Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Zeynep Tunca Özcan

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing her undergraduate education at Dokuz Eylul University Faculty of Law, she completed her Master at Dokuz Eylul University in the field of Private Law. The topic of her master’s thesis which is carried out under the thesis counsultancy of Prof. Dr. Sevilay Uzunallı is "Decisions of the Association of Undertakings in Competition Law". She has finished her doctorate education at the University of Ankara. The topic of her doctoral thesis which is carried out under the thesis consultancy of Prof. Dr. Hakan Karan is "Clean Bill of Lading in International Maritime Trade". She is currently working at Yaşar University Faculty of Law as a full- time lecturer (PhD).

  • Email zeynep.tunca@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8557  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Thesis Name: Hukukî Bakımdan Uluslararası Deniz Ticaretinde Temiz Konişmento (2017)
Thesis Advisor: HAKAN KARAN
2009 - 2017

Master

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Rekabet Hukuku açısından teşebbüs birliği kararları (2006)
Thesis Advisor: SEVİLAY UZUNALLI
2002 - 2006

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1998 - 2002

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2019 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2018 -

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2008 -

Thesis Superviser

Master Thesis
ÖZLEM KURT MARKANIN ÜRÜN VEYA HİZMETİN TASVİRİ AMACIYLA KULLANIMI Yaşar Üniversitesi 2019
PhD Thesis

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
TUNCA ÖZCAN ZEYNEP Yükleten tarafından temiz konişmento karşılığında verilen garanti mektubu ve geçerliliği Legal Hukuk Dergisi, 18(214), 4499-4530. TR DİZİN 2020
TUNCA ZEYNEP Akreditif ile ödeme şeklinde temiz taşıma belgesi Legal Hukuk Dergisi, 16(189), 4255-4292. TR DİZİN 2018
TUNCA ZEYNEP Derneklerin Faaliyetleri İzmir Barosu Dergisi, 80(1), 99-140. TR DİZİN 2015
TUNCA ZEYNEP Sigorta Aracılığına İlişkin 2002 92 EC sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Yönergesinin Türk Hukukuna Yansımaları ve Yönerge ile ilgili Güncel Gelişmeler Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2617-2673. E-Journal of Yasar University 2013
Non-academic Experience
MAX-PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI Diğer 2013 2013

Administrative Duties

Çift anadal ve yan dal programı komisyon üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

Özel Hukuk Bölüm Başkan Yrd YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Sınav Programları Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Özel Hukuk Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Ders Programı Hazırlama Komisyon Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2019

Engell Öğrenci Bölüm Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2020

Courses

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Kıymetli Evrak Hukuku (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Fundamentals of Trade Law (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Sigorta Hukuku Bilgisi (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgisi (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Şirketler Hukuku Bilgisi (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Business Law (2019-2020)

Weekly Hour : 4

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Sigorta Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Rekabet Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Business Law (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Fundamentals of Trade Law (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Şirketler Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Fikri Mülkiyet Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Ticari İşletme Hukuku Bilgisi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Banka ve Sigorta Hukuku Bilgisi (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Kıymetli Evrak Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 6

Medeni Yargılama Hukuku I (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Medeni Yargılama Hukuku II (2017-2018)

Weekly Hour : 4

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR