Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Gülseren Şendur Atabek

İletişim Fakültesi / Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Akademik yaşamına Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek, lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (1991), Yüksek Lisans (1999) ve Doktora (2003) derecelerini ise Ankara Üniversitesi’nden almıştır. 2007 yılında iletişim bilimleri alanında doçent olmuştur. 2002-2009 yılları arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 2009 yılından itibaren de Yaşar Üniversitesi iletişim Fakültesi’nde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları medya tarihi, görsel iletişim ve medya temsilleridir. Türk Romanında Gazeteciler isimli kitabın yazarı, Medya Metinlerini Çözümlemek isimli kitabın ise eş yazarıdır. Aynı zamanda, Yaşar Üniversitesi Eğitimde Başarı Ödülü (2013) ve Başarılı Araştırmacı Ödülü (2015) sahibidir.

  • Eposta gulseren.atabek@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8422  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Cumhuriyet Dönemi Türk romanında gazeteci kimlikleri (2003)
Tez Danışmanı: CAHİT KAVCAR
2000 - 2003

Yüksek Lisans

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Türkiye’xxde Anneler Günü’xxnde yayınlanan reklam fotograflarında annelik imgesinin değişimi (1955-1997) (1999)
Tez Danışmanı: ATİYE SEÇİL BÜKER
1996 - 1999

Lisans

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi/Sahne ve Görüntü Sanatları/TV Sinema Fotoğrafçılık
1987 - 1991

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
2015 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2009 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
DEVRİM SEÇEN Altın portakal film festivali: Ödüllü filmlerde sinematografik özellikler ve toplumsal cinsiyet temsillerinin değişimi Yaşar Üniversitesi 2019
BUSE OFLAMAZ Yazılı basında maden kazalarının sunumu (1949-2016) Yaşar Üniversitesi 2017
HALE SATICI Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun sinemada temsili Yaşar Üniversitesi 2017
EMRE CANBAZ Global markaların Türkiye pazarında gerçekleştirdiği glokalizasyon çalışmaları: Bir içecek firması örneği Yaşar Üniversitesi 2017
AYŞEGÜL ERYILMAZ Şiddet içerikli reklamların algılanması: Balıkesir ili ortaöğretim öğrencileri üzerine bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2016
SEDEF KASAPOĞLU Sinema salonlarının dönüşümü: İzmir örneği Yaşar Üniversitesi 2015
EZGİ ALBAYRAKOĞLU Türkiye'de medya hayranlığı ve hayran kurgu okur-yazarlığı Yaşar Üniversitesi 2015
SEYHAN AKSOY Türkiye'de ailenin televizyon reklamlarında sunumu Akdeniz Üniversitesi 2008
SİBEL KARAKAYA Uluslararası halkla ilişkiler: Antalya'da küçük ve orta ölçekli işletmeler ile T.C. yurtdışı ticaret ve ekonomi müşavirlikleri?nde bir araştırma Akdeniz Üniversitesi 2006
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Images of Turkish Universities A Study on University Print Advertisements TED EĞİTİM VE BİLİM, 40(180), 155-168. (SSCI) 2015
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,SÖNMEZ SEVCAN Değişen Sinema Anlayışları Çerçevesinde Türk Filmlerinde Evlilik ve Boşanma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (41), 290-312. Ulakbim 2015
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT İletişim Eğitiminde Farklı Perspektifler Öğrenciler Akademisyenler ve Meslek Mensuplarının İletişim Eğitimi Hakkındaki Tutumları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (38), 148-163. Ulakbim 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumers Perceptions on Milk and Other Dairy Products Effects of Media Misinformation ICIEMC 2015 (International Conference Innovation and Entrepreneurship in Marketing and Consumer Behaviour), Portugal – AVEIRO, 2015
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Labor Capital and Nature A Textual Analysis of TRNC Government Programs 1983 and 2014 Forth International Conference in Communication & Media Studies, TRNC – Famagusta, 19-21 November 2014
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek Halkla İlişkiler Literatürü 1999 2008 Yılları Arasında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Üzerine Bir İnceleme Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşe KKTC 2009
Seçil Deren van Het Hof, Gülseren şendur Atabek Emblems as Symbols of Political Party Ideologies VIII. Uluslararası Görsel Göstergebilim Kongresi İstanbul 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Cultural Differences in Television Quiz Shows A Comparative Analysis of the Questions in Who Wants 500 Billion Quiz Show in Turkey International Dimensions of Mass Media Research, Athens, Greece 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Basılı ve Elektronik Çocuk Dergilerinde Editoryal İçeriğin Dönüşümü 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul 2006
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Anlam Oluşturma İnternet Görüntü Bankalarında Görüntü Kategorilerinin Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı, İstanbul 2006
Gülseren Şendur Atabek, Seçil Deren van Het Hof Corporate Social Responsibility A Critical Apprisal via Turkish Examples Mass Media and Information Security: International Conference, Ekaterinburg, Russia 2008
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ümit Atabek, Gülseren Şendur Atabek, Deniz Bilge Televizyon Sağlık Programlarında ideolojik Söylemler İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 1(), 11-29. Ulakbim 2013
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Globalleşme ve Görüntü Pazarı Görüntü Bankacılığı İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 1(8), 35-56. Ulakbim 2008
Gülseren Şendur Atabek, Seyhan Aksoy Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(9), 35-57. Ulakbim 2008
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türk Romanında Gazetecilerin Etik Anlayışı Küresel İletişim Dergisi, 1(2), 1-14. Endekste taranmıyor 2006
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Bir Siyasal İletişim Metaforu olarak Baba Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 57-74. Ulakbim 2003
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Meyhane Karakol ve Esrarengiz Aşk Üçgeni Fosforlu Cevriye 25. Kare, 1(31), 18-30. Endekste taranmıyor 2000
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Deli Dumrul da Öznenin Dönüşümü Dil Dergisi, 1(92), 56-68. Ulakbim 2000
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Birinci Göstergebilim Kongresi Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(4), 67-70. Ulakbim 1999
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Bilgisayar ve Sanat Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 26-39. Ulakbim 1999
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkçe Siyasal İletişim Kaynakçası Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(3), 38-64. Ulakbim 1999
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek, Deniz Bilge Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır Hayy Kitap 2013
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Biyografya Türkan Şoray Bağlam 2009
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türk Romanında Gazeteciler Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını, 40. Yıl Kitaplığı 2008
Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek Medya Metinlerini Çözümlemek İçerik Göstergebilim ve Türk Romanında Gazeteciler Siyasal Yayınevi 2007
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkiye de Kitle İletişimi Turhan 2004

8. Projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurum İçi İletişim İyileştirme Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

MABAM KİK

ARAŞTIRMA PROJESİ

Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

Bölüm Bşk. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

11. Ödüller

En Başarılı Araştırmacı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR