Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Gülseren Şendur Atabek

Faculty of Communication /

Short CV

Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek started her academic carrier in Ankara Gazi University, Faculty of Communication as research assistant and received her BA (1991) from İzmir Dokuz Eylül University, MA (1999) and PhD (2003) from Ankara University. She received her associate professor degree on communication sciences in 2007. Between 2002-2009, she worked in Antalya Akdeniz University, Faculty of Communication and since 2009 she works in Yaşar University, Faculty of Communication. Her main academic interests include media history, visual communication and media representations. She is the author of Türk Romanında Gazeteciler (Journalists in Turkish Novels) and co-author of Medya Metinlerini Çözümlemek (Analysing Media Texts). She received Yaşar University Success in Education Prize (2013) and Yaşar University Success in Research Prize (2015).

  • Email gulseren.atabek@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8422  

Education

Phd

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Thesis Name: Cumhuriyet Dönemi Türk romanında gazeteci kimlikleri (2003)
Thesis Advisor: CAHİT KAVCAR
2000 - 2003

Master

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Thesis Name: Türkiye’xxde Anneler Günü’xxnde yayınlanan reklam fotograflarında annelik imgesinin değişimi (1955-1997) (1999)
Thesis Advisor: ATİYE SEÇİL BÜKER
1996 - 1999

Bachelor

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi/Sahne ve Görüntü Sanatları/TV Sinema Fotoğrafçılık
1987 - 1991

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2015 -

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2009 -

Thesis Superviser

Master Thesis
GÖZDE YİĞİT Facebook'ta sanal cemaatlerin oluşumu ve sürdürülmesi: İzmir merkezli facebook grupları üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2020
DEVRİM SEÇEN Altın Portakal Film Festivali: Ödüllü filmlerde sinematografik özellikler ve toplumsal cinsiyet temsillerinin değişimi Yaşar Üniversitesi 2019
BUSE OFLAMAZ Yazılı basında maden kazalarının sunumu (1949-2016) Yaşar Üniversitesi 2017
HALE SATICI Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun sinemada temsili Yaşar Üniversitesi 2017
EMRE CANBAZ Global markaların Türkiye pazarında gerçekleştirdiği glokalizasyon çalışmaları: Bir içecek firması örneği Yaşar Üniversitesi 2017
AYŞEGÜL ERYILMAZ Şiddet içerikli reklamların algılanması: Balıkesir ili ortaöğretim öğrencileri üzerine bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2016
SEDEF KASAPOĞLU Sinema salonlarının dönüşümü: İzmir örneği Yaşar Üniversitesi 2015
EZGİ ALBAYRAKOĞLU Türkiye'de medya hayranlığı ve hayran kurgu okur-yazarlığı Yaşar Üniversitesi 2015
SEYHAN AKSOY Türkiye'de ailenin televizyon reklamlarında sunumu Akdeniz Üniversitesi 2008
SİBEL KARAKAYA Uluslararası halkla ilişkiler: Antalya'da küçük ve orta ölçekli işletmeler ile T.C. yurtdışı ticaret ve ekonomi müşavirlikleri?nde bir araştırma Akdeniz Üniversitesi 2006
PhD Thesis

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Images of Turkish Universities A Study on University Print Advertisements Science Education, 40(180), 155-168. (SSCI) 2015
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,AYVAT ALİ GALİP Mothers’ perceptions of substance addiction: A research design for components of a public communication campaign Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 7(1), 21-28. ESCI 2020
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Techno-Cultural Narrations: How did the Media Technologies Impact Social Life in Turkey? Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(4), 1-10. ESCI 2020
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumer Perceptions towards Dairy Products: Effects of Mass Media Online Journal of Communication and Media Technologies, 9(2), 1-15. ESCI 2019
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,SÖNMEZ SEVCAN Değişen Sinema Anlayışları Çerçevesinde Türk Filmlerinde Evlilik ve Boşanma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (41), 290-312. TR DİZİN 2015
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT İletişim Eğitiminde Farklı Perspektifler Öğrenciler Akademisyenler ve Meslek Mensuplarının İletişim Eğitimi Hakkındaki Tutumları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (38), 148-163. TR DİZİN 2014
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Turkish Communication and Media Policies as Reflected in Government Programs: A Historical Analysis (1923-2014) 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies CICMS 2019 Greece 2019
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumers Perceptions on Milk and Other Dairy Products Effects of Media Misinformation ICIEMC 2015 (International Conference Innovation and Entrepreneurship in Marketing and Consumer Behaviour), Portugal – AVEIRO, 2015
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Labor Capital and Nature A Textual Analysis of TRNC Government Programs 1983 and 2014 Forth International Conference in Communication & Media Studies, TRNC – Famagusta, 19-21 November 2014
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek Halkla İlişkiler Literatürü 1999 2008 Yılları Arasında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Üzerine Bir İnceleme Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşe KKTC 2009
Seçil Deren van Het Hof, Gülseren şendur Atabek Emblems as Symbols of Political Party Ideologies VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi İstanbul 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Cultural Differences in Television Quiz Shows A Comparative Analysis of the Questions in Who Wants 500 Billion Quiz Show in Turkey International Dimensions of Mass Media Research, Athens, Greece 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Basılı ve Elektronik Çocuk Dergilerinde Editoryal İçeriğin Dönüşümü 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul 2006
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Anlam Oluşturma İnternet Görüntü Bankalarında Görüntü Kategorilerinin Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı, İstanbul 2006
Gülseren Şendur Atabek, Seçil Deren van Het Hof Corporate Social Responsibility A Critical Apprisal via Turkish Examples Mass Media and Information Security: International Conference, Ekaterinburg, Russia 2008
7.4 Books & Book Chapters International
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies (CICMS) Chapter:Turkish Communication and Media Policies as Reflected in Government Programs: A HistoricalAnalysis between 1923 and 2014 Page (1-12) Chapter EKT University of the Aegean 2020
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN If You Wish Peace, Care for Justice: Fourth International Conference in Communication Media Studies Chapter:Labor, Capital and Nature: A Textual Network Analysis of TRNC Government Programs (1983 and 2013) Page (141-148) Chapter Eastern Mediterranean University Press 2017
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkiye’de Gazetecilik Literatürü:1992-2018 Yılları Arasında Yayımlanmış Makaleler Üzerine Bir İnceleme Akdeniz İletişim, (31), 710-732. TR DİZİN 2019
Ümit Atabek, Gülseren Şendur Atabek, Deniz Bilge Televizyon Sağlık Programlarında ideolojik Söylemler İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 1(), 11-29. Ulakbim 2013
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Globalleşme ve Görüntü Pazarı Görüntü Bankacılığı İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 1(8), 35-56. Ulakbim 2008
Gülseren Şendur Atabek, Seyhan Aksoy Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(9), 35-57. Ulakbim 2008
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı Küresel İletişim Dergisi, 1(2), 1-14. Endekste taranmıyor 2006
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Bir Siyasal İletişim Metaforu olarak Baba Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 57-74. Ulakbim 2003
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Meyhane Karakol ve Esrarengiz Aşk Üçgeni Fosforlu Cevriye 25. Kare, 1(31), 18-30. Endekste taranmıyor 2000
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Deli Dumrul da Öznenin Dönüşümü Dil Dergisi, 1(92), 56-68. Ulakbim 2000
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Birinci Göstergebilim Kongresi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(4), 67-70. Ulakbim 1999
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Bilgisayar ve Sanat Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 26-39. Ulakbim 1999
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkçe Siyasal İletişim Kaynakçası Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(3), 38-64. Ulakbim 1999
7.7 Other Publications
Others
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek, Deniz Bilge Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır Chapter:Sağlık Haberlerinde Dönüşüm: 1970-2010 Yılları Arasında Hürriyet Gazetesinde Sağlık Haberleri Chapter Hayy Kitap 2013
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Biyografya Türkan Şoray Chapter:Şöhret": Türkan Şoray Örneği”, Biyografya Türkan Şoray Chapter Bağlam 2009
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türk Romanında Gazeteciler Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 40. Yıl Kitaplığı 2008
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek Medya Metinlerini Çözümlemek İçerik Göstergebilim ve Türk Romanında Gazeteciler Siyasal Yayınevi 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkiye de Kitle İletişimi Chapter:Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığı Chapter Turhan 2004

Projects

Gündelik Yaşamda Medya Teknolojileri Anlatıları ve Toplumsal Değişim: İzmir Örneği

-Tübitak 1001

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurum İçi İletişim İyileştirme Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Kamusal İletişim Kampanyası (MABAM KİK)

ARAŞTIRMA PROJESİ

Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri

-Tübitak 3001

Administrative Duties

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

Bölüm Başkanı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

Awards

Başarılı Araştırmacı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR