati : 5

Adi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İleri Diferansiyel Denklemler (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Sayısal Analiz (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR